Vietämme Oamkissa Vastuullisia valintoja – kestävän kehityksen teemavuotta 2022–2023. Tuomme kestävän kehityksen kolumnisarjassa esille erilaisia näkökulmia vastuullisuudesta ja kestävyydestä sekä jaamme osaamistamme. Kolumnisarjaa jatkavat kirjoituksellaan lehtori Tuukka Uusitalo ja informaatikko Tiina Tolonen.

Kuvituskuva kestävän kehityksen teemoista. Kuvassa jalanjälkiä, maapallo, kierrätysmerkki, kädenjälki, polkupyörä, rakennus ja kasviksia.

Oulun ammattikorkeakoulun taidekokoelmassa on yli 550 teosta. Suurin osa niistä on sijoitettuna Linnanmaan kampukselle, jossa niistä on jo muodostunut osa arkipäiväämme. Emme ehkä ohi kävellessämme osaa ajatella, minkälainen merkitys taidekokoelmalla on koko ammattikorkeakoulun toiminnalle. Sen kautta osoitamme kantavamme kulttuurista vastuuta, se toimii lähdemateriaalina opetuskäytössä ja mikä tärkeintä, se tuo hyvinvointia kaikille kampuksella kävijöille. Taide ei ole myöskään kertakäyttöistä, vaan voi vaihtaa paikkaa kampuksen sisällä tai jopa kampukselta toiselle, tuoden iloa aina uusille ihmisille.

Opetuskäytössä kokoelmamme on toiminut jo toistakymmentä vuotta. On hienoa, että ihan kampuksella kävelemällä on mahdollista esitellä originaaliteoksia opiskelijoillemme. Teokset on siis mahdollisuus kokea todellisessa koossaan ja oikeissa, alkuperäisissä väreissään. Tämä on merkittävä ero kirjojen selailulle tai erilaisten verkkojulkaisujen esittelylle.

Valokuvakokoelmassamme on mahdollista tutustua erilaisiin valokuvan vedostus- ja tulostusmenetelmiin, kuten esimerkiksi käsinvedostettuihin hopeagelatiinivedoksiin (Jorma Puranen), kromogeenisiin värivedoksiin, pigmenttitulosteisiin tai diasec-pohjustettuihin tulosteisiin. Noin 50 teoksen sarjakuvakokoelmassa, joka koostuu kotimaisten tekijöiden töistä, on pyritty hankkimaan sellaisia kokonaisuuksia, joissa prosessi tulee näkyväksi. Yhteen kehykseen on upotettu eri työvaiheita luonnoksista väritykseen ja lopulliseen julkaistavaan työhön.

Valokuva Jorma Purasen teoksesta sarjasta kuvitteellinen kotiinpaluu. Mustavalkoisessa kuvassa on ihmisten valokuvia ympyrämuodostelmassa.
Jorma Puranen: Sarjasta Kuvitteellinen kotiinpaluu (1991) (kuva: Oulun ammattikorkeakoulu).

Kulttuurisella vastuulla tarkoitetaan vapaaehtoista panostamista kulttuurisiin arvoihin silloin, kun lainsäädäntö ei siihen velvoita. Oamkissa tätä on osoitettu tarjoamalla taiteellista toimintaa sekä paikallisesti Oulun alueella että verkon välityksellä. Olemme osallistuneet esimerkiksi Lumo-valofestivaaliin, jonne Kulttuurialan yksikkö on toteuttanut teoksen vuodesta 2016 lähtien. Edellä mainituista taidekokoelmaan kuuluvista valokuva- ja sarjakuvateoksista pieni osa on jatkuvasti nähtävissä eräänlaisena pop-up-näyttelynä The Collection -verkkosivun kautta.

Taidekokoelman osalta kulttuurista vastuuta on kannettu myös suosimalla paikallisia taiteilijoita uusia taidehankintoja tehtäessä. Kokoelman uusimmat teokset on hankittu Oulun Taiteilijaseura -63 ry:n kautta, jolloin myös hankinnan hiilijalanjälki on jäänyt pieneksi.

Valokuva Kirsi Muinosen teoksesta Rantakiveet.
Lokakuussa 2022 Oamkin taidekokoelmaan hankittiin oululaistaiteilija Kirsti Muinosen teos ”Rantakivet” (kuva: Tiina Tolonen).

Lukuisissa tutkimuksissa on osoitettu, että aktiivinen taiteeseen ja kulttuuriin osallistuminen vahvistaa ihmisen sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä. Siksipä on erityisen tärkeää, että taiteen äärelle on mahdollista päästä omassa arjessaan.

Taidetoiminnalla on merkitystä myös työhyvinvoinnin tukemisessa. Jaettujen kulttuuristen kokemusten on havaittu voivan parantaa myös kommunikaatiotaitoja sekä lisäävän yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä sekä työpaikan sosiaalista pääomaa. Helppo tapa hankkia ja lisätä hyvinvointiaan on esimerkiksi osallistua tuleville kampuksen taidekävelyille, jotka käyvät mukavasti myös aivoja virkistävästä taukoliikunnasta.


Tuukka Uusitalo
lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu, Kulttuurialan yksikkö

Valokuvassa Tuukka Uusitalo.
Tuukka Uusitalo (kuva: Oulun ammattikorkeakoulu).

Tiina Tolonen
Informaatikko
Oulun yliopiston kirjasto

Valokuvassa Tiina Tolonen.
Tiina Tolonen (kuva: Oulun yliopisto).


Kolumnisarjan seuraavat kirjoittajat ovat projektisuunnittelija Eeva Suonperä ja projektipäällikkö Ritva Imppola. He kirjoittavat Pohjois-Pohjanmaan ilmastopäästöistä ja ilmastotiekartasta.

Kolumnisarjan aiemmat julkaisut:

– Gallén Tiina: Mahdollisuus suorittaa korkeakoulututkinto loppuun työttömyysetuudella
– Ahvenlampi Sari, Pakanen Seppo & Vikman Juho: Puolet kestävämpi ‒ hiilijalanjälkitavoite lähestyy Oamkissa
– Kosamo Joni & Kääriäinen Jouni: Kiertotalouden osaamista Pohjois-Suomeen uudella tutkinto-ohjelmalla

– Marttila-Tornio Kaisa: Kestävä kehitys osana opintoja
 Partanen Pirjo: Kieli- ja viestintätaidot luovat yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia
– Pousi Juha: Kestävyys ja vastuullisuus Amokin uudessa opetussuunnitelmassa
– Virranniemi Ulla & Skog Anu: Tasa-arvoista viestintää?
– Fagerholm Heidi: Vastuullisuus on valintojamme ja arkeamme

Lähteet

[1] Laitinen, L. 2017. Näkökulmia taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista. Kooste 21.10. Sitra. Hakupäivä 15.11.2022. https://www.sitra.fi/artikkelit/nakokulmia-taiteen-ja-kulttuurin-terveysvaikutuksiin/

[2] Suomen valokuvataiteen museo. Pimiösanasto. Hakupäivä 23.11.2022. https://www.valokuvataiteenmuseo.fi/sites/default/files/inline-attachments/2017-04/pimio_sanasto_su_mv_02092015.pdf