Vietämme Oamkissa Vastuullisia valintoja – kestävän kehityksen teemavuotta 2022–2023. Tuomme kestävän kehityksen kolumnisarjassa esille erilaisia näkökulmia vastuullisuudesta ja kestävyydestä sekä jaamme osaamistamme. Kolumnisarjaa jatkaa kirjoituksellaan yksikönjohtaja Tiina Gallén.

Kuvituskuva kestävän kehityksen teemoista. Kuvassa jalanjälkiä, maapallo, kierrätysmerkki, kädenjälki, polkupyörä, rakennus ja kasviksia.

YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelman kahdeksas tavoite on ”edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja”. Vaikka tilanne monesta näkökulmasta näiden asioiden suhteen Suomessa onkin erittäin hyvä, emme voi tuudittautua hyvänolon tunteeseen. Työelämä vaatii uudistamista, ja työllisyyden edistämisessä osaaminen on arvokasta.

Marinin hallitusohjelman mukaisesti työttömille työnhakijoille, joilla on kesken jäänyt korkeakoulututkinto, mahdollistettiin opiskelu työttömyysetuudella kahdeksantoista kuukauden ajan. Oulun ammattikorkeakoulun Liiketalouden yksikkö tarttui tähän mahdollisuuteen tarjoamalla tradenomin tutkintoon johtavaa koulutusta kriteerit täyttävälle kohderyhmälle. Aloitimme opinnot elokuussa 2021 ensimmäisen kahdeksantoista hengen ryhmän ja maaliskuussa 2022 toisen kolmentoista hengen ryhmän voimin.

Päätimme samalla kokeilla aiempaa ennakkoluulottomampaa osaamisen tunnistamista. Pääosalla koulutukseen valituista oli kesken jäänyt korkeakoulututkinto sellaiselta alalta, jonka osaamista pystyimme sisällyttämään tradenomin tutkintoon. Osalla oli avoimessa ammattikorkeakoulussa suorittuja opintokokonaisuuksia sekä monenlaista ammattitutkinnoissa tai työelämässä hankittua osaamista.

Käytännössä huomasimme, että opetussuunnitelmamme kuvaukset eivät ole vielä täysin osaamisperusteisia. Työelämässä hankitun osaamisen tunnistaminen on työlästä, ja henkilöstöllä on huoli riittämättömästä tietoperustan hallinnasta. Meillä on vielä paljon tehtävää joustavassa työelämälähtöisessä osaamisen tunnistamisessa. Osaamisen osoittamista ei voi tehdä niin monimutkaiseksi, että opiskelija päätyy osallistumaan opintojakson normaalitoteutukseen päästäkseen helpommalla.

Ensimmäiset tradenomit ovat jo valmistuneet elokuussa 2021 aloittaneesta ryhmästä. Suurimmalla osalla opiskelijoista opinnot ovat edenneet suunnitellusti. Toki joukkoon mahtuu myös niitä, jotka ovat työllistyneet opintojen aikana ja tutkinnon suorittaminen jää tulevaisuuteen. Toivottavasti olemme kuitenkin onnistuneet istuttamaan ihan jokaiseen oppimisen kipinän.

Tarttumalla tähän mahdollisuuteen Liiketalouden yksikkö on ollut mukana kantamassa yhteistä vastuuta osaamistason nostamisesta Suomessa ja erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla. Suoritettu korkeakoulututkinto kertoo työnantajalle opiskelijan kyvystä etsiä ja soveltaa uutta tietoa. Se kertoo myös pitkäjänteisyydestä ja kyvystä saattaa loppuun asioita. On hienoa olla mukana hankkeessa, jossa taloudellisesti tuetaan mahdollisuutta nostaa osaamistasoa. Työelämään siirtyvien ammattilaisten kautta voimme laaja-alaisesti vaikuttaa työelämän kehitykseen ja olla mukana rakentamassa yhteiskunnallista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.


Tiina Gallén
yksikönjohtaja
Oulun ammattikorkeakoulu, Liiketalouden yksikkö

Valokuvassa Tiina Gallén.
Tiina Gallén (kuva: Oulun ammattikorkeakoulu).


Kolumnisarjan seuraavat kirjoittajat ovat lehtori Tuukka Uusitalo ja informaatikko Tiina Tolonen. He kirjoittavat Oamkin taidekokoelman monista ulottuvuuksista kestävän kehityksen näkökulmasta.

Kolumnisarjan aiemmat julkaisut:

– Ahvenlampi Sari, Pakanen Seppo & Vikman Juho: Puolet kestävämpi ‒ hiilijalanjälkitavoite lähestyy Oamkissa
– Kosamo Joni & Kääriäinen Jouni: Kiertotalouden osaamista Pohjois-Suomeen uudella tutkinto-ohjelmalla

– Marttila-Tornio Kaisa: Kestävä kehitys osana opintoja
 Partanen Pirjo: Kieli- ja viestintätaidot luovat yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia
– Pousi Juha: Kestävyys ja vastuullisuus Amokin uudessa opetussuunnitelmassa
– Virranniemi Ulla & Skog Anu: Tasa-arvoista viestintää?
– Fagerholm Heidi: Vastuullisuus on valintojamme ja arkeamme