Oamk Highway -konsepti, tie toiselta asteelta Oamkiin, aloitettiin vuonna 2020 tekniikan alan opinnoilla. Luonnonvara-alan Highway otettiin käyttöön syksyllä 2021 ja uudistettiin kolmen opintojakson suoritettavaksi kokonaisuudeksi syksyllä 2022. Tällä hetkellä mukana on 40 opiskelijaa. Highway-opintonsa saivat jo päätökseen neljä syksyllä 2022 aloittanutta opiskelijaa.

Valokuvassa ihminen makoilee heinäpaalin päällä.
Highway-opinnot suorittamalla pääsee opiskelemaan ilman pääsykoetta esimerkiksi agrologin tutkintoa (kuva: Antti J. Leinonen).

Luonnonvara-alan Highwayn suorittaminen antaa mahdollisuuden hakea Oamkin agrologin (AMK) koulutukseen. Agrologi on luonnonvara- ja maatalousalaan liittyvä ammattinimike, jonka voi opiskella Oamkissa sekä päivä- että monimuoto-opiskelijana maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelmassa. Luonnonvara-alan Highwayn tavoitteena on saada joka vuosi vähintään kymmenen opiskelijaa aloittamaan Oamkin agrologiopinnot.

Oamk Highwayn tavoite on tarjota toisen asteen opiskelijoille polku ammattikorkeakouluopintoihin ilman pääsykoetta. Samalla he pääsevät kurkistamaan, millaista on opiskella ammattikorkeakouluvaatimusten mukaisesti. Lisäksi Oamk Highway vastaa muutama vuosi sitten muuttuneeseen lukiolain velvoitteeseen rakentaa yhteistyötä lukioiden ja korkeakoulujen välille.

Toisen asteen oppilaitoksista erityisesti maatalousalan oppilaitokset ovat ottaneet luonnonvara-alan Highwayn hyvin vastaan, ja suurin osa Highway-opiskelijoista onkin tullut juuri näistä ammattiopistosta. Vuoden 2022 alusta luonnonvara-alan Highwaylle on ilmoittautunut 29 opiskelijaa, joista 22 ammattiopistosta ja loput lukiosta. Koko 15 opintopisteen kokonaisuuden on suorittanut neljä opiskelijaa. Eniten opiskelijoita on ilmoittautunut Jedun, Brahen ja Kpedun ammattiopistoista.

Tarjolla teoriaa ja käytäntöä

Luonnonvara-alan Highway käynnistyi syksyllä 2021 koostuen alkuvaiheessa 3–5 opintopisteen kursseista. Opintotarjontaa uudistettiin syksyksi 2022 vastaamaan muita Highway-suuntautumia, ja tällä hetkellä luonnonvara-alan Highway-opinnot koostuvat kolmesta 5 opintopisteen kurssista. Kursseista kaksi on pakollisia, ja yhden opiskelija valitsee oman mielenkiintonsa mukaan.

Suurimmaksi osaksi kurssit on rakennettu siten, että oppimisympäristöstä löytyy opiskelijalle valmiiksi opettajien luentoja, muuta materiaalia sekä tehtävien ohjeistukset. Näin opiskelija pystyy tutustumaan teemoihin oman aikataulunsa mukaisesti ja suorittamaan tehtävät itselleen sopivassa järjestyksessä. Alakohtaisilla kursseilla opiskelijalle on hyödyksi, jos hänellä on jonkinlainen perustietämys maataloudesta, mutta kurssit voi opiskella myös ilman pohjatietoja.

Pakollisia kursseja ovat luonnonvara-alan matematiikka ja vastuullinen ruoantuotanto. Lukiolaiset saavat matematiikan kurssin hyväksiluettua lukion lyhyellä tai pitkällä matematiikalla. Muuten matematiikan kurssin voi suorittaa joko itsenäisesti tutustumalla materiaaleihin ja tenttimällä tai osallistumalla etänä opetukseen. Matematiikan koe pitää suorittaa valvotusti joko Oamkin tai oman toisen asteen oppilaitoksen tiloissa. Vastuullisessa ruoantuotannossa tutustutaan kotimaiseen, vastuulliseen kasvinviljelyyn ja karjatalouteen. Kurssin keskeisiä teemoja ovat uudistava viljely sekä tuotantoeläinten hyvinvointi, bioturvallisuus ja vastuullinen mikrobilääkkeiden käyttö.

Alakohtaisista valinnaisista kursseista selvästi suosituin on ollut vasikan hoitoon ja hyvinvointiin liittyvä kurssi, joka keskittyy nimensä mukaisesti vasikoiden olosuhteiden ja hyvinvointitekijöiden tarkasteluun. Kurssilla tarkastellaan vasikkaprosessia ensiksi teorian näkökulmasta, minkä jälkeen opiskelijan tulee tehdä tarkastelua myös tilatasolla. Lammastalous ja luonnon monimuotoisuus keskittyy ammatilliseen lampaiden hoitoon ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitoon esimerkiksi laiduntamisen kautta. Opiskelija voi oppimistehtävässä hyödyntää joko oikean tilan tietoja tai miettiä oman unelmalampolansa.

Monitavoitteinen metsätalous -kurssilla perehdytään kotimaisen metsän rakenteen ja ominaispiirteisiin. Perunaosaamisen kurssilla opiskelijalla on hyvä olla perustiedot kasvinviljelyyn ja maaperäoppiin. Suositeltavaa olisi hyödyntää kurssitehtävillä oikeaa tilaa, mutta pääosin esseetehtävinä toteutettavat tehtävät onnistuvat myös kirjallisuuden perusteella.

Hyödyksi opiskelijoille ja opettajille

Luonnonvara-alan Highway-yhteyshenkilönä toimii lehtori Titta Järveläinen. Hänen mukaansa yhteistyö oppilaitosten kanssa on ollut palkitsevaa ja kiinnostusta yhteistyön kehittämiseen on ollut: ”Oppilaitokset ovat ottaneet hyvin vastaan Highway-polun tarjoaman mahdollisuuden. Olemme olleet mukana erilaisilla messuilla sekä tehneet suoraan toisen asteen oppilaitoksiin esittelyjä.”

Opiskelijoita askarruttavia kysymyksiä ovat olleet muun muassa suorittamisaikataulu ja opintojen haastavuus. Highwayta suositellaan toisen tai kolmannen vuoden opiskelijoille heidän oman oppilaitoksensa rytmityksestä riippuen.

”Mielelläni olen vastaamassa niin opiskelijoiden kuin opojen pohdintoihin. Kaikkiin pulmiin olemme ratkaisun löytäneet”, kertoo Järveläinen.

Emma Piirainen suoritti Highway-opintonsa opiskellessaan Kajaanin ammattiopistossa. Mukaan hänet motivoivat opintojen mielenkiintoisuus, opintopisteet ja tieto varmasta opiskelupaikasta. Piiraisen mielestä Highway antoi läpileikkauksen amk-opintoihin. Kurssit tuntuivat hänestä melko helpoilta, mutta toki haastaviakin tehtäviä löytyi.

”Jos mielenkiintoa löytyy, niin opinnot saa varmasti suoritettua”, kertoo Piirainen.

Hän suoritti opinnot kolmannen vuoden keväällä, jolloin hänellä ei ollut päällekkäin ammattiopiston opintoja. Ensimmäisen vuoden opintoja Oamkissa Highwayn suorittaminen on keventänyt, sillä opintopisteitä on jo valmiina.

Highway antaa opiskelijalle mahdollisuuden tutustua ammattikorkeakoulukursseihin ja alaan. Kurssien avulla hän voi syventää omaa tietämystään ja testata kiinnostustaan. Siten Highway palvelee myös heitä, jotka eivät ole vielä varmoja mihin suunnata toisen asteen jälkeen. Highwayn suorittaminen voi tuoda myös onnistumisen kokemuksia ja luoda opiskelijalle uskoa omaan pärjäämiseen ylemmällä koulutusasteella. Innostuneet ja motivoituneet opiskelijat ovat kaikkien tavoite.Titta Järveläinen
lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu, Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikkö

Jouni Kääriäinen
koulutuspäällikkö
Oulun ammattikorkeakoulu, Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikkö