Vierailu toisen maan ammattikorkeakouluun ja palveluihin hyödyttää ammatillista kasvua ja antaa ideoita omaan työskentelyyn tiedon karttumisen myötä. Stuttgartilaisia opiskelijoita ja kaksi professoria saapui tutustumiskäynnille Ouluun syksyllä 2022. Oulun ammattikorkeakoulu organisoi vierailut paikallisiin päihde- ja kriminaalihuollon palveluihin sekä järjesti heille vapaa-ajan ohjelmaa. Vierailu oli antoisa niin vieraille kuin oamkilaisille.

Kolmen vuoden ajan syksystä 2020 lähtien Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) sosiaali- ja terveysalan kaksi lehtoria ja Stuttgartin Duale Hochschule Baden-Württembergin (DHBW) professori ovat toteuttaneet yhteisopetusta sosiaalialan opiskelijoille Suomeen ja Saksaan verkko-opetuksena. Yhteisopetuksen innoittamana Stuttgartista saapui kaksi professoria ja 15 opiskelijaa tutustumaan Ouluun, Oamkiin ja paikallisiin sosiaalipalveluihin 22.–27.9.2022.

Vierailu, niin kuin yhteisopetuskin, on perustunut vertailevaan perspektiiviin. Vertailevan perspektiivin avulla on mahdollista oppia tuntemaan omaa yhteiskuntaansa ja oppia ihmettelemään ja kyseenalaistamaankin olemassa olevia toimintamalleja ja rakenteita.

Vierailut päihde- ja kriminaalihuollossa

DHBW:n vierailijoiden kiinnostus kohdistui päihde- ja kriminaalihuoltoon, ja tämän pohjalta Oamkin lehtorit suunnittelivat ohjelman keväällä 2022. Loppuvaiheen suunnitteluun tuli mukaan myös Oamkin sosionomiopiskelijoita. Yksi heistä otti tehtäväkseen huolehtia stuttgartilaisista opiskelijoista ja oli aktiivisesti mukana vierailukäynneillä ja vapaa-ajan vietossa.

Oulun tutkintavankila, Vuolle Setlementti, Kenttätie ja Kris ottivat vierailijat ystävällisesti vastaan (kuva 1). Vierailukohteiden henkilökunta kertoi toiminnastaan englannin kielellä. Vierailijat hyödynsivät aktiivisesti mahdollisuutta esittää kysymyksiä. Samalla he myös kertoivat vastaavanlaisista palveluista omassa kotimaassaan. Vierailun päätteeksi isännät esittelivät organisaationsa fasiliteetit.

Valokuva, jossa ryhmä ihmisiä seisoo ulkona.
KUVA 1. Vierailijat ja oamkilaiset tutustumassa Oulun vankilan palveluihin (kuva: Sanna Kurttila).

Stuttgartilaiset tutustuivat Oamkin toimintaan Kontinkankaalla vierailemalla lähiopetustunneilla ja ruokailemalla arkisin korkeakoulun ruokalassa. Lisäksi päihde- ja vankilataustaisen kokemusasiantuntijan tarinaa kuunneltiin Oamkin tiloissa.

Suunnittelutyö toimivan kokonaisuuden taustalla

Tutustumiskäyntejä järjestettäessä taiteillaan aikataulujen ja resurssien kanssa. Vierailupaikan toiminnasta riippuu, milloin vierailu on mahdollista toteuttaa. Lisäksi vierailijat ovat rajatun ajan tutustumismatkalla. Nyt tutustumiskäyntejä oli kaksi päivää kohden. Se oli sopiva määrä, sillä myös siirtymiin ja lounaaseen on varattava aikaa.

DHBW:n vierailijat saivat kuusi päivää kestävään matkaansa rahoituksen korkeakoulultaan. Opiskelijoiden maksettavaksi jäi 250 euroa henkilöä kohden. Oamk tuki vierailua omalta osaltaan. Kaksi lehtoria sai resursseja vierailun suunnitteluun ja sen toteuttamiseen. Vieraille järjestettiin myös kuljetukset vierailupaikoista toiseen. Lisäksi yksikönjohtaja järjesti perjantaina illallisen (kuva 2) Pikisaaressa.

Valokuvassa ihmisiä istuu ruokapöydän ääressä.
KUVA 2. Stuttgartilaiset ja oululaiset yhdessä illallisella (kuva: Sanna Kurttila).

Uusia suhteita ja tyytyväisiä vierailijoita

Kohtaaminen toisen maan opiskelijoiden kanssa oli antoisaa. Keskustelua riitti laajasti niin sosiaalialan eroavaisuuksista, kielistä ja kulttuurista yhteisten illallisten ja vapaa-ajan aktiviteettien parissa.

Opiskelijat kertoivat paikallisesta opiskelu- ja kaupunkikulttuurista. Tutuksi tulivat muun muassa Tietomaa, Nallikari ja keskustan liikkeet. Yhteisissä illanvietoissa istuttiin nuotiolla, pelattiin korttia ja viihdyttiin Oulun yössä myöhään asti. Oulun pohjoinen sijainti kiehtoi vieraita, ja revontulia tähyiltiinkin useana iltana. Vieraiden kanssa solmittiin hyviä yhteyksiä ja keskusteltiin vastaavasta vierailusta Saksaan.

Vastavierailu kehittäisi oamkilaisten osaamista

Stuttgartilaisten vierailu Oulussa osoitti, että tämänkaltainen vierailu hyödyttää ammatillista kasvua ja antaa ideoita omaan työskentelyyn tiedon karttumisen myötä. Vertaileva aspekti tuo näkemystä myös palveluiden kehittämiseen. Myös Oamkin opiskelijoiden ammatillista kasvua ja kehitystä tukisi vastaavanlainen eri yhteiskuntien palveluihin ja järjestelmiin tutustuminen. Stuttgartilaiset kutsuivat vastavierailulle, ehkäpä pääsemme vastaamaan kutsuun myöntävästi.


Oiva Kilpeläinen
Opiskelee sosionomiksi Oulun ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan yksikössä

Sanna Kurttila
lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Mira Schroderus
lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö