Opiskelu opinto-ohjaajaksi


Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus antaa kelpoisuuden toimia opinto-ohjaajana eri koulutusmuodoissa. Ammatilliset opinto-ohjaajat voivat toimia ammatillisten koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen opinto-ohjaus- ja asiantuntijatehtävissä. Koulutus tuottaa kelpoisuuden myös peruskoulun ja lukion opinto-ohjauksen tehtäviin riippuen opiskelijan aiemmasta koulutuksesta ja työkokemustaustasta (A 986/1998).

Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun opinto-ohjaajankoulutuksesta valmistunut opinto-ohjaaja osaa ohjata ja tukea erilaisissa tilanteissa olevia opiskelijoita ja asiakkaita sekä rakentaa toimijuutta kunnioittavan ja tukevan ohjaussuhteen. Hän osaa soveltaa ohjaus-, vuorovaikutus- ja kehittämisosaamistaan eri koulutusasteilla ja erilaisissa koulutusmuodoissa sekä toimia erilaisissa ohjauksen verkostoissa. Opinto-ohjaaja osaa suunnitella, organisoida ja kehittää opinto-ohjauksen toimintaympäristöjä sekä arvioida omaa osaamisen ja ammatillisen identiteetin kehittymistään.

Opetussuunnitelma Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun opinto-ohjaajankoulutuksessa perustuu kansalliseen ja kansainväliseen opinto-ohjauksen lainsäädäntöön ja suosituksiin (esim. CEDEFOP, NICE). Opetussuunnitelmaa kehitetään verkostoyhteistyössä ja työelämälähtöisesti.
 

Työelämäläheinen opetussuunnitelma

Opetussuunnitelman keskeisenä lähtökohtana ovat työelämän osaamisvaatimukset. Alueen oppilaitokset ovat kumppaneitamme koulutuksen toteuttamisessa ja jatkuvassa kehittämisessä.

Osaamisperusteisuus

Opiskelijoidemme aikaisemmin hankittu, koulutuksen osaamistavoitteita vastaava osaaminen pyritään saamaan näkyväksi ja hyödyntämään kaikkien opiskelijoiden osaamisen kehittymisessä. Opiskelu- ja oppimisprosessi perustuu osaamisen itsearvioinnille ja tunnistamiselle sekä osaamisen kehittämiselle ja tunnustamiselle.

Osallistava pedagogiikka

Osallistava pedagogiikka on kolmas opinto-ohjaajankoulutuksen pedagoginen periaate. Opinto-ohjaajaksi opiskelevan vertaisryhmän osaamisen kehittyminen rakentuu vuorovaikutukselle ja asiantuntijuuden jakamiselle. Osaaminen kehittyy parhaiten, kun opiskelija on valmis jakamaan omaa osaamistaan sekä oppimaan toisilta. Kehittävä ote opinto-ohjaukseen on keskeisellä sijalla opetussuunnitelmassa. Tavoitteena on, että opinto-ohjaaja osaa kehittää omaa toimintaansa ja ohjauksen käytäntöjä kokonaisvaltaisesti