Kotikaupunkini Oulu on koulukaupunki. Olemme korkeakoulukaupunki, jossa on monialainen tiedeyliopisto ja korkeatasoinen ammattikorkeakoulu. Korkeakoulumaailmassa yhteistyö antaa lisäarvoa. Yliopisto ja ammattikorkeakoulu täydentävät toisiaan. Se, että pohjoisen nuorilla on valittavanaan molemmat mahdollisuudet kotiseuduillaan, lisää merkittävästi alueemme kiinnostavuutta nuorten silmissä.

Oulun kaupunki ja Pohjois-Suomi on hyvä paikka opiskella, työskennellä, olla ja asettua. Oamk tarjoaa paitsi nuorille, myös osaamistaan täydentäville aikuisille monipuolista ja laadukasta koulutusta. Aluetaloudessamme tutkimus ja tuotekehitysmenojen osuus on ollut jo pitkään huomattava, ja alueellisesti Oamkin rooli TKI-toiminnassa ja TKI-osaamisessa on keskeinen.

Väestörakenteen muutos on aikamme megatrendi. Suomi ikääntyy Euroopan nopeinta tahtia. Ikäluokat pienentyvät, ja joudumme varautumaan osaavan työvoiman saatavuusongelmiin paikoin jo nyt. On ymmärrettävä sijoittaa koulutukseen ja osaamiseen, jotta voimme vastata työvoiman tarpeeseen.

Suomen tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä puolet nuorista aikuisistamme olisi saanut korkea-asteen koulutuksen. Koulutustason nostoon, hakijasuman purkamiseen sekä alojen ja alueiden osaajapulaan on Sanna Marinin hallituksessa valmisteltu monenlaisia toimia. Olemme esimerkiksi lisänneet korkeakoulutuksen aloituspaikkoja myös meillä Oulussa.

Oma suhteeni Oamkiin on lämmin. Nuorena yksinhuoltajaäitinä 2000-luvun alkuvuosina ensimmäinen arkeen jatkuvuutta ja toimeentulon turvaa tuonut työnantaja oli Oamk. Pääsin kartuttamaan taitojani muun muassa Neo Arena -hankkeessa, jossa myös esimerkiksi Nokia oli aktiivisesti mukana.

Toimin ensin osa-aikaisena projektisuunnittelijana EU-hankkeessa, mutta lopulta etenin Kulttuurialan yksikön tutkimus- ja kehitystoiminnasta vastaavaksi koordinaattoriksi. Se oli tehtävä, josta minut aikanaan vuonna 2011 valittiin eduskuntaan.

Esimieheni Oamkissa antoivat minulle varhain vastuuta. Ensimmäisenä esimiehenäni toiminut projektipäällikkö Tapani Launonen luotti minulle keskeisimmät projektihallinnon vastuut periaatteella check, double check, triple check – varmista ensin. Tätä periaatetta noudatan yhä. Myöhemmin esimiehenäni toiminut projektipäällikkö Kimmo Paajanen puolestaan muistutti palautumisen merkityksestä: viikonloppu pistää aina oravanpyörän paikoilleen.

Tullessani Oamkiin rehtorina toimi Lauri Lantto, jonka aikana kulttuurialan yksikkö käynnisti toimintansa. Lantto ja yksikön johtajana toiminut Airi Hirvonen puolustivat kulttuurin ja sisällöntuotannon merkitystä ajassa, jossa teknologian valta oli ylivoimainen.

Konkreettisesti kulttuurin merkitys ilmeni jo työpaikan arkisissa kohtaamisissa: työhuoneeni sijaitsi milloin kulttuurialan, milloin tekniikan alan yksikössä. Olipa sijainti mikä tahansa, tekniikan alan insinöörien ja kulttuurialan sisällöntuottajien kohtaamisissa syntyi aina uusia ideoita. Irene Isohannin johdolla luotiin koko ammattikorkeakouluun systemaattinen ja innostunut tutkimus- ja kehitystyön ilmapiiri. Oamkista olen saanut vahvoja, kestäviä rakennusaineita elämääni.

Oamk on merkittävä osaamisen luoja Oulun alueella. Samalla se on myös tärkeä portti kansainväliseen yhteistyöhön. Oululle tämä yhteistyö on luonnollinen osa historian jatkumoa. Oulu on kansainvälinen kaupunki, jonka ammattikorkeakoulu on vahvasti verkottunut kansainvälisesti. Jo terva-aikaan tänne tultiin ja täältä mentiin maailmalle. Nyt vientiartikkelit ovat toisenlaisia, mutta edelleen täältä lähtee maailmanluokan innovaatioita, ja se edellyttää maailmanluokan osaamista. Sellaista osaamista, jota Oamk kasvattaa.

Omasta ajastani Oamkissa on ollut minulle suunnattomasti hyötyä. Mieleeni ovat painuneet myös hyvät kollegat ja työkaverit. Olen kiitollinen niin monista rikastuttavista työsuhteista. Oamkissa ollut työyhteisöni on yhä tänäkin päivänä itselleni vertaisryhmä hyvästä ja toimivasta työyhteisöstä.

Toimiessani eurooppa- ja omistajaohjausministerinä sekä esimerkiksi osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmässä antaa työkokemukseni korkeakoulumaailmasta minulle sellaista ymmärrystä, jota ei voi kokousmuistioista lukea. Tunnen projektityön arjen ja haasteet. Tiedän, millainen kansallinen voimavara ammattikorkeakouluissamme on nyt, on kasvamassa ja kehittymässä.

Oamkin erityisyys on vahva yhteistyön perinne: niin kulttuurissa ja sisällöntuotannossa kuin hyvinvointiin ja terveyteen liittyen sekä teknologisissa innovaatioissa meillä on aina uutta annettavaa. Me olemme yhteistyöhankkeissa aktiivinen osapuoli, koska uskomme kiinnostavimpien oivallusten syntyvän rajapinnoille. Ennakkoluulottomuus, avoimuus ja osallisuus olivat Oamkin ajattelun perusta jo vuosikymmen sitten, nyt uudet tekijät ja kollegat jatkavat tätä työtä.

Oamk on lähtemätön osa Oulua. Oamk tekee Oulusta asteen verran oivaltavamman. Oamkin ansiosta olemme asteen verran enemmän.


Eurooppa- ja omistajaohjausministeri, kansanedustaja Tytti Tuppurainen

Valokuvassa Tytti Tuppurainen.
Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (kuva: Laura Kotila/valtioneuvoston kanslia, CC-BY-4.0)


Kolumni on osa kokoomajulkaisua, joka ilmestyy myöhemmin keväällä Vieraskynä-palstalla.