Teknologia-alat ovat hyvin miesvaltaisia ja niille tarvitaan naisia, jotta näiden alojen osaamista saataisiin moninaisemmaksi. TeknologiaTETin kautta tytöillä on mahdollisuus tutustua eri teknologia-aloihin matalalla kynnyksellä. TeknologiaTET-käsikirja on tehty tieto- ja materiaalipaketiksi opinto-ohjaajille ja opettajille teknologia-aloihin painottuvien TET-jaksojen tueksi. Materiaalien ja tehtävien tarkoituksena on lieventää sukupuolittuneita käsityksiä ammateista sekä rohkaista nuoria hakemaan tietoa ja kokemuksia kaikilta aloilta.


Viinikka Sinikka, lehtori, ohjauksen asiantuntija
Oulun ammattikorkeakoulu

Orajärvi Kaisa, laboratotioinsinööri, projektipäällikkö
Oulun ammattikorkeakoulu

Leinonen Eija, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija
KoulutusAvain Oy

Juntunen Aija, asiantuntija
KoulutusAvain Oy


Kaikki hankkeen julkaisut Oamk Journalissa