Osaamisen ja osuvien harjoittelumahdollisuuksien ja -paikkojen varmistaminen on yhteinen haaste koulutukselle ja palvelujärjestelmälle. Harjoittelukäytänteitä ja harjoitteluympäristöjä kehittämällä luodaan uusia toimintamalleja varmistamaan tulevaisuuden terveysalan osaajien laadukasta oppimista ja työssä vaadittavia taitoja. HARKKA-hankkeessa arvioitiin erilaisia harjoitteluympäristöjä sekä innovoitiin ja kokeiltiin etäharjoittelun ja simulaatioiden mahdollisuuksia täydentämään autenttisia hoitoympäristöjä. Raportissa kerrotaan HARKKA-hankkeen tuloksista.


Tervaskanto Mäentausta Tiina, yliopettaja (emerita)
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Rintala Tuula-Maria, yliopettaja
Tampereen ammattikorkeakoulu


Hankkeen kaikki julkaisut Oamk Journalissa