Videopelien suuri kasvu viime vuosien aikana herättää kysymyksiä, kuinka voi luoda suositun ja mieleenpainuvan hahmon. Hahmosuunnittelijat tekevät tarkkaa työtä luodessaan uskottavan ja pidetyn hahmon, johon kuuluu niin taustatarinan laatiminen kuin visuaalisesti näyttävän ulkomuodon rakentaminen. Hyvän hahmon alku ja juuri kuitenkin pohjautuu yhteen asiaan: tarinaan.

Hahmosuunnittelu on ihmisten tai ihmismäisten hahmojen suunnittelua kaikenlaiseen visuaaliseen mediaan. Suunnittelussa keskitytään ainutlaatuisten ja erottuvaisten hahmojen suunnitteluun. [1] Hahmosuunnittelua tutkitaan videopelien näkökulmasta Emma Ronkaisen opinnäytetyössä, joka on tehty osana viestinnän tutkintoa Oulun ammattikorkeakoulussa.

Taustatarinalla tärkein merkitys

Videopelihahmon muistettavuuden suunnitteluun vaikuttaa perimmäisenä hahmon taustatarina. Hyvin ja huolellisesti laadittu taustatarina parantaa videopeliä ja sen menestymistä huomattavasti. Moniulotteinen hahmo, jonka fyysiset, psyykkiset sekä sosiologiset ominaisuudet sekä motivaatiot on mietitty tarkkaan läpi, loistaa persoonallisuudellaan laiskasti kehitellyistä hahmoista. [2] Esimerkiksi hahmolle, joka on rohkea ja ulospäinsuuntautunut, voidaan suunnitella näyttävä ulkomuoto. Sen sijaan ujolle ja varautuneelle hahmolle voidaan suunnitella hillitympi tyyli.

Tarina vaikuttaa huomattavasi myöhemmin hahmon visuaalisessa suunnittelussa, sillä sen tulee reflektoida hahmoa asusteiden, värien ja muiden suunnitteluvalintojen kautta. Mediassa suositut videopelihahmot noudattavat näitä ohjenuoria täsmällisesti, jonka takia he ovat muistettavia ja nousseet ikonisiksi hahmoiksi.

Muistettavuus visuaalisten periaatteiden kautta

Hahmosuunnittelun visuaalinen vaihe koostuu siluetin, muotokielen, anatomian ja väripaletin määrittelemisestä. Alitajuntaiset psykologiset tekijät ja mielleyhtymät, kuten värien ja muotojen merkitykset, ohjaavat suunnitteluprosessia taustatarinasta viimeiseen versioon asti.

Tärkeimmät periaatteet ovat hahmon siluetti ja väripaletti, jotka jäävät nopeasti katsojan mieleen. Hahmosuunnittelija ymmärtää siluetin ja sitä mukaa muotokielen sekä värien välittämät merkitykset. Niillä hän osaa rakentaa hahmon hyödyntäen hahmon taustan ja persoonallisuuden suunnittelussaan. [3] Visuaalisten suunnitteluvalintojen tulee aina pohjautua pelin ja hahmon tarinaan sekä persoonaan, jotta hahmo jää pelaajan mieleen. Harkitut ja tarkkaan mietityt suunnitteluvalinnat lisäävät myös uskottavuutta, mikä voi auttaa kehittämään pelaajan samaistumista pelihahmoon. Samaistumisen myötä pelaaja luo yhteyden hahmoon, joka parhaimmillaan jättää pelaajan miettimään peliä sen ulkopuolellakin.

Suunnittelu vaatii muutakin kuin piirtämistä

Hahmon suunnittelu on tarkka ja harkittu prosessi, johon suunnittelijalta vaaditaan piirustustaidon- lisäksi myös kykyä tutkia ja analysoida eri aihealueita, kuten historiaa ja kulttuureja riippuen hahmon taustasta. Referenssien ja inspiraation tutkiminen ja soveltaminen on myös tärkeää, jotta suunnittelija saa mahdollisimman paljon suunnitteluideoita ja jotta erinäisiin suunnitteluongelmiin löydetään ratkaisut.

Tärkeintä hahmon menestyksen kannalta on tarinan visualisointi ulkomuodon kautta. Hahmosuunnittelijan on tärkeää tietää jokaisen värin, muodon ja asusteen viestittämä tarkoitus tarinan ohjaamana, jotta hahmo on uskottava ja se jää pelaajan mieleen. Pelimaailman tarina vaikuttaa pelihahmon tyyliin, kykyihin ja motivaatioihin. Lisäksi hahmon persoonallisuus ja taustatarina määrittelevät hahmon ulkomuodon fyysisestä ulkonäöstä asusteisiin ja aseisiin. Tärkein vaihe hahmosuunnittelussa ei siis ole piirtäminen, vaan hahmon tarinan tarkka kehittely ja kartoittaminen.Emma Ronkainen
Valmistunut medianomiksi Oulun ammattikorkeakoulun viestinnän tutkinto-ohjelmasta

Blogiteksti perustuu opinnäytetyöhön:

Ronkainen, E. 2023. 2D-hahmosuunnittelu toimintaseikkailupelin esituotantovaiheessa. Kuinka luodaan mieleenpainuvia hahmoja? Oulun ammattikorkeakoulu. Viestinnän tutkinto-ohjelma. Opinnäytetyö. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202302032005


Lähteet

[1] Haitao, S. & Zhao, V. 2011. Alive Character Design for Game, Animation and Film. Yhdistynyt kuningaskunta: Cypi Press.

[2] Mikkelson, N. 2020. Key Ingredients for Compelling Video Game Characters. Game Developer. Blog 26.11. Hakupäivä 10.1.2023 https://www.gamedeveloper.com/design/key-ingredients-for-compelling-video-game-characters

[3] Bishop, R. 2019. The Character Designer, 2. Sweden: 21D Sweden AB.