Turvallisuus ja vastuullisuus luovat laadukkaan palvelun perustan. Turvallinen palvelu on asiakkaalle häiriötön ja huoleton käyttää – asiakas voi luottaa, että palveluntarjoaja on huolehtinut turvallisuustekijöistä. Niin ikään palvelun toteuttamisessa tulee ympäristövastuun lisäksi tänä päivänä huomioida sosiaalisen ja taloudellisen vastuun teot, joita asiakas odottaa. Kehittämällä turvallisuutta ja vastuullisuutta asiakaslähtöisesti vaikutetaan suoraan asiakkaan ja palveluntarjoajan väliseen suhteeseen lisäten palvelujen vetovoimaisuutta.

Kuvakaappaus raportin kannesta.
Julkaisu (PDF) avautuu klikkaamalla kansikuvaa.


Laura Hokkanen
projektipäällikkö
TKI-yksikkö
Oulun ammattikorkeakoulu

Minna Virkkula
lehtori
TKI-yksikkö
Oulun ammattikorkeakoulu

Päivi Aro
yliopettaja
ICT ja liiketoiminta
Oulun ammattikorkeakoulu

Susanne Korva
projektikoordinaattori
TKI-yksikkö
Oulun ammattikorkeakoulu

Julkaisu on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamassa TUOKIO – Turvallisuusosaamisen kasvattaminen palveluyrityksissä -hankkeessa. Hankkeessa kehitettiin mikro- ja pk-yritysten palvelujen turvallisuutta ja vastuullisuutta, ja sen toteutti Oulun ammattikorkeakoulu 1.3.2022–31.10.2023.


Hankkeen muut julkaisut Oamk Journalissa