Oulun ammattikorkeakoulun Game Lab on siirtynyt kesällä 2021 Linnanmaan kampukselle, ja siellä opiskelee edelleen monialainen joukko opiskelijoita. Tietojenkäsittelyn TIK20SP ryhmän opiskelijat pääsivät tutustumaan opiskeluun Game Labissa. Samalla he pääsivät testaamaan pian julkaistavia pelejä, joista suurin osa tulee Google Play -sovelluskaupasta ladattavaksi.

Joku saattaa luulla, että Oulu Game Lab (OGL) [1] lopetti toimintansa kokonaan, kun sen toiminta päättyi kesällä 2021 Rantakatu 3:ssa Oulun keskustassa. Näin ei kuitenkaan ole.

Syksyllä 2021 OGL jatkoi toimintaansa Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) tiloissa 7B116‒7B118 Linnanmaan kampuksella. Oulu Game Labissa pelien suunnittelemista ja kehittämistä opiskelee tällä hetkellä 31 Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston opiskelijaa.

OGL on monialainen ja kansainvälinen oppimisympäristö, jossa opiskelee muun muassa tietojenkäsittelyn ja kulttuurin opiskelijoita useista eri maista. Monialainen opiskelu on aina ollut yksi Lab-toiminnan lähtökohdista. Se näkyy myös kuviosta 1, jossa on esitetty ihannetiimi eri alojen taitajista, joita pelikehityksessä tarvitaan.

Kuvio, jossa englanninkieliset termit Graphic Artists, Programmers & Unity Experts, Producers and Project Managers, Business, Marketing & Analytics, Music & Sound Design, Script Writers & Others.
KUVIO 1. Ideaali tiimi OGL työskentelyssä [1]

Koska OGL-opinnot ovat osa valinnaisia tietojenkäsittelyn opintoja, päätimme järjestää muutamille opiskelijoille mahdollisuuden tutustua OGL:n toimintaan. Tämä tuli vihdoin mahdolliseksi, kun myös Oamkissa siirryttiin syksyllä 2021 vähitellen koronan jälkeiseen lähi- tai hybridiopetukseen. TIK20SP-ryhmä aloitti tietojenkäsittelyn opintonsa juuri, kun korkeakoulut siirtyivät koronan takia etäopetukseen syksyllä 2020. Syksyyn 2021 saakka opiskelijat ovat opiskelleet pääosin etänä tai hybridimallilla.

Koska opiskelijoille ei juurikaan ole ollut mahdollisuuksia koronan takia päästä tutustumaan toisiinsa, päätettiin heille järjestää Get-together-tapahtuma kampuksella. Tapahtumaa olivat suunnittelemassa TIK20SP tuutoropettaja Minna Kamula, kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden tuutor Anu Niva, tietojenkäsittelyn koulutuspäällikkö Teppo Räisänen ja Oulu Game Labin LAB-Master Anssi Rajaniemi.

Tapahtuma alkoi Linnanmaan kampuksella Business Cornerin tiloissa, jossa 17 koti- ja ulkomaista opiskelijaa sekä kolme henkilökunnan edustajaa tapasivat ja tutustuivat vapaamuotoisesti ohjatun toiminnan avulla toisiinsa. Osallistujamäärä jäi harmillisesti kovin pieneksi mahdollisesti siksi, että Suomeen saapui juuri tuolla viikolla liikkumista hankaloittava lumimyrsky. Business Cornerin tiloista siirryimme OGL:n tiloihin, jossa vieraille oli varattu hieman syötävää ja juotavaa. Kun vieraat olivat asettuneet sopivasti pöytien ääreen, kerrottiin hieman OGL:n toiminnasta.

Anssi Rajaniemi kertoi ensin opiskelijoille Game Labin nykyisestä toiminnasta, johon edelleen kuuluu pelien kehittäminen monialaisissa tiimeissä. Yhdessä tiimissä voi olla 3‒5 opiskelijaa. Teppo Räisänen mainitsi opiskelijoille omassa osuudessaan, että OGL on saanut kansainvälisiä palkintoja siellä käytetyistä opetusmenetelmistä [2]:

  • 2017 GDEC Award Winner For Excellence in Entrepreneurship Teaching & Pedagogigal Innovation
  • 2017 The Winner for 2nd Innovative Youth Incubator Awards at ICIE 2017

Tällä hetkellä OGL-koulutettuja työntekijöitä on lähes kaikissa Oulun seudun pelialojen ja niiden lähialojen yrityksissä. OGL:n kautta perustettuja startup-yrityksiä on yhteensä 16 ja niiden nimet löytyvät OGL:n verkkosivulta [1].

TAULUKKO 1. Saavutuksia tähän saakka

Results so far
8 years of experience
16 new start-up companies
60 product demos
170 product concepts
700+ new professionals
Over 30 000 credits
Qualified professional
Potential companies
International network


Lyhyen OGL-infon jälkeen opiskelijoita pyydettiin testaamaan kehitysvaiheessa olevia pelejä. OGL:n opiskelijat olivat valmistautuneet tulevaan testaustapahtumaan laittamalla demot valmiiksi ja suunnittelemalla kysymykset palautteen antamiseksi.

Tällä hetkellä OGL:ssä on menossa viisi eri peliprojektia. Useimmissa peleissä oli ensimmäiset osiot valmiina, ja osaan peleistä tehdään vielä ennen julkaisua muutama taso lisää. Lisäksi peleihin saattaa tulla vähän hienosäätöä. Pelien julkaiseminen tapahtuu Google Play -sovelluskaupassa ennen joulua. Kehitteillä olevia pelejä ovat muun muassa Gnome Attack sekä Package Rampage (kuva 1).

Kuvat peleistä.
KUVA 1. Vasemmalla Gnome Attack (kuva: Extra Graphical -tiimi) ja oikealla Package Rampage (kuva: Coffee Beans -tiimi)
Valokuva, jossa kolme ihmistä istuu tietokoneiden ääressä ja hymyilee.
KUVA 2. Työn touhussa Gnome Attack -pelin suunnittelijat Sami Suopanki, Isabella Vicht ja Jenna Qvickman (kuva: Minna Kamula)

Ne, jotka haluavat tutustua OGL:n toimintaan tai tulla pelaamaan porukassa, voivat tulla Oulu Fist LAB -tapahtumiin, joita järjestetään joka torstai klo 17‒20. Tapahtumaa voi seurata myös suorana striimauspalvelu Twitchissä [3].

Oulu Game Labissa opettavat tällä hetkellä myös lehtorit Matti Viitala, Mika Määttä ja Erkki Nuottila. Yliopettaja Ilpo Virtanen korostaa, että Game Labissa opitaan myös muita taitoja kuin vain pelisuunnittelua. Hän itse opettaa muun muassa analytiikkatyökalujen käyttöä.

Virtasen mukaan ”pelaajakokemuksen onnistumista mitataan analytiikkatyökalujen tarjoaman metriikan avulla, jonka perusteella voidaan myös tehdä parannuksia seuraavaan versioon”. Game Labin osalta valinnaisina kursseina opintosuunnitelmasta löytyvät Concept Creation (15 op) [4] sekä Demo Creation (15 op) [5].

Game Lab -opinnot syksyllä 2022

Game Lab tarjoaa erinomaisen monialaisen oppimisympäristön peliohjelmoinnista, -suunnittelusta, -tuottamisesta tai peleihin liittyvästä analytiikasta kiinnostuneelle opiskelijalle. Game Lab -opintoja on tulossa tietojenkäsittelyn opintojen valinnaisten opintojen tarjontaan seuraavan kerran syksyllä 2022. Opinnot tulevat tarjolle myös yliopiston opiskelijoille ristiinopiskelu opintoihin [4].


Kamula Minna, lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu, Informaatioteknologian yksikkö

Lähteet

[1] Oulu Game LAB -verkkosivut. Hakupäivä 20.10.2021. http://www.oulugamelab.net/

[2] Oulun ammattikorkeakoulu. 2017. More global recognition of Oamk LABs. Tiedote 19.10. Hakupäivä 20.10.2021. https://www.oamk.fi/c5/en/about-oulu-and-ouas/current-topics/?ak_osio=uutisjuttu&id=56403

[3] OuluFistLab-verkkosivut. Hakupäivä 20.10.2021. https://www.twitch.tv/oulufistlab

[4] Oulun ammattikorkeakoulu. 2021. Study Guide. Concept Creation 15 cr. Hakupäivä 20.10.2021. https://www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opintojaksohaku?sivu=oj_kuvaus&koodi1=YY00BR00&kieli=en&opas=

[5] Oulun ammattikorkeakoulu. 2021. Study Guide. Demo Creation 15 cr. Hakupäivä 20.10.2021. https://www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opintojaksohaku?sivu=oj_kuvaus&koodi1=YY00BR01&kieli=en&opas=

[6] Oulun ammattikorkeakoulu. 2021. Opinto-opas. Ristiinopiskelu. Hakupäivä 20.10.2021. https://www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/oamk-oy-ristiinopiskelu