Ta ett snack! on ensimmäinen Oamkin Kielikeskuksen koordinoima hanke. Tämä kaksivuotinen (2022–2024) Nordplus nordiska språk -ohjelman yhteispohjoismainen kieltenopetuksen kehittämishanke tarjoaa Oamkin ja Högskolan Dalarnan opiskelijoille ammatillisiin ruotsin opintoihin valmentavia yhteisiä opintojaksoja neljän lukukauden aikana. Yhdellä opintojaksolla 24 opiskelijaa voi kohottaa suullista ruotsin kielen taitoaan neljän kieltenopettajan ohjauksessa. Partnerikorkeakoulu Högskolan Dalarnan opiskelijat ovat ruotsia toisena kielenä opiskelevia opiskelijoita eri maista ja heidän kielitaitonsa on pääosin samalla tasolla kuin Oamkin opiskelijoilla.

Pohjoismainen yhteistyö on antoisaa, iloista ja sujuvaa. Uusi Ta ett snack! -hanke syntyi opiskelijoiden suullisen kielitaidon vahvistamisen tarpeesta ennen varsinaiselle ammatilliselle ruotsin opintojaksolle osallistumista sekä halusta jatkaa pohjoismaista yhteisopettajuutta pitkäaikaisen yhteistyöpartnerimme kanssa.

Pohjoismainen yhteistyö on nyt tärkeämpää kuin koskaan, ja niinpä opiskelijoille haluttiin järjestää käytännön tasolla matalan kynnyksen ruotsin kielen opintoja. Tärkeänä porkkanana saada opiskelijat ilmoittautumaan vapaasti valittaville 2–3 opintopisteen opintojaksoille ovat opintojaksojen lopussa järjestettävät seminaarimatkat Ouluun ja Taalainmaalle. Jokaisen opintojaksototeutuksen lopuksi neljä opiskelijaa ja kaksi opettajaa pääsevät tutustumaan paikan päälle partnerikorkeakouluun ja opintojaksolla tutuiksi tulleisiin opiskelukavereihin ja opettajiin. Vastaanottavan korkeakoulun opiskelijat puolestaan saavat tilaisuuden toimia oppaina, järjestää aktiviteetteja ja osallistua seminaaripäivien ohjelmaan.

Oppitunneilla kaikki puhuvat ruotsia

Opintojakson oppitunnit toteutetaan pääosin etäopetuksena Zoomissa. Jokainen opettaja toimii vuorollaan 90 minuutin pituisen oppitunnin vetäjänä ja kaikki neljä opettajaa ohjaavat pienryhmiä. Näin opiskelijat oppivat kuuntelemaan eri tavoin puhuttua ruotsia ja harjaantuvat käyttämään ruotsia yhteisenä kielenä englannin sijaan, vaikka niin opettajat kuin opiskelijatkin ovat useasta eri maasta.

Opetusmenetelmänä käytetään käänteistä oppimista. Opiskelijat valmistautuvat oppitunneille etukäteen katsomalla tunnin teemaan liittyvän videon ja vastaamalla keskusteluharjoitusten kysymyksiin. Tällä tavalla varmistetaan, että jokaisella opiskelijalla on sanottavaa pienryhmäkeskustelussa. Opettajat ovat koko ajan mukana ryhmissä ohjaamassa ja aktivoimassa opiskelijoita ruotsin kielen puhumiseen.

Opiskelijoilla on tunneilla läsnäolovelvollisuus, koska suullinen kielitaito kehittyy parhaiten kieltä käyttämällä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Opintojakson lopuksi keräämme suullisen ja kirjallisen palautteen.

Tröskeln att tala svenska sänktes.
Min svenska förbättrades.
Bra lärare som skapade nyckeln till diskussionerna.
Mycket vänligt bemötande i Oulu.

Pohjoismainen yhteisopettajuus

Yhteisopettajuuden aluksi on tärkeä oppia tuntemaan toisemme ihmisinä ja työtovereina. Tämä on saavutettu lukuisten hankepalavereiden ja yhteisen tekemisen kautta. Kasvotusten tapahtuvat kohtaamiset ja keskustelut ovat vahvistaneet yhteistyötä. Yhteisopettajuuden antia on myös se, että olemme huomanneet jakavamme saman käsityksen tehokkaasta kieltenoppimisesta ja -opetuksesta sekä eurooppalaisen viitekehyksen mukaisista kielitaitotasoista.

Oppitunneille pyritään yhdessä luomaan kiireetön, kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri sekä löytämään teemoja, joista jokainen voi helposti keskustella. Opettajien kesken on sovittu keskustelujen aihepiirit, joita ovat muun muassa juhlat ja perinteet, työnhaku sekä kotikaupungin esittely. Yhteisopettajuuden aikana on huomattu, kuinka eri tavalla korkeakouluissamme opetetaan. Högskolan Dalarnassa korostuu akateeminen ote opettamiseen ja oppimiseen, kun taas Oamkissa käytetään esimerkiksi enemmän erilaisia verkko-opiskeluun soveltuvia pelejä ja tehtäviä opiskelijoiden aktivoimiseen. Ruotsissa työskentelevät kollegat edustavat ruotsalaista työilmapiiriä, jossa keskusteluille ja fikalle löytyy aina aikaa. Suomalaiset työskentelevät tehokkaasti ja suoraviivaisesti. Molempien vahvuuksia yhdistämällä muodostamme hyvän tiimin.

Högskolan Dalarna on ollut vuosikymmeniä Ruotsissa etäopetuksen edelläkävijä ja nykyään heidän opiskelijansa tulevat eri puolilta maailmaa. Oamkin opiskelijoille ja opettajille on ollut mielenkiintoista ja inspiroivaa tutustua eri maista tulevien opiskelijoiden tarinoihin ja kulttuureihin. Högskolan Dalarnan opiskelijat ovat puolestaan oppineet paljon uutta kaksikielisestä Suomesta ja pohjoisesta Oulusta.

Kieltenopettajilta (kuva 1) pohjoismainen yhteisopettajuus edellyttää joustavuutta, luovuutta ja heittäytymiskykyä. Työskentelykulttuuri ja myös opetusmenetelmät poikkeavat toisistaan, mutta juuri nämä erilaisuudet on koettu pohjoismaisen yhteisopettajuuden helmiksi.

Valokuvassa neljä ihmistä seisoo rivissä ja katsoo hymyillen kameraan.
KUVA 1. Ta ett snack! -hankkeen opettajat Liselotte Kihlbom (vas.), Marita Metsävainio, Ida Valtonen ja Christiane Ederyd saunalautalla opiskelijoiden kanssa Oulujoella toukokuussa 2023 (kuva: Valtteri Pikkarainen).

Ruotsinkieliset seminaaripäivät yhdistävät opiskelijat eri aloilta ja maista

Toukokuussa 2023 Oulussa järjestettiin hankkeen seminaaripäivät (kuva 2). Aloitustilaisuudessa Oamkin rehtori Heidi Fagerholm toivotti vieraat tervetulleiksi ja esitteli Oamkin sekä suomalaisen koulutusjärjestelmän. Oamkin opiskelijoita eri koulutusaloilta ja Ta ett snack! -opintojakson ulkopuoleltakin osallistui ohjelmaan yleisönä. Seminaaripäivien aikana viimeiset oppitunnit järjestettiin hybridiopetuksena.

Valokuvassa kaksi tanssijaa.
KUVA 2. Oamkin tanssinopettajaopiskelijoiden Kerttu Tuomalan ja Emmi Luodon esitys Myrskyluodon Maija aloitti seminaaripäivät (kuva: Marita Metsävainio).

Ilahduttavasti lähes kaikki Ta ett snack! -hankkeen opiskelijat ilmoittautuivat Oulu-oppaiksi. Näin he saivat omatoimisesti valmistella Ruotsista saapuville vieraille aktiviteetteja, kuten Linnanmaan kampussuunnistuksen (kuva 3) ja Oulun kaupungin esittelykierroksen. Suosituin ohjelmanumero oli illanvietto saunalautalla. Seilasimme Oulujoella ja lopuksi lähes kaikki osallistujat saunoivat ja pulahtivat hyiseen jokeen. Tämän pohjoismaisen yhteistyön illan opiskelijat ja vieraat tulevat todennäköisesti muistamaan pitkään.

Valokuvassa ihminen pitää käsissään paperilla olevaa ruudukkoa, joissa jokaisessa on eri tehtävä.
KUVA 3. Oamkin opiskelijat järjestivät Högskolan Dalarnan opiskelijoille kampussuunnistuksen Linnanmaalla (kuva: Ida Valtonen).

Yhteiset Ta ett snack! -opintojaksot jatkuvat lukuvuoden 2023–2024 ajan. Opintojaksoja kehitetään yhteisopettajuudesta saatujen kokemusten ja opiskelijapalautteiden mukaan. Yhdessä ruotsalaisten opettajakollegojen kanssa Oamkin ja Högskolan Dalarnan opiskelijoille tarjotaan positiivisia oppimiskokemuksia ruotsin kielen opiskelusta. Ta ett snack! -hanke antaa jatkossakin opiskelijoille tilaisuuden vahvistaa suullista kielitaitoa autenttisissa kielenkäyttötilanteissa kahdessa eri Pohjoismaassa elämyksiä unohtamatta.

Me opettajat iloitsemme, kun saamme yhteisöllisesti oppia uutta toisiltamme. Vi samarbetar med glädje!

Marita Metsävainio
lehtori
Kielikeskus
Oulun ammattikorkeakoulu

Ida Valtonen
lehtori
Kielikeskus
Oulun ammattikorkeakoulu


Kaikki hankkeen julkaisut Oamk Journalissa