Käyvätkö asuinneliöt pieneksi? Kannattaa miettiä omakotitalon laajentamista vaihtoehtona uuden rakentamiselle. Rakentamisen kustannukset ja lainan kallistuminen voivat yllättää. Tämä blogiteksti pohjautuu Oulun ammattikorkeakoulussa tehtyyn opinnäytetyöhön, jossa tarkasteltiin yläkerran rakentamista omakotitaloon.

Pieneksi jäänyt omakotitalo ei toimi tarkoituksenmukaisesti, ja tilan puute voi alkaa ahdistamaan hyvin pian. Erinomainen talon koko on noin 110–140 neliömetriä. On kuitenkin todettu, että hyvän asuinmukavuuden säilyttämiseksi tilaa tulisi olla vähintään 20 neliömetriä henkeä kohden. [1]

Pohditko omakotitalon laajentamista? Omakotitalon kunto tulee tutkia ennen laajennusosan suunnittelua. Yleensä alkuperäisosa asettaa laajentamiselle reunaehtoja, koska vanhoja rakenteita ei ole suunniteltu laajennuksen toteuttamiseen. Laajentaminen vaatii erityisosaamista suunnittelijoilta ja rakentajilta, jotta rakennusvirheiltä vältyttäisiin. Kahden aikakauden rakennukset tulee saada toimimaan saumattomasti yhteen. [2]

Opinnäytetyö yläkerran rakentamisesta

Yläkerran rakentamisesta omakotitaloon (kuva 1) tehtiin opinnäytetyö, jossa koottiin katsaus yläkerran rakennushankkeen vaiheista rakennusluvasta valvontaan. Tavoitteena oli etsiä työhön vaadittavat määräykset, löytää tietoa rakennusvaiheiden oikeanlaisesta suorittamisesta sekä kertoa töiden edistymisestä työmaalta. Työn lähtötilanne oli yksikerroksinen omakotitalo, johon oli tarkoitus rakentaa yläkerta.

Valokuva rakennusvaiheessa olevasta huoneesta.
KUVA 1. Yläkerta rakennusvaiheessa (kuva: Matti Aitto-oja).

Opinnäytetyöhön onnistuttiin kokoamaan kaikki rakennushankkeeseen vaadittavat tiedot ja määräykset sekä kerrottiin, miten niitä hyödynnettiin yläkerran rakennushankkeessa. Lukijalle työstä selviää kaikki rakennushankkeen vaiheet teoriassa ja miten ne toteutettiin käytännössä. Opinnäytetyön tuloksena saatiin koottua kokonaisen rakennushankkeen vaiheet kattava katsaus.

Opinnäytetyötä tehtäessä havaittiin muun muassa, että rakennushanke tarvitsee paljon asiakirjoja ja suunnittelua, ennen kuin rakennustyöt voivat alkaa. Hyvä etukäteissuunnittelu nopeuttaa rakennustöitä paljon.

Maailmantilanteen vaikutukset rakentamiseen

Maailmantilanteen aiheuttama rakennuskustannusten nousu on vaikuttanut monen päätökseen aloittaa omakotitalon rakennus- tai laajennusprojekti. Tilastokeskuksen mukaan rakennuskustannukset nousivat vuoden 2023 aikana 3 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Tiettyihin materiaaleihin hintojen nousu vaikutti eri tavalla. Esimerkiksi lämmöneristeiden kustannukset nousivat jopa 15 prosenttia. Omakotitalorakentajien onneksi rakennuskustannusten nousu on jo alkanut hellittää, ja materiaalien hinnat ovat tulleet osittain alaspäin. [3]

Inflaatio ja korkojen nousu yllätti monet kotitaloudet. Velanotto hidastui asuntolainojen kallistumisen myötä, eikä talon rakentamiseen uskallettu ryhtyä. Asuntolainojen korot nousivat jopa 314 prosenttia vuoden 2020 ja 2023 välisenä aikana. Inflaation huippu nähtiin joulukuussa 2022, jolloin inflaatio oli jopa 9,1 prosenttia. Tulojen nousu inflaatiota hitaammin aiheutti kotitalouksien ostovoiman vähenemisen. [4]


Matti Aitto-oja
Opiskelee Oulun ammattikorkeakoulussa Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma

Blogiteksti perustuu opinnäytetyöhön:

Aitto-oja, M. (2024). Yläkerran rakentaminen omakotitaloon [AMK-opinnäytetyö, Oulun ammattikorkeakoulu, Rakennusalan työnjohdontutkinto-ohjelma]. Theseus. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202402283530

Lähteet

[1] Erkkilä, J. (22.5.2019). Kiinteistövälittäjä: Näin rakennetaan talo, jolla on jälleenmyyntiarvoa. SalkunRakentaja – vaurauden kasvattajan media. https://www.salkunrakentaja.fi/2019/05/omakotitalo-jalleenmyyntiarvo/

[3] Raksystems. (27.11.2020). Vanhan talon laajennus – mitä ottaa siinä huomioon? https://raksystems.fi/talotohtori/vanhan-talon-laajennus-mita-ottaa-huomioon/

[4] Tilastokeskus. (2023). Rakennuskustannuksen nousivat 3,0 % vuodentakaisesta vuonna 2023 [tilasto]. https://www.stat.fi/julkaisu/clmhqd8qj0fvc0avvnt0sgxyk

[5] Kananoja, H., Korhonen, M., Kuusisto, T., Nieminen, K., & Soinne, K. (17.10.2023). Inflaatio ja korkojen nousu kurittaneet kotitalouksia – miltä tilanne näyttää esimerkkiperheiden näkökulmasta? Tieto & Trendit. https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2023/inflaatio-ja-korkojen-nousu-kurittaneet-kotitalouksia-milta-tilanne-nayttaa-esimerkkiperheiden-nakokulmasta/