Hankkeessa harjoittelu tarjoaa opiskelijalle monipuolisen oppimisympäristön, joka kehittää nykypäivän työelämässä tarvittavia taitoja. Ammattiharjoittelussa KEPEÄ-hankkeessa tempaistiin käyntiin sosionomiopiskelijoiden työelämäyhteistyö Tempo Sistema Oulu ry:n kanssa.

Valokuvassa orkesteri.
Tempo-orkesteri valmistautuu esiintymiseen opettajien Anniina Matinlassin ja Taru Nygårdin johdolla (kuva: Katja Perälä).

Sosionomin koulutus on monipuolinen ja mahdollistaa työllistymisen hyvin erilaisiin työtehtäviin ja -ympäristöihin. Ammattiharjoittelujen kautta sosionomiopiskelijat voivat paitsi kehittää opinnoissa hankkimaansa osaamista, myös tutustua alan kenttään ja tehtäviin. Harjoittelut ovat hyviä tilaisuuksia verkostoitua ja suuntautua alalla.

Hankkeessa harjoittelu tarjoaa sosionomiopiskelijalle uudenlaisen oppimisympäristön, jossa pääsee mukaan alan osaamisen ja käytänteiden kehittämistyöhön. Hankkeet ovat sosiaali- ja terveysalalla nykypäivää, joten kokemus hanketyöskentelystä on varmasti opiskelijalle eduksi opintojen jälkeen työelämässä. Sosionomiopiskelija Katja Perälä kiinnostui KEPEÄ-hankkeesta etsiessään ensimmäistä ammattiharjoittelupaikkaa.

KEPEÄ ‒ kehittävä työelämäpedagogi -hankkeen tavoite on edistää erityistä ohjausta tarvitsevien opiskelijoiden opintojen etenemistä ja kiinnittymistä työmarkkinoille. Tavoitteena on myös tiivistää työelämän ja koulutuksen välistä yhteistyötä harjoittelussa. Tästä esimerkkinä on Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) ja Tempo Sistema Oulu ry:n välinen yhteistyö, jota on kehitetty KEPEÄ-hankkeessa. [1] [2]

Tempo Sistema Oulu ry järjestää Oulussa matalan kynnyksen musiikkiharrastustoimintaa. Yhteisöllisen toiminnan tavoitteena on monitaustaisten lasten keskinäisen kumppanuuden vahvistaminen, hyvinvoinnin edistäminen ja elämäntaidollisten osa-alueiden, kuten keskittymiskyvyn ja itseluottamuksen, tukeminen musiikkikasvatuksen keinoin. Tempo-toiminta on saanut inspiraationsa Venezuelasta El Sistema -toiminnasta, joka yhdistää laadukkaan musiikkikasvatuksen sekä toiminnan vahvat sosiaaliset lähtökohdat ja tavoitteet. [3] [4]

Oulussa yhdistys järjestää jousiorkesteri- ja musapajatoimintaa. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda harrastamismahdollisuus kaikkien lasten saavutettavaksi tasapuolisesti. Siksi kaikki toiminta on lapsille ilmaista, eikä orkestereihin ole pääsykokeita. Lapset myös saavat yhdistykseltä ilmaiseksi käyttöönsä lainasoittimet. [5]

Valokuvassa viulisti ja opettaja.
Tempo-opettaja Anniina Matinlassi auttaa viulun virittämisessä ennen esitystä. (Kuva: Katja Perälä)

Sosionomiopiskelijana hanketyössä

Perälän harjoittelu on jakautunut KEPEÄ-hankkeessa toimimiseen sekä hankkeen kautta Tempo Sistema Oulu ry:ssä työskentelyyn. Harjoittelu on tarjonnut hyvän näköalan hanke- ja yhdistystyöhön ja kummassakin tarvittavaan osaamiseen. Hankkeessa toimimisesta Perälä kertoo:

On päässyt tutustumaan koulutuksen kehitystyöhön ja osallistumaan korkeakouluopiskelijoille suunnattuun harjoitteluoppaan suunnitteluun.

Tempo Sistema Oulu ry:ssä tehtävät ovat olleet hyvin monipuolisia lasten ohjauksesta yhdistyksen toiminnan suunnittelu- ja kehittämistyöhön sekä viestinnän tehtäviin.

Harjoittelun keskiössä on ollut Tempo Sistema Oulu ry:n ja Oamkin sosiaalialan koulutusohjelman yhteistyön kehittäminen ja koordinointi. Idea sosionomiopiskelijoiden osallistumisesta toimintaan on syntynyt Tempo Sistema Oulu ry:n kattojärjestö El Sistema Finland ry:n Tempo-toimintaa valtakunnallisesti kehittävässä tiimissä. Ajatus monialaisesta yhteistyöstä on syntynyt, kun kentällä on tunnistettu tarve sosiaalialan osaamiselle ja lisäavulle ryhmänohjauksessa. Vantaalla ideaa on työstänyt El Sistema Finland ry:n taiteellinen johtaja, Etelä-Suomen ja Uudenmaan aluekoordinaattori Juha Ahvenainen. Hän on mallintanut monialaista yhteistyötä osana ammattiopisto Variassa tekemäänsä kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinnon Osallistava TempoCare -malli opinnäytetyötään. [6] [7]

Oulussa yhdistys on jo aiemmin tehnyt tiiviisti yhteistyötä Oamkin musiikinopiskelijoiden kanssa. Kipinä monialaiselle Tempo-yhteistyölle sai alkunsa KEPEÄ-hankkeen kerättyä yhteen Oamkin musiikin ja sosiaalialan toimijat. [7]

Valokuvassa viisi ihmistä seisoo rivissä ja katsoo kameraan.
KEPEÄ-hanke tutustui Tempo-toimintaan. Kuvassa vasemmalta sosionomiopiskelijat Katja Perälä ja Miia Thallinger sekä Tempo Sistema Oulu ry:n toiminnanjohtaja ja musiikkipedagogi Taru Nygård, yliopettaja Jaana Sariola ja musiikkipedagogi Laura Koivusalo (kuva: Päivi Tervasoff).

Yhdistyksen toiveena on ollut saada sosionomiopiskelijoita mukaan orkesteriharjoituksiin ja musapajoihin lasten ohjaamisen tueksi, jotta Tempo-opettajilla jäisi enemmän aikaa musiikkikasvatukselle. Näin lasten yksilöllisiin tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan yhä paremmin. Opiskelijoille Tempo-toimintaan osallistuminen tarjoaa mahdollisuuden hankkia kokemusta ryhmä- ja yksilöohjauksesta sekä vahvistaa osaamista muun muassa lasten ja nuorten kanssa työskentelystä sekä monikulttuurisuustyöstä.

Toimintaan osallistumalla opiskelijat edistävät myös opintojaan kerryttämällä opintopisteitä esimerkiksi projektiharjoitteluun tai vapaasti valittaviin opintoihin. Yhteistyö on saatu ensimmäisen puolen vuoden aikana hyvälle alulle, ja se toivottavasti vain vahvistuu tulevaisuudessa.

Valokuvassa orkesterin soittajia.
Tempo-orkesterin soittajat valmistautuvat esiintymiseen (kuva: Katja Perälä).

Harjoittelu vahvistanut urasuunnitelmia

Perälän mielestä hankkeessa harjoittelu on ollut todella antoisaa ja vahvistanut opintojen aikana herännyttä ajatusta siitä, että hän haluaa tulevaisuudessa työllistyä järjestökentälle tai kehittämisprojekteihin. Ammattiharjoittelun suorittaminen hankkeessa ja yhdistystoiminnassa tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön harjoittelun tavoitteiden saavuttamiseksi. Vaihteleva projektityö antaa opiskelijalle sopivasti uusia haasteita ja siinä pääsee hyödyntämään omia vahvuuksiaan.

Harjoittelu hankkeessa kehittää nykypäivän työelämässä tarvittavia taitoja ja antaa hyvän näkökulman projekti- ja kehittämistehtäviin. Monialaisissa tiimeissä toimiessa pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin ja kentän toimijoihin hankkien samalla arvokasta kokemusta tiimityöskentelystä. Toisaalta projektityöskentely on myös hyvin itsenäistä ja vaatii oman työn ja ajankäytön suunnittelua sekä oma-aloitteisuutta.

Hankkeessa harjoittelu on opettavaista ja hauskaa, joten Perälän on helppo suositella sitä kaikille sosionomiopiskelijoille. Kannattaa siis rohkeasti hakeutua harjoitteluun hankkeeseen!

Hankkeessa tehty video [8] on katsottavissa alla.

Kokemuksia KEPEÄ -hankkeessa harjoittelusta (käsikirjoittajat: Thallinger Miia, Perälä Katja & Tervasoff Päivi. Ohjaus, kuvaus ja leikkaus: Karjalainen Tommi. Tuottajat: Tervasoff Päivi, Korento Kati, Sariola Jaana, Sassali Niina, Perälä Katja ja Karjainen Tommi. Tuotanto: STUDIO AMOK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, KEPEÄ-hanke).
Valokuvassa yksi ihminen kuvaa ja kaksi ihmistä istuu kameran edessä.
Media-asiantuntija Tommi Karjalainen kuvaamassa sosionomiopiskelijoiden Katja Perälän ja Miia Thallingerin videohaastattelua (kuva: Päivi Tervasoff).Katja Perälä
Opiskelee sosionomiksi Oulun ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan yksikössä

Päivi Tervasoff
lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Kati Korento
lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakoulutus
Toimii projektipäällikkönä KEPEÄ-hankkeessa

Taru Nygård
toiminnanjohtaja, Tempo-opettaja
Tempo Sistema Oulu ry


Kaikki hankkeen julkaisut Oamk Journalissa


Lähteet

[1] Oulun ammattikorkeakoulu. 2022. KEPEÄ ‒ kehittävä työelämäpedagogi -hankkeen www-sivut. Hakupäivä 25.11.2022. https://oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tki-ja-hanketoiminta/kepea

[2] Tervasoff, P., Sassali, S, Sariola, J. & Korento, K. 2022. Hankkeen integroiminen opetukseen KEPEÄ ‒ kehittävä työelämäpedagogi – hankkeessa. Esitys Oulun ammattikorkeakoulun TKI-tapahtumassa 4.11.2022. Oulun ammattikorkeakoulu, Oulu.

[3] El Sistema Finland. Tempo-pedagogiikasta. Hakupäivä 25.11.2022. https://www.sistemafinland.fi/

[4] El Sistema Finland. Tästä on kysymys. Hakupäivä 25.11.2022. https://www.sistemafinland.fi/

[5] Tempo Sistema Oulu ry. 2022. Tempo-toiminta. Hakupäivä 25.11.2022. https://www.tempooulu.fi/tempo-toiminta/

[6] Ahvenainen, J. 2022. Osallistava TempoCare-malli. Vantaan ammattiopisto Varia. Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto. Opinnäytetyö.

[7] Nygård, T. 2022. Toiminnanjohtaja. Tempo Sistema Oulu ry. Puhelinkeskustelu. 8.11.2022.

[8] OuluProLearn. 2022. Kokemuksia KEPEÄ-hankkeessa harjoittelusta. YouTube 31.10.2022. https://www.youtube.com/watch?v=FdYaQPBcRlY

———-
Korjaus 1.2.2024: Korjattu useaan kohtaan Thallingerin etunimeksi Miia ja Perälän etunimeksi Katja.