Huono suun omahoito voi johtaa hampaan kiinnitystä tuhoavaan sairauteen, josta hoitamattomana voi seurata vakavia yleisterveydellisiä haittoja. Kiinnityskudossairaus on merkittävä kansantauti, joka olisi usein ehkäistävissä hyvällä suuhygienialla.

Kiinnityskudossairaus on merkittävä kansantauti, joka kehittyy hoitamattomasta ientulehduksesta (kuva 1). Hampaiden pinnoille ja ienrajoihin kertynyt bakteeripeite aiheuttaa paikallisen tulehduksen, joka edetessään alkaa tuhota hammasta kiinnittäviä rakenteita. [1] Kiinnityskudossairauden seurauksena epäsuotuisat bakteerit leviävät suusta etenkin verenkierron ja syljen välityksellä muualle kehoon. Tulehtunut ien on suora reitti verenkiertoon. [2]

Piirretty kuva hampaasta.
KUVA 1. Tulehtunut ienkudos (kuva: Salla Kataja).

Yksilön hyvä suuhygienia ja hyvät elämäntavat vähentävät kiinnityskudossairauden riskiä. Hoitamattomana sairaus voi kuitenkin aiheuttaa vakavia yleisterveydellisiä ongelmia, kuten lisääntynyttä riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin sekä sepelvaltimotautiin. [1]

Blogiteksti pohjautuu Kia Hartikan, Salla Katajan ja Maaria Mannisen opinnäytetyöhön Opas suusairauksien etiologiasta potilasohjaukseen.

Kiinnityskudossairaus voi edetä salakavalasti

Kiinnityskudossairauden oireita voivat olla ienverenvuoto, ikenien punoitus ja turvotus, hampaan lisääntynyt liikkuvuus, pahanhajuinen hengitys sekä märkävuoto. Taudin oireet eivät kuitenkaan ole välttämättä selkeitä tai havaittavissa ja tulehduksen merkit saattavat puuttua. [1] Tämän lisäksi nikotiinin käyttö voi vaikeuttaa kiinnityskudossairauden havaitsemista. Nikotiini vaikuttaa sympaattiseen hermostoon, jonka seurauksena pintaverisuonet supistuvat. Tämä vähentää ienverenvuodon määrää tulehtuneessa ienkudoksessa. [3]

Kiinnityskudossairauden etenemistä ei siis välttämättä huomaa itse. Kliinisten merkkien lisäksi diagnosoinnissa voidaan käyttää apuna röntgenkuvia, joista nähdään hammasta kiinnittävä luu ja sen mahdollinen luukato. Ammattilaisen tekemässä tarkemmassa tutkimuksessa mitataan ientaskut. Kiinnityskudossairaudessa bakteerit tunkeutuvat hampaan ja ikenen väliseen tilaan ja aiheuttavat näin ientaskun syvenemisen. [1]

Omahoito on helppo hoitokeino

Parodontiitin hoidon tarkoituksena on hoitaa infektio ja estää kiinnityskudosten tuhoutuminen. Hoito pyritään toteuttamaan ammattilaisen ja potilaan yhteistyönä. [1] Ammattilaisen hoidossa bakteeripeitteet, kuten kovettunut plakki eli hammaskivi, poistetaan mekaanisesti. Ammattilaisen tekemän hoidon teho on kuitenkin huono, ellei potilaan omahoito ole hyvää. [4]

Hyvään omahoitoon kuuluu hampaiden huolellinen harjaus kahdesti päivässä fluorihammastahnalla. Tämän lisäksi hammasvälit tulisi puhdistaa kerran päivässä. Tarvittaessa ammattilaisen ohjeesta voidaan omahoidon tukena käyttää klooriheksidiiniä sisältäviä tuotteita kuuriluontoisesti. [5]

Korkeakouluopiskelijoiden tietämys suun terveydestä

Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietämystä suusairauksista selvitettiin kyselytutkimuksella. Vastauksia kyselyyn tuli 29, joista 7 oli suun terveydenhuollon opiskelijoilta. Heidän vastauksensa eriteltiin ja tuloksia tarkasteltiin muiden opiskelijoiden vastausten perusteella.

Tietämys ientulehduksesta ja hampaiden reikiintymisestä oli hyvää. Suurin osa vastanneista kertoi tietävänsä aiheista entuudestaan. Kiinnityskudossairauden kohdalla 50 prosenttia (N = 11) vastaajista kertoi tietämyksen olevan vähäistä tai ettei tiennyt aiheesta mitään.

Potilasohjeen kautta tietämyksen kerrottiin kuitenkin kasvaneen ja jonkin verran tai paljon uutta tietoa koki saaneensa 91 prosenttia (N = 20) vastaajista. Uutta tietoa oli saatu myös ientulehduksesta, karieksesta, omahoidosta ja suun terveyden vaikutuksesta yleisterveyteen. Lähes kaikki vastanneet kertoivat kiinnostuneensa potilasohjauksen kautta suun terveydestä joko jonkin verran tai paljon.

Potilasohjauksen vaikutus suun omahoitoon

Tukikudossairaus on kansantauti, mutta silti tietämys siitä tuntuu olevan vähäistä. Yleisterveyden yhteys on ammattipiireissä hyvin tiedossa, mutta normaaleille kansalaisille voi olla vaikea yhdistää huonoa suun terveyttä vakaviin sairauksiin.

Potilasohjauksen kautta valtaosa kyselyyn vastanneista kertoi kiinnostuksen kasvaneen suun terveyttä kohtaan. Tämä osoittaa, että oikeassa muodossa annettu ohjaus saa yksilön kiinnostumaan aiheesta. Hoitoaikojen lyhentyessä potilaan ohjaamiseen ja tiedon antamiseen jää vähemmän aikaa. On kuitenkin tärkeää tuoda terveystieto yksilölle ymmärrettävällä tavalla esille, jotta oma kiinnostus asiaa kohtaan herää.

Kiinnityskudossairaus on pitkälti ehkäistävissä omalla hoidolla. Tietämyksen lisääntyessä myös kiinnostus omaa hoitoa kohtaan lisääntyy ja taudin kehittyminen voidaan parhaassa tapauksessa estää kokonaan.Kia Hartikka
Opiskelee suuhygienistiksi Oulun ammattikorkeakoulussa

Salla Kataja
Opiskelee suuhygienistiksi Oulun ammattikorkeakoulussa

Maaria Manninen
Opiskelee suuhygienistiksi Oulun ammattikorkeakoulussa

Blogiteksti perustuu opinnäytetyöhön:

Hartikka, K., Kataja, S. & Manninen, M. 2023.Opas suusairauksien etiologiasta potilasohjaukseen. Potilasohje karieksesta, gingiviitistä ja parodontiitista. Oulun ammattikorkeakoulu. Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma. Opinnäytetyö. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023112431448

Lähteet

[1] Parodontiitti. 2019. Duodecim Käypä hoito -suositus. Suomalainen lääkäriseura Duodecim, Helsinki. Hakupäivä 16.11.2023. https://www.kaypahoito.fi/hoi50086

[2] Pussinen, P., Salminen, A., Pietiläinen, M. & Paju, S. 2021. Ientulehdus ja parodontiitti terveysriskeinä. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 137 (7), 737–744. Hakupäivä 16.11.2023. https://www.duodecimlehti.fi/duo16157

[3] Kurko, T. 2022. Nikotiinikorvaushoitovalmisteet (laastari, purukumi, tabletit ja muut valmistemuodot). Terveyskirjasto. Lääkärikirjasto Duodecim. Hakupäivä 13.3.2023. https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01065

[4] Tonetti, M. S., Chapple, I. L.C., Jepsen, S. & Sanz, M. 2015. Primary and secondary prevention of periodontal and peri-implant diseases. Journal of Clinical Periodontology 42 (S16), S1−S4. Hakupäivä 15.10.2023. https://doi.org/10.1111/jcpe.12382

[5] Honkala, S. 2022. Hampaan kiinnityskudokset. Terve suu. Terveyskirjasto. Duodecim. Hakupäivä 13.3.2023. https://www.terveyskirjasto.fi/trv00008/hampaan-kiinnityskudokset