Lyhytvideopalvelu Tiktok on kasvava vaalikampanjoinnin väline. Vuoden 2023 eduskuntavaalit näkyivät alustalla hyökkäävän viestintätyylin ja debatoinnin kasvussa. Tiktokin avulla on mahdollista vaikuttaa etenkin nuoriin äänestäjiin.

Valokuva puhelimesta, jossa on auki TikTok-sovellus.
Tiktokissa puoleet hyökkäsivät tyypillisesti muita puolueita vastaan oman linjansa puolustamisen sijaan (kuva: cottonbro studios/pexels.com).

Perinteisten tv-esiintymisten ja toritapahtumilla seisomisen sijaan eduskuntaan pyrkivien vaalikampanjat siirtyvät yhä laajemmin sosiaaliseen mediaan. Tiktokista on tullut erityisesti nuorten äänien kalasteluun tärkeä väline. Kevään 2023 eduskuntavaalit lisäsivätkin yleistä poliittista vastakkainasettelua ja -keskustelua Tiktokissa marras-helmikuun välillä merkittävästi. Tämä selviää Aliisa Uusitalon opinnäytetyöstä, joka on tehty osana medianomin (AMK) tutkintoa Oulun ammattikorkeakoulussa. [1]

Opinnäytetyössä tarkasteltiin eduskuntavaaleissa 2023 ehdolle pyrkivien poliitikkojen ja puolueiden viestintää Tiktokissa laadullisen sisällönanalyysin ja määrällisen analyysin avulla. Opinnäytetyön tutkimusasetelma oli poikittaistutkimus.

Perussuomalaiset hallitsevat Tiktokia

Puolueista perussuomalaisten edustajat olivat Tiktokissa keskimääräisesti paljon muita puolueita aktiivisempia. Heikoiten aktiivisuus näkyi SDP:n ja Keskustan läsnäolossa alustalla. Myös Vasemmistoliiton edustajiksi pyrkivät henkilöt olivat muita suuria puolueita keskimääräistä aktiivisempia #eduskuntavaalit-tagin alla.

Perussuomalaisten menestyksen taustalla saattaa opinnäytetyön mukaan olla esimerkiksi puolueen strateginen linjaus. Perussuomalaisten edustajilla vaikuttaisi myös olevan muita puolueiden edustajia selkeämpi käsitys siitä, minkälainen viestintä sosiaalisen median alustoilla toimii.

Opinnäytetyön tutkimustulos saattaa myös heijastua kevään eduskuntavaalien 2023 tuloksiin. Perussuomalaisten suosio Tiktokissa oli eduskuntavaalien alla räjähdysmäinen, mistä ovat uutisoineet muun muassa Helsingin-Sanomat [2] ja Yle [3]. Lopullisessa kevään äänestystuloksessa perussuomalaisten kannatus nousikin viime vaaleista, ja puolue kiilasi hallituspuolue SDP:n ohitse.

Helsingin-Sanomien [4] mukaan perussuomalaiset olivat lisäksi eduskuntavaaleissa 2023 ensi kertaa äänestävien suosikkipuolue. Tiktokissa julkaistu sisältö onkin opinnäytetyön mukaan saattanut vaikuttaa nuorten äänestyspäätöksiin eduskuntavaaleissa, mutta sen vahvistaminen vaatii vielä lisätutkimusta.

Muiden kritiikki yli oman linjan puolustamisen

Retoriikan osalta Tiktokissa kansanedustajiksi pyrkivät henkilöt hyödynsivät viestinnässään paljon nuoria kiinnostavia trendejä sekä julkisuuden henkilöitä. Lisäksi alustalla esiintyi paljon vastakkainasettelua ja debatointia puolueiden edustajien välillä. Tämä näkyi esimerkiksi puolueiden virallisten tilien viestinnässä alustalla, joiden sisältö koostui puolueiden puheenjohtajien puheenvuorojen lisäksi eduskunnan väittelyiden niin sanotuista parhaista paloista.

Tyypillistä puolueiden edustajien viestinnässä oli myös, että oman linjan puolustamisen sijaan hyökättiin muita puolueita ja heidän arvojaan vastaan. Vastakkainasettelua Tiktokissa toivat esille kuitenkin eniten anonyymit tilit, joilla ei ollut suoria yhteyksiä eduskuntaan pyrkiviin henkilöihin. Tästä huolimatta anonyymien tilien julkaisemat puolueiden edustajia kritisoivat ja härnäävät videot nousivat huomattavasti esille Tiktokissa eduskuntavaaleihin liittyvissä tageissa.

Anonyymit tilit ovat osa vaikuttamista

Tiktokissa ei siis vaikuteta käyttäjiin ainoastaan eduskuntavaaleihin pyrkivien tai puolueiden omien tilien kautta. Eduskuntavaalien alla Tiktokiin julkaistiin paljon anonyymien käyttäjien videoita, jotka edustivat tiettyä poliittista linjaa asettumalla jotakin puoluetta tai sen edustajaa vastaan. Näitä videoita edustivat muun muassa puolueiden johtohahmoista tehdyt erilaiset pilavideot.

Lisäksi osasta videoiden tekijöitä oli vaikea arvioida, olivatko he mukana eduskuntavaaleissa vai tekivätkö he sisältöä vaaleista asettumatta itse ehdolle. Anonyymit ja henkilön poliittisen taustan suhteen epäselvät tilit voivatkin vaikeuttaa poliittisen informaation läpinäkyvyyttä Tiktokissa.

Myös pienpuolueiden, kuten VKK:n ja Vapaudenliiton, viestintä alustalla oli opinnäytetyön tuloksien perusteella puolueiden kokoon suhteutettuna hyvin aktiivista.


Aliisa Uusitalo
Opiskelee Oulun ammattikorkeakoulussa Viestinnän tutkinto-ohjelmassa

Artikkeli perustuu opinnäytetyöhön:

Uusitalo, A. 2023. Tiktokissa vastakkainasettelu on kingi ja perussuomalaiset loistavat. Oulun ammattikorkeakoulu. Viestinnän tutkinto-ohjelma. Opinnäytetyö. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202305037432


Lähteet

[1] Uusitalo, A. 2023. Tiktokissa vastakkainasettelu on kingi ja perussuomalaiset loistavat. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Hakupäivä 11.5.2023. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202305037432

[2] Keski-Heikkilä, A. 2023. Perussuomalaiset on ensi kertaa äänestävien selkeä suosikkipuolue. Helsingin Sanomat 15.2. Hakupäivä 11.5.2023. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009382345.html

[3] Malminen, U. 2023. Tiktokia käyttävistä nuorista lähes kolmannes äänestäisi perussuomalaisia – kokoomusta vain joka kymmenes. Yle 24.3. Hakupäivä 11.5.2023. https://yle.fi/a/74-20023886

[4] Ristmeri, A. 2023. Selittääkö Tiktok perussuomalaisten suosion nuorien keskuudessa? Tällaisia videoita puolue tekee. Helsingin Sanomat 28.2. Hakupäivä 11.5.2023. https://www.hs.fi/nyt/art-2000009413821.html