Hirsitalojen asuntosuunnittelua Suomessa ohjaavat monet määräykset ja lait. Rakennushankkeen aloittajan täytyy siis suunnitella rakennuksensa näitä noudattaen, mutta omaa luovuutta saa myös käyttää. Rakennuksen huoneet ja tilat noudattavat omia määräyksiään, mutta lisänä hirsi tuo mukaan omat haasteensa ja vahvuutensa.

Rakennushanke alkaa aina suunnittelulla. Talon asuntosuunnitteluun vaikuttavat asukkaiden lukumäärä, tilojen tarpeet ja asukkaiden toiveet. Asuinrakennuksesta täytyy löytyä tilat ruoanlaittoon, oleskeluun, hygienian hoitoon sekä lepoon. Välttämättömien tilojen lisäksi voidaan suunnitella työhuoneita, vierashuoneita ja monia muita tiloja parantamaan asumisviihtyvyyttä ja tekemään asunnosta omaperäisempi. [2]

Asumisviihtyvyyteen vaikuttaa osaltaan myös rakennusmateriaali. Hirsi rakennusmateriaalina tuo taloon luonnonläheisyyttä ja rauhallisuutta. Luonnonvarakeskuksen mukaan useat tutkimukset osoittavat puumateriaalien lieventävän stressiä. [3] (Kuva 1.)

Konepiirretty kuva hirsitalosta.
KUVA 1. Hirsitalomalli neljän hengen perheelle [1] (© Kontio).

Asuntosuunnittelu alkaa tilaohjelmalla

Asuntosuunnittelua aloittaessa täytyy tietää huoneen vaatimukset. Asunnon huoneiden täytyy olla pinta-alaltaan vähintään 7 m2 ja niissä on oltava ikkuna, joka on vähintään 10 prosenttia huoneen alasta. Huomiota on kiinnitettävä myös huonekorkeuteen, joka on pientaloissa vähintään 2,4 metriä. Asunnosta voi kuitenkin löytyä tiloja, jotka ovat alle 7 m2, kuten esimerkiksi vaatehuone ja wc, mutta nämä ovatkin tiloja eivätkä määritelmältään huoneita. [4]

Asuntosuunnittelu on hyvä aloittaa tilaohjelman laatimisella. Tilaohjelmalla tarkoitetaan listaa kaikista huoneista ja tiloista mitä tarvitaan ja halutaan asuntoon. Esimerkiksi nelihenkisessä perheessä tarvitaan ainakin keittiö, oleskelutila, kolme makuuhuonetta, eteinen, pesuhuone ja wc. Lisäksi voidaan haluta kodinhoitohuone, toinen vessa ja sauna. Tiloja ja niiden toimintoja pystytään myös yhdistelemään, esimerkiksi pesuhuone ja kodinhoitohuone voivat olla yhdessä. Tilojen yhdistely tekee asunnosta tilatehokkaan, mikä voi vaikuttaa myös positiivisesti rakennuskustannuksiin. Taulukossa 1 on esimerkki nelihenkisen perheen tilaohjelmasta, jota on havainnollistettu kuvassa 2.

TAULUKKO 1. Esimerkki neljän henkilön talouden tilaohjelmasta [1].

HuonetyyppiHuoneen pinta-ala
Eteinen7,3 m2
Kahden hengen makuuhuone10,4 m2
2 x yhden hengen makuuhuone8,4 m2
Vaatehuone2,1 m2
Keittiö10,2 m2
Ruokailutila11,1 m2
Olohuone25 m2
Kodinhoitohuone/tekninen tila9,3 m2
Pesuhuone3,1 m2
Sauna3,1 m2
Erillinen wc2,2 m2
Talon pohjapiirros.
KUVA 2. Pohjapiirrosesimerkki neljän hengen perheelle [1] (© Kontio).

Kalustettavuus tekee asunnosta kodin

Huoneita mitoitettaessa tulee huomioida niiden kalustettavuus. Huoneeseen on mahduttava tarvittavat kalusteet, mutta myös vapaan tilan tarve täytyy muistaa. Esimerkiksi makuuhuoneessa vapaata tilaa on sängyn vieressä ja olohuoneessa vapaata tilaa voidaan käyttää esimerkiksi jumppaamiseen tai leikkimiseen.

Hyvin suunniteltu huone mahdollistaa erilaiset sisustukset ja kalusteiden asettelut eli huone on siis muunneltavissa. Muunneltavuuden ansiosta pystytään esimerkiksi tekemään makuuhuoneesta työhuone lapsen muuttaessa omilleen. Asunnosta pystytään tällä tavalla tekemään olosuhteiden muuttuessakin viihtyisä ja juuri omille tarpeille sopiva koti.

Hirsi voi vaikuttaa positiivisesti terveyteen

Hirsi on terveellinen ja ympäristöystävällinen rakennusmateriaali, joka voi vaikuttaa asukkaan terveyteen ja mielialaan positiivisesti. Hirren ominaisuuksien ansiosta se pystyy sitomaan tai luovuttamaan huoneilman kosteutta, mikä parantaa huoneilman laatua. Hirren avulla epäterveelliset liian kosteat tai liian kuivat olosuhteet pysyvät poissa asunnosta. [5]

Nykyään kiinnitetään myös yhä enemmän huomiota rakentamisen ekologisuuteen, minkä vuoksi hirsi on hyvä valinta. Hirsi on uusiutuva ja täysin luonnonvarainen materiaali. Suomen metsien ansiosta hirret valmistuvat lähellä ja kuljetusmatkat kotimaassa pysyvät lyhyinä. Massiivisena puurakenteena hirsi toimii pitkään myös hiilinieluna, ja siinä on sitoutuneena jopa enemmän hiiltä kuin sen valmistuksessa on vapautunut. [5]

Hirsi painuu kuivuessaan

Hirrestä rakennettaessa tulee huomioida hirren painuminen. Hirsi luonnollisesti kuivuu, ja sen seurauksena hirsiseinä painuu. Hirsiseinän painuminen on hirsityypistä riippuen noin 10–50 mm/korkeusmetri, ja painumat on huomioitava liitoksissa sekä aukotuksissa. Painumattomiin rakenteisiin jätetään painumavara, ja painuvat rakenteet varustetaan kierrejalalla. Painumia ei tarvitse huomioida, jos rakennetaan painumattomasta hirrestä. Kuvassa 3 on painumattomia hirsiä sekä painuvia hirsiä. [6]

Kuvassa läpileikkaus viidestä erityyppisestä hirrestä.
KUVA 3. Hirsiprofiileja vasemmalta oikealle: SmartLog 205×275, SmartLog 135×275, lamellihirsi 275×275, lamellihirsi 135×170 ja lamellihirsi 95×170 [1] (© Kontio).

Hirsitalon ulkonäköön pystytään vaikuttamaan paljon hirsiprofiilin sekä nurkkatyypin valinnalla. Hirren nurkkaliitoksia on erilaisia, esimerkiksi perinteinen ristinurkka tai suoraviivaisemmat lohenpyrstö- ja jiirinurkat. Ristinurkissa seiniä jatketaan ”ylipitkiksi”, jolloin nurkkaan muodostuu risti. Jos ei haluta ylitystä, voidaan valita lohenpyrstö- tai jiirinurkka, jotka näyttävät tavalliselta nurkalta. Jiirinurkan erona hirret nousevat samaan tahtiin vierekkäisillä seinillä, kun risti- ja lohenpyrstönurkissa seinät nousevat puolen hirren erolla. [1] [7]

Hirsitalon asuntosuunnittelun huomiot

Asuntosuunnittelu hirsitalossa on melko samanlaista kuin tavallisessa rankarunkoisessa talossakin, mutta joitakin asioita voidaan huomioida erityisesti. Esimerkiksi hirsiseinän ylittäessä maksimipituuden se tarvitsee tukea pysyäkseen suorassa, mitä varten käytetään erilasia tukipilareita. Tukipilari sijoitetaan seinää vasten, ja se voi vaikeuttaa kalustettavuutta. Hyvä tapa sijoittaa nämä tukipilarit on piilottaa ne väliseinien sisään. Suunnittelijan näkökulmasta on siis hyvä pohtia huoneiden sijoittelua siten, että väliseinät tulisivat sellaisiin kohtiin, joissa niitä voidaan hyödyntää hirsiseinien tukemiseen.

Erityisesti luontoa rakastaville ihmisille hirsitalo on hyvä valinta, sillä hirsitalon suunnittelussa yhdistyvät modernit tilaratkaisut ja perinteinen puumateriaali, joka tuo luonnon kodin sisälle. Hirsi luo terveellisen asumisympäristön, ja huolellinen asuntosuunnittelu takaa viihtyisän kodin.

Mette Perkiö
Opiskelee Oulun ammattikorkeakoulussa Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelmassa

Artikkeli perustuu opinnäytetyöhön: 

Perkiö, M. 2023. Hirsitalojen asuntosuunnittelu: Kontiotuote Oy. Oulun ammattikorkeakoulu. Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma. Opinnäytetyö. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202304246066


Lähteet

[1] Kontio. 2023. Verkkosivut. Hakupäivä 20.4.2023. https://www.kontio.com/fi-FI/kontio/

[2] RT 103260. 2020. Asuntosuunnittelu: määräyksiä ja ohjeita. Helsinki: Rakennustieto Oy.

[3] Kiiruna Talot. 2020. Hirsitalon hyvä sisäilma ja muut terveysvaikutukset. Blogi 26.3. Hakupäivä 4.5.2023. https://blog.kiirunatalot.fi/hirsitalon-hyva-sisailma-muut-terveysvaikutukset

[4] Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista 1008/2017. Hakupäivä 8.12.2022. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171008

[5] Tiainen, A-R., Pihlajaniemi, J. & Lakkala, M. 2017. Arkkitehdin hirsiopas. Oulun yliopisto, Oulu. Hakupäivä 4.5.2023. http://urn.fi/urn:isbn:9789526217956

[6] RT 82-11168. 2014. Hirsitalon suunnitteluperusteet. Rakennustieto Oy, Helsinki. Hakupäivä 4.5.2023. https://kortistot.rakennustieto.fi/kortit/RT%2082-11168

[7] Hirsitaloteollisuus. Hirsirakentamisen perusteet. Itseopiskelumateriaali. Hakupäivä 27.3.2023. https://www.hirsikoti.fi/assets/images/Koulutusmateriaali/Hirsirakentamisen_perusteet.pdf