Vietämme Oamkissa Vastuullisia valintoja – kestävän kehityksen teemavuotta 2022–2023. Tuomme kestävän kehityksen kolumnisarjassa esille erilaisia näkökulmia vastuullisuudesta ja kestävyydestä sekä jaamme osaamistamme. Kolumnisarjaa jatkavat kirjoituksellaan johtava viestintäasiantuntija Ville Koivuniemi ja viestintäasiantuntija Anne Aho.

Kuvituskuva kestävän kehityksen teemoista. Kuvassa jalanjälkiä, maapallo, kierrätysmerkki, kädenjälki, polkupyörä, rakennus ja kasviksia.

Kun puhutaan kestävästä kehityksestä, ei voi välttyä kuulemasta lausahdusta siitä, miten pienilläkin teoilla on merkitystä. Niistä kun syntyy ensin se pieni puro, joka pian virtaa jokena ja aaltoilee lopulta merenä. Tätä ajatusta vastustavat nostavat kuitenkin esiin sen, että mitä hyötyä niistä omista hyvistä teoista on, kun samaan aikaan joku toinen elää kuin pellossa.

Pienillä teoilla on kuitenkin yksittäisen ihmisen näkökulmasta väliä, sillä ne ovat helposti toteutettavissa. On helpompaa itse valita pyörä auton tai kasvispihvi kyljyksen sijasta, mutta hankalampaa on vaikuttaa yhtä välittömästi muiden tekemisiin.
Yrityksissä ja organisaatioissa sen sijaan on tärkeää katsoa myös kokonaiskuvaa. Esimerkiksi yrityksen valmistava pahvipilli on hyvä yksittäinen teko, mutta sen vaikutus vesittyy, kun se on paketoitu muovikääreeseen.

Me Oulun ammattikorkeakoulussa julkaisemme vuosittain yhteiskuntavastuuraportin, jossa kerromme kestävään kehitykseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen vastuuseen ja muihin kestävyyteen liittyvistä teoistamme. Olemme halunneet luoda yhteiskuntavastuuraportoinnille mallin, joka innostaa meitä miettimään yhteiskuntavastuutamme arjessamme laaja-alaisesti sen sijaan, että tyytyisimme kertomaan vain ympäristövastuuseen liittyvistä arvovalinnoistamme tai yksittäisistä ja kestävistä teoistamme.

Meiltä valmistuu vuosittain noin 1 400 asiantuntijaa, joista suurin osa tekee opintojensa jälkeen kymmenien vuosien työuran Pohjois-Pohjanmaan elinkeinoelämän ja julkisen sektorin palveluksessa. Mitä paremmat eväät he saavat opintojensa aikana toimia kestävästi, sitä parempi ja vaikuttavampi Oamkin yhteiskuntavastuuseen liittyvä kädenjälki on. Huolehdimme, että meiltä valmistuvat opiskelijat osaavat viedä monipuolista kestävyysajattelua työelämään. Tämän lisäksi mietimme omia ympäristövastuuseen ja muuhun yhteiskuntavastuuseen liittyviä tekojamme ja valintojamme.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaamme (TKI-toiminta) sijoitetaan vuositasolla reilut 11 miljoonaa euroa. Yhteiskuntavastuumme näkökulmasta on kriittistä, että pidämme huolta TKI-toiminnan kestävyydestä ja vastuullisuudesta. Ja mehän pidämme. TKI-toimintamme painoaloja ovat vähähiiliset ratkaisut, digitaaliset ratkaisut ja liiketoiminnan kehittäminen. Ne kaikki kehittävät koko yhteiskuntaa kestävämpään suuntaan. Vähähiiliset ja digitaaliset ratkaisut korostavat ympäristövastuuta sekä sosiaalista ja kulttuurista vastuuta. Liiketoiminnan kehittäminen liittyy ennen kaikkea taloudelliseen vastuuseen.

Kun voimme TKI-toiminnallamme auttaa Pohjois-Pohjanmaan, ja miksei koko Suomen ja parhaassa tapauksessa maailman, yrityksiä ja organisaatioita löytämään kestävämpiä ja vastuullisempi käytäntöjä ja ratkaisuja, voimme puhua erittäin vaikuttavasta vastuullisuusteosta.

Emme kuitenkaan halua unohtaa yhteiskuntavastuuta omassa arjessammekaan. Olemme vähentäneet käytössämme olevien kerrosalaneliömetrien määrää tilaratkaisuissamme ja vaatineet kumppaneiltamme ympäristövastuullisuutta esimerkiksi ruoan hävikkiin liittyvissä kysymyksissä. Olemme auttaneet maahanmuuttajien kotoutumisessa tarjoamalla heille maksutonta suomen kielen koulutusta. Laajasta perspektiivistä katsoen ne ovat kuitenkin ”vain” yksittäisiä tekoja, kun taas isot vastuullisuustekomme ovat riippuvaisia opetuksemme ja TKI-toimintamme yhteiskuntavastuun onnistumisesta.


Ville Koivuniemi
Johtava viestintäasiantuntija
Oulun ammattikorkeakoulu, Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet

Valokuvassa Ville Koivuniemi.
Ville Koivuniemi (kuva: Oulun ammattikorkeakoulu).

Anne Aho
Viestintäasiantuntija
Oulun ammattikorkeakoulu, Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet

Valokuvassa Anne Aho.
Anne Aho (kuva: Oulun ammattikorkeakoulu).


Kolumnisarjan seuraava kirjoittaja on yksikönjohtaja Riitta Tötterström. Hän kirjoittaa eettisestä toiminnasta kulttuurialalla.

Kolumnisarjan aiemmat julkaisut:

– Tapio Tarja: Osallisuuden ja yhteistoiminnallisuuden paikka sosiaalisesti kestävässä kehittämisessä
Virkkula Outi & Laurell Hanna: Oamkista valmistunut agrologi on vastuullisen ruoan- ja raaka-aineiden tuotannon asiantuntija
 Kamula Minna & Haverinen Lasse: Kestävä kehitys informaatioteknologian opetuksessa
 Suonperä Eeva & Imppola Ritva: Ilmastotiekartasta reittejä parempaan suuntaan
– Uusitalo Tuukka & Tolonen Tiina: Taidekokoelman monet ulottuvuudet
– Gallén Tiina: Mahdollisuus suorittaa korkeakoulututkinto loppuun työttömyysetuudella
 Ahvenlampi Sari, Pakanen Seppo & Vikman Juho: Puolet kestävämpi ‒ hiilijalanjälkitavoite lähestyy Oamkissa
– Kosamo Joni & Kääriäinen Jouni: Kiertotalouden osaamista Pohjois-Suomeen uudella tutkinto-ohjelmalla

– Marttila-Tornio Kaisa: Kestävä kehitys osana opintoja
 Partanen Pirjo: Kieli- ja viestintätaidot luovat yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia
– Pousi Juha: Kestävyys ja vastuullisuus Amokin uudessa opetussuunnitelmassa
– Virranniemi Ulla & Skog Anu: Tasa-arvoista viestintää?
– Fagerholm Heidi: Vastuullisuus on valintojamme ja arkeamme