Oulun ammattikorkeakoulun hyvinvoinnin ja kulttuurin sekä terveysalan osaamisaloilla on todettu, että alueemme yrittäjät eivät välttämättä tiedä korkeakoulumme tarjoamista palveluista. Siksi tarjotut palvelut jäävät hyödyntämättä. Osaamisalat vastaavat haasteeseen aloittamalla sote-toimialaan liittyvän tapahtumasarjan, jossa esitellään Oamkin tarjoamia palveluja yrityksille, verkostoidutaan ja kuullaan yritysten toiveita ja tarpeita palveluihin ja tapahtumasisältöihin liittyen.

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) Hyvinvointi ja kulttuuri -osaamisala sekä Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio (MUUVI) -hanke toteuttivat yhteistyössä vuoden 2023 aikana tapahtumasarjan Oulun seudulla hyvinvointi- ja terveyspalveluita tuottaville yrityksille. Tapahtumasarja toimi yritysten, Oamkin avainhenkilöstön ja opiskelijoiden kohtaamis- ja verkostoitumistilaisuutena (kuva 1).

Valokuva, jossa joukko ihmisiä istuu pöytien ääressä.
KUVA 1. Marraskuussa 2023 järjestetyssä Bright Friday -tilaisuudessa kuultiin ajankohtainen puheenvuoro Tekoälyn hyödyntämisestä hyvinvointi -ja terveysalan yrityksissä (kuva: Tarja Rautio).

Keskusteluiden ja palautteiden perusteella todettiin, että vastaavanlaisille tapahtumille on tarvetta jatkossakin. Tilaisuudet ovat erinomainen väylä kehittää yhteistyötä yritysten ja Oamkin sekä sidosryhmien välillä. Ne toimivat hyvänä mahdollisuutena monialaiseen yhteistyöhön eri osaamis- ja toimialojen kanssa.

Vappuetkoista ja Bright Fridaysta boostia yrityksen arkeen

Tilaisuuksien saaman hyvän vastaanoton johdosta Oamkissa järjestetään jatkossakin kaksi kertaa vuodessa yhteistyötapahtumia alueen yrityksille ja sidosryhmille. Keväisin vappuaaton Vappuetkoilla ja syksyisin Black Fridayna Bright Friday -tilaisuuksissa Oamk esittelee yrityksille tarjoamiaan palveluita. Lisäksi tilaisuuksissa verkostoidutaan ja kuullaan asiantuntijoiden esityksiä ajankohtaisista teemoista.

Tapahtumat on suunnattu kaikille sote-toimialan yrityksille sekä opiskelijoille ja muille, joita yhteistyö sote-alan yritysten kanssa kiinnostaa. Erityisesti tilaisuuksien toivotaan tuovan aitoja tilanteita sote-palveluja tuottavien yritysten sekä hyvinvointi- ja terveysteknologiayritysten väliseen vuoropuheluun palveluiden kehittämiseksi.

Kevään 2023 Vappuetkoilla esiteltiin Oamkin yrityksille tarjoamia palveluita. Esittelyssä olivat simulaatioympäristö SimLabin tarjoamat palvelut, ja halukkaat pääsivät myös tutustumaan SimLabin fyysisiin palveluympäristöihin. Osallistujille avattiin opiskelijoiden toteuttamien työelämälähtöisten toimeksiantojen, kehittämisprojektien ja opinnäytetöiden tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia. Tapahtumassa kuultiin ajankohtainen asiantuntijapuheenvuoro sote-alan asiakasymmärryksen ja muutoskyvykkyyden kehittämisestä. Vappuetkoille saatiin myös kaksi Oamkin sote-alan alumnia kertomaan, kuinka he ovat kehittäneet opinnäytetyön pohjalta menestyvän yrityksen ja millaista tukea yritys ovat saanut Oamkilta. Lisäksi tilaisuudessa esiteltiin MUUVI-hankkeen tarjoamia mikro-opintoja, joita yritykset voivat hyödyntää henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen.

Syksyllä Bright Fridayn (kuva 2) ohjelmassa oli tarjolla eri teemoihin liittyviä puheenvuoroja, yhteistä keskustelua ja mahdollisuus verkostoitumiseen. Bright Fridayn ohjelma rakennettiin Vappuetkojen palautetta hyödyntäen. Palautteen pohjalta ohjelmaan oli jätetty enemmän aikaa puheenvuorojen herättämälle keskustelulle ja verkostoitumiselle.

Valokuva ikkunasta, jonka takana talvinen maisema.
KUVA 2. Bright Friday -tilaisuus järjestettiin Oulussa tunnelmallisessa ravintola Rauhalassa (kuva: Tarja Rautio).

SimLabin testaus-, kehittämis- ja innovointitoimintaa ja sen tarjoamia palveluita avattiin toivomusten mukaan tälläkin kertaa. Tapahtuman pääpuheenvuoron piti sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation hyödyntämisen asiantuntija Eeva Kiuru Health Innovation Academy Oy:stä (kuva 1). Eeva kertoi puheenvuorossaan ajankohtaisesta ja paljon mahdollisuuksia tarjoavasta aiheesta eli tekoälyn hyödyntämisestä hyvinvointi- ja terveysalalla.

Susanne Korva
projektikoordinaattori
TKI-yksikkö
Oulun ammattikorkeakoulu

Eija Hautala
lehtori
TKI-yksikkö
Oulun ammattikorkeakoulu

Susanna Sakko
osaamispäällikkö
Hyvinvointi ja kulttuuri
Oulun ammattikorkeakoulu

Tarja Rautio
projektipäällikkö
TKI-yksikkö
Oulun ammattikorkeakoulu

Mistä sinä haluaisit kuulla seuraavassa yritystapahtumassa?

Laita kalenteriisi muistutus vuoden 2024 tilaisuuksista:
- Vappuetkot 30.4.2024 klo 9–12
- Bright Friday 29.11.2024 klo 9–12

Tilaisuuksissa pääset verkostoitumaan yritysedustajien kanssa ja luomaan yhteistyömahdollisuuksia. Lisäksi kuulet tuulahduksia alan ajankohtaista ilmiöistä.

Liity sähköpostilistalle ja saat ensimmäisenä tiedon, kun ilmoittautuminen kevään tapahtumaan aukeaa. Samalla voit esittää toiveita tapahtumien teemoista ja asiantuntijavieraista.

Tervetuloa mukaan verkostoitumaan!

Lisätietoja:

Susanna Sakko
osaamispäällikkö
susanna.sakko@oamk.fi
p. 046 922 0925
Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio (MUUVI) -hanke

Tavoite: Tavoitteena on tukea pohjoissuomalaisia mikro- ja pk-yrityksiä toimimaan odottamattomissa kriisitilanteissa. Kehitämme yritysten kykyä sopeutua toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin sekä taitoa oppia hyödyntämään niitä. Keskitymme erityisesti yritysten muutoskyvykkyyden, vihreän siirtymän ja digitalisaation teemoihin. Hanke on osa valtakunnallista Yritysten muutoskumppanina –hankekokonaisuutta.

Kesto: 1.12.2022-31.12.2023

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahaston REACT-EU-rahoitus

Koordinaattori: Oulun ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Kajaanin ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu


Hankkeen kaikki julkaisut Oamk Journalissa

Oamkin, Kajaanin amkin, Lapin amkin, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, Euroopan sosiaalirahaston ja Yritysten muutoskumppanina -logot.