Isyys on moniulotteinen rooli, joka nivoutuu osaltaan perheen dynamiikkaan, yhteiskunnallisiin odotuksiin sekä henkilökohtaiseen kasvuun. Se ei ole vain biologinen tosiasia, vaan myös emotionaalinen ja henkinen matka. Oulun ammattikorkeakoulun koordinoimassa MILAVA-hankkeessa vahvistetaan isien osallisuutta.

Valokuvassa mies ja pieni lapsi, jota mies nostaa käsillään.
Isyyden ytimessä on läsnäolo (kuva: StockSnap/pixabay.com).

Isä, joka osallistuu lapsensa elämään, luo vahvan siteen lapseensa. Tämän päivän isä ei ole enää välttämättä vain taloudellinen tukipilari, vaan myös monipuolinen tunteiden ja kokemusten jakaja. Lapsi tarvitsee myös isäänsä oppiakseen maailmasta, itsestään ja toisista. Perinteisestikin tarkasteltuna isän rooli on ollut tutustuttaa lapsi maailmaan kodin ulkopuolella.

Isyys vaatii tasapainoilua työn ja perheen välillä. Menetetty isyys on yksi teemoista, joita Oulun ammattikorkeakoulun vetämässä Mies, lapsi ja vanhemmuus -hankkeessa (MILAVA) käsitellään. Isyyden voi menettää lukemattomilla tavoilla. Avioero ja etävanhemman vieraannuttaminen lienee kipeimpiä esimerkkejä menetetystä isyydestä, mutta isyyden voi menettää myös esimerkiksi työlle, riippuvuuksille tai teknologialle. Isien hyvinvoinnin tukeminen ja osallistaminen lastensa elämään on arvokas panostus perheisiin kaikissa muodoissaan. MILAVA-hankkeessa vahvistetaan isien osallisuutta ammattilaisille kohdennettujen koulutusten sekä webinaarien avulla. [2]

Isyys ei mahdu enää yhteen malliin

Isyys ei ole enää pelkkää maskuliinisuutta. Isä voi itkeä, nauraa, olla haavoittuva ja hellä. Tunteiden ilmaisu opettaa lapselle, että vahvuus ei ole tunteiden tukahduttamisessa, vaan niiden käsittelyssä. Isän rooli tunnetaitojen opettajana voidaankin nähdä merkittävänä. Uuden ajan isäksi kasvaminen ei olekaan suuremmaksi vaan pienemmäksi kasvamista, omaan haavoittuvuuteensa tutustumista ja kykyä ilmentää tätä vastuullisesti.

Isä on esimerkki lapselle. Hän kannustaa lasta unelmiin, rohkeuteen ja empatiaan. Hän voi olla isä, joka näyttää, miten kunnioitetaan muita ja ympäristöä, kasvattaa vastuullisia aikuisia. Voidaanko enää puhua miehen mallista tai perinteisestä isähahmosta? Isyyden monimuotoisuus voi yllättää: isä voi olla esimerkiksi biologinen isä, adoptioisä, sateenkaariperheen isä tai isähahmo lapselle. Kaikki nämä isyyden muodot ovat arvokkaita ja tärkeitä. Isyys on yksi merkityksellisimpiä rooleja miehen elämässä. [1]

Isät ovat merkittävä voimavara perheissä ja yhteiskunnassa. Heidän panoksensa lastensa hyvinvointiin ja kasvatukseen on korvaamaton. Vaikka äitien rooli on perinteisesti ollut keskeinen perheissä, isien osallistuminen lasten elämään on tänä päivänä yhä tärkeämpää. MILAVA-hankkeessa pyritään vahvistamaan isien osallisuutta ja siten tukemaan perheiden hyvinvointia. Osallisuuden vahvistamisen onkin todettu lisäävän perheiden hyvinvointia. [2]

Petri Aspegren
lehtori
Hyvinvointi ja kulttuuri
Oulun ammattikorkeakoulu

MILAVA – mies, lapsi ja vanhemmuus

Tavoite: Hankkeen tavoitteena on vahvistaa isien hyvinvointia, osallisuutta ja aktiivista toimijuutta sekä edistää vanhempien välistä tasavertaisuutta, perheiden yksilölliset tarpeet ja tilanteet huomioiden.

Kesto: 1.8.2023–31.7.2025

Rahoittajat: Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama. Rahoituksen on myöntänyt ELY-keskus

Koordinaattori: Oulun ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto


Hankkeen kaikki julkaisut Oamk Journalissa

Lähteet

[1] Lähteenmäki, M. (2021). Keneen tukeutua isäksi tultua? Pitkittäistutkimus isien ensisijaisista tuen lähteistä ja vertaistuen tarpeesta lapsen ensimmäisinä ikävuosina [väitöskirja, Turun yliopisto]. UTUPub. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8637-8

[2] Vuorenmaa, M. (2016). Äitien ja isien osallisuus perheessä ja lasten palveluissa sekä osallisuuteen yhteydessä olevat tekijät [väitöskirja, Tampereen yliopisto]. Julkari. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0019-7