Vietämme Oamkissa Vastuullisia valintoja – kestävän kehityksen teemavuotta 2022–2023. Tuomme kestävän kehityksen kolumnisarjassa esille erilaisia näkökulmia vastuullisuudesta ja kestävyydestä sekä jaamme osaamistamme. Kolumnisarjaa jatkaa kirjoituksellaan lehtori Kaisa Marttila-Tornio.

Kuvituskuva kestävän kehityksen teemoista. Kuvassa jalanjälkiä, maapallo, kierrätysmerkki, kädenjälki, polkupyörä, rakennus ja kasviksia.

Kestävä kehitys on Oamkissa osa jokaisen opiskelijan opintopolkua. Koulutamme korkeakoulussamme asiantuntijoita, jotka osaavat toimia vastuullisesti ja kestävästi. Tavoitteenamme on, että jokainen Oamkista valmistunut opiskelija tuntee kestävän kehityksen perusasiat ja osaa edistää niitä myös työssään ja yhteiskunnassa.

Ensimmäisen vuoden opiskelijoille pitämissäni kestävän kehityksen tietoiskuissa olen huomannut, että lisää osaamista ja tietämystä kestävästä kehityksestä ja siihen liittyvistä asioista tarvitaan. Moni aloittava opiskelija kokee, että ei osaa avata termiä kestävä kehitys. Uutena asiana monelle tulevat myös kestävän kehityksen ulottuvuudet: ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.

Kestävä kehitys osataan liittää oikein ekologisuuteen, ympäristöön ja luontoon liittyviin asioihin, mutta muut ulottuvuudet jäävät helposti taka-alalle. Olen kestävän kehityksen tietoiskun yhteydessä pyytänyt aloittavia opiskelijoita vastaamaan kysymykseen, mitä sinulle tulee mieleen termistä kestävä kehitys. Vastauksissa näkyy hyvin niiden painottuminen ekologisen kestävyyden ulottuvuuteen liittyviin teemoihin. (Kuva 1.)

Sanapilvi, jossa isoimmalla sanat kierrätys, ekologisuus, vastuullisuus, luonnonvarat, ilmasto, luonto, tulevaisuus, ympäristö ja ekologinen.
KUVA 1. Opiskelijoiden ajatuksia kestävästä kehityksestä.

Jotta voimme täyttää tavoitteemme siitä, että jokainen Oamkista valmistunut opiskelija tuntee kestävän kehityksen perusasiat, on meidän myös varmistuttava siitä, että jokainen opiskelija tietää, mitä kestävä kehitys on ja mitä kaikkea siihen kuuluu. Tätä perustietämystä tarvitaan, jotta opiskelija osaa edistää kestävän kehityksen toteutumista omassa työssään ja yhteiskunnassa.

Perusasioista on siis hyvä lähteä liikkeelle. Siksi ensimmäisen vuoden opiskelijoille järjestettävät kestävän kehityksen tietoiskut ovat tärkeitä edistettäessä kestävään kehitykseen liittyvää tietämystä. On hyvä myös pohtia, miten kestävän kehityksen elementtejä saataisiin tuotua opetukseen ja oppimiseen lisää niin, että opiskelija osaisi soveltaa tietämystään kestävästä kehityksestä myös käytännössä.

Oamk tukee kestävän kehityksen opetusta, ja kestävä kehitys on integroitu osaksi opintoja. Kestävä kehitys on ollut myös yksi yhteiseksi sovittu osaamisalue opetussuunnitelmissamme jo yli kymmenen vuoden ajan. Tämän lisäksi on opintojaksoja, joissa keskitytään kokonaan vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen.

Syksystä 2022 alkaen Oamkin opiskelijoilla on mahdollisuus nostaa omaa osaamistaan ja tietämystään kestävästä kehityksestä Climate University -verkoston kursseja suorittamalla. Kurssit ovat avoimia kaikille kiinnostuneille, ja ne toteutetaan verkko-opetuksena. Tällä hetkellä Climate Universityn tarjonnassa on yhteensä yhdeksän avointa kurssia, ja ne ovat saatavilla sekä suomen että englannin kielellä. Oamkin lisäksi mukana on 25 muuta suomalaista korkeakoulua. Climate University -verkoston ammattikorkeakoulut tarjoavat omia kurssejaan Campus Onlinen kautta.

Osaamista kestävästä kehityksestä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. On tärkeää, että panostamme siihen, että opiskelijamme osaavat edistää kestävää kehitystä paitsi opintojensa aikana, myös tulevassa työssään.

Miten sinä omalta osaltasi edistät sitä, että Oamkista valmistuu asiantuntijoita, jotka osaavat toimia vastuullisesti ja kestävästi?Kaisa Marttila-Tornio
lehtori, radiografia ja sädehoito
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Valokuvassa Kaisa Marttila-Tornio.
Kaisa Marttila-Tornio (kuva: Oulun ammattikorkeakoulu).

Kolumnisarjan seuraavat kirjoittajat ovat lehtori Joni Kosamo ja koulutuspäällikkö Jouni Kääriäinen. He kirjoittavat Oamkin uudesta kiertotalousosaamiseen keskittyvästä tutkinto-ohjelmasta, joka on rakennettu vahvasti yhteistyössä Pohjois-Suomen yritysten kanssa.

Kolumnisarjan aiemmat julkaisut:

– Partanen Pirjo: Kieli- ja viestintätaidot luovat yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia
– Pousi Juha: Kestävyys ja vastuullisuus Amokin uudessa opetussuunnitelmassa
– Virranniemi Ulla & Skog Anu: Tasa-arvoista viestintää?
– Fagerholm Heidi: Vastuullisuus on valintojamme ja arkeamme