Koronatilanteen myötä opiskelijoiden hyvinvointi on noussut vahvasti esille. Motivaation ja mielenkiinnon puute, keskittymisvaikeudet ja alakuloisuus ovat asioita, joita monet opiskelijat nostavat esille. Sosiaaliset kontaktit ovat vähentyneet, yksinäisyys painaa, ja ryhmäytyminen sekä yhteisöllisyyden kehittyminen ovat jääneet vähälle etäopetuksen vuoksi. Toki on opiskelijoita, joille etäopiskelu sopii hyvin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi keväällä 2021 hankerahaa, jolla on tarkoitus lieventää koronan aiheuttamaa korkeakouluopiskelijoiden ahdinkoa. Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) ja Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO ovat hankerahan saajien joukossa.

Valokuva, jossa pöydällä läppäri ja siinä teksti "Never stop learning".
Hankkeen avulla parannetaan opiskelijoiden hyvinvointia ja sitä kautta myös oppimista (kuva: Gerd Altmann/Pixabay.com)

MOOD-hyvinvointihanke

MOOD-hyvinvointihankkeessa on tavoitteena pureutua koronan tuomiin ongelmiin ja saada opiskelijoiden ääni kuuluville. Mitä heille kuuluu? Millaisia juttuja he kaipaavat oman, erityisesti mielen, hyvinvoinnin edistämiseen? Yhteistyöllä on suuri merkitys, ja siksi tiivis yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on hankkeessa tärkeää.

Hanke on saanut hyvän ja positiivisen vastaanoton. Yhteistyötä tehdään Oamkin sisällä ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) kanssa. Myös Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) on tärkeä yhteistyökumppani. Myöhemmin mukaan on tarkoitus ottaa myös kolmannen sektorin toimijoita.

Hyvinvointihankkeen aikana on tarkoitus kartoittaa säännöllisesti opiskelijoiden hyvinvointia kyselyin. Hanke tulee olemaan hyvin esillä eri tapahtumissa ja sosiaalisessa mediassa. Kesän 2021 aikana Moodleen on rakennettu hyvinvointistarttipaketti, johon on koottu tietoa hyvinvoinnin ja elämän eri osa-alueilta. Tieto on helposti ja nopeasti löydettävissä koko opiskelun ajan.

Linnanmaan kampuksella järjestetään hyvinvointiviikko yhteistyössä OYY:n kanssa. Luvassa on muun muassa yhteisiä hyvinvointiseminaareja. Myös Kontinkankaan ja Oulaisten kampuksille on tulossa omat hyvinvointipäivät.

Yhteisöllisyyteen ja ryhmäytymiseen tartutaan jo ennen opiskelun alkua järjestämällä aloittaville opiskelijoille yhdessä tuutoriopiskelijoiden kanssa piknikit. Hankkeen aikana on tarkoitus pilotoida Study with us -vertaistukiopiskelupajoja, joissa opiskelijat opiskelevat yhdessä tuutoriopiskelijoiden kanssa toisiaan kannustaen. Toimintaa on kokeiltu Joensuun yliopiston psykologiopiskelijoiden keskuudessa, ja se on toiminut hyvin. Hanke ottaa avoimin mielin ideoita vastaan.

Kuvitettu puhekupla, jossa sanoja: tutoring, well-being, hyvinvointi, yhteisöllisyys, guiding, communality ja ohjaus.
Näkökulmia hankkeisiin

OHJY – Ohjauksella hyvinvointia

Oamk on mukana Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) vetämässä OHJY – ohjauksella hyvinvointia -hankkeessa yhdessä kymmenen muun toimijan kanssa. Mukana on ammattikorkeakouluja (Diak, Metropolia, Turun amk, Kajaanin amk, Oamk), Oulun yliopisto, opiskelijakuntia (O’Diako, KAMO, TUO), opiskelijoiden mielenterveyttä ja hyvinvointia edistävä Nyyti ry sekä nuoria kohti työelämää tukeva Vamos.

Oamkin hanketoimenpiteet liittyvät verkossa tapahtuvan tuen vahvistamiseen. Tavoitteena on kehittää Study Group -tuutorointia. Ensi askeleet sen kehittämisessä on otettu tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmassa. [1] Hankkeessa tehdään kiinteää yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Jo nyt on selvää, että yhteistä on KAMO:n e-tuutoroinnin kanssa. Oulun yliopistolta saadaan vinkkejä Study Group -tuutoroinnin ryhmätapaamisten sisältöihin. Myös Vamoksen työkirjaa voitanee hyödyntää opiskelijoiden ryhmäytymisessä.

Hankkeessa keskitytään nimenomaan verkossa tapahtuvan ohjauksen ja tuen kehittämiseen, mutta samoja asioita voidaan soveltaa myös lähiopetuksessa olevien ryhmien kanssa. Tavoitteena on saada opiskelijat tuntemaan itsensä osaksi korkeakouluyhteisöä. Jokaisella tulee olla joku tai joitakin opiskelukavereita, joihin turvautua ja joiden kanssa viettää aikaa myös opintojen ulkopuolella. Toimintatavoilla pyritään havaitsemaan mahdolliset pudokkaat ajoissa ja ohjaamaan heidät tarvittavan avun piiriin.

Vaikka hankkeen varsinaiset toimenpiteet alkavat vasta syksyllä, voidaan jo nyt nähdä, että usean toimijan yhteistyöllä on mahdollista saada paljon hyvää aikaan. Oamkista hankkeessa ovat mukana edustajat liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä informaatioteknologian yksiköistä. Hankkeen edetessä edistymisestä tiedotetaan ja mukaan otetaan myös muiden yksiköiden toimijoita. Kaikkien hankkeessa toimivien tuotokset tulevat myös Oamkin käyttöön. Ideoita, mielipiteitä ja kommentteja kaikilta Oamkin opiskelijoilta ja henkilökunnalta otetaan avosylin vastaan.

Koko OHJY-hankkeen tavoitteena on:

  • vahvistaa verkossa tapahtuvaa opiskelijoiden tukemista,
  • rakentaa ohjauksen ja hyvinvoinnin palveluprosessi,
  • vahvistaa opiskelijoiden opiskelu- ja elämänhallintataitoja,
  • vahvistaa opiskelijahyvinvoinnin edistämisosaamista ja
  • tuottaa malli opiskelijahyvinvoinnin edistämisestä korkeakouluissa.

Yhteistyössä on voimaa

MOOD- ja OHJY-hankkeet tekevät työtä opiskelijoiden hyvinvoinnin eteen. Hankkeilla on varmasti kosketuspintaa toisiinsa. Liittyvätkö opiskelijatuutorit jatkossa jotenkin Study Group -toimintaan? Molempien hankkeiden tuotokset jäävät toivottavasti elämään Oamkin ja OSAKO:n toimintaan.


Sinikka Viinikka, lehtori, projektipäällikkö
Oulun ammattikorkeakoulu, Informaatioteknologian yksikkö
OHJY – Ohjauksella hyvinvointia -hanke

Anna Poropudas, hanketyöntekijä
Oulun ammattikorkeakoulu, OSAKO
MOOD-hyvinvointihanke

Kaikki OHJY-hankkeen julkaisut Oamk Journalissa

Kaikki MOOD-hankkeen julkaisut Oamk Journalissa

Lähteet

[1] Viinikka, S. & Ijäs, T. 2020. Study Group -toiminta tietojenkäsittelyn monimuotoryhmien tuutoroinnissa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut. Hakupäivä 25.5.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020100578061