Oulun ammattikorkeakoulun Informaatioteknologian yksikössä opiskelijat tekevät osana Mobiilikehitysprojektia hyötysovelluksen kahdeksassa viikossa. Sovelluksen idea voi tulla Oamkin sisältä tai ulkopuoliselta toimeksiantajalta.

Hyötysovellus tehdään Mobiiliprojekti-opintojaksolla, joka on Informaatioteknologia yksikön ohjelmointikehityksen suuntautumisvaihtoehdon toisen vuoden projektikurssi. Kurssilla yhdistyvät Android-mobiilisovelluksen tekeminen ja siihen liittyen kannattavan liiketoimintamahdollisuuden tutkiminen. Opintojakso on osa Mobiilikehitysprojektia, jonka laajuus on 6 opintopistettä eli noin 160 työtuntia.

Opintojakson aikana toteutetaan hyötysovellus ryhmätyönä. Opiskelijat päättävät näissä ryhmissä, millaisen sovelluksen he tekevät. Muutamia hyötysovellusideoita on saatu myös esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilta ja ulkopuolisilta toimeksiantajilta, kuten Ammattiopisto Luovilta.

Opintojakson opettajat päättävät, onko sovellus sellainen, että sen koodaaminen olisi mahdollista saada tehtyä kahdeksassa viikossa eli yhden periodin aikana. Jos näin on, idea esitellään opiskelijoille. Tämän jälkeen opiskelijaryhmät tekevät lopullisen päätöksen siitä, haluavatko he lähteä toteuttamaan sovellusta.

Tällainen toiminta vaatii aina myös toimeksiantajan sitoutumista, koska opintojaksolla tehtävän sovelluksen tekninen määrittely tulee toimeksiantajalta. Kahdeksassa viikossa ei välttämättä saada kaikkea valmiiksi, mutta on saatu aikaiseksi ainakin hyvä alku sovellukselle.

Oppiäppi auttaa opintojen etenemisen seurannassa

Oppiäppi oli yksi syksyn 2022 toteutuksista. Ryhmä toteutti sovelluksen ensimmäisen version, jonka avulla Ammattiopisto Luovin opiskelijat pystyvät seuraamaan omien opintojensa etenemistä. Jatkossa toimeksiantaja kehittää sovellusta itse eteenpäin.

Opiskelijat ovat olleet motivoituneita tällaisissa projekteissa, joissa on ollut ulkopuolinen toimeksiantaja ja tehdyt sovellukset ovat olleet hyviä. Kuvassa 1 on posteri Ammattiopisto Luoville tehdystä Oppiäppi-sovelluksesta.

Kuvakaappaus Oppiäppi-sovelluksen posterista.
KUVA 1. Oppiäppi sovelluksen posteri.

Projektissa opiskelija soveltaa Android-mobiilisovelluskehityksen, suunnittelun ja testaamisen osaamistaan ryhmässä tehtävässä kehitysprojektissa. Sovellus suunnitellaan ja toteutetaan käyttäen ketteriä ohjelmistokehitysmenetelmiä. Projektin yhtenä tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia osana kehittäjäryhmää ja dokumentoida projektityönsä.Raija Westerlund
lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu, Informaatioteknologian osasto

Eino Niemi
lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu, Informaatioteknologian osasto


Kiinnostuitko?

Jos sinulla on mielessä sovellus, joka kaipaisi tekijää ja mielenkiintosi heräsi, voit olla yhteydessä opintojaksoa opettaviin opettajiin. Yhteydenoton pitää tulla noin kuukautta ennen opintojakson toteutusta. Opintojakso toteutetaan kahdesti vuodessa toisessa ja neljännessä periodissa. Ota rohkeasti yhteyttä!