Tuntuu hurjalta, että yrityksellä on tuotteet kunnossa, asiakkaita jonossa ja tekijöitä ei löydy tekemään työtä. Jos kaikista alueemme yrittäjistä 27 prosenttia näkee oppilaitosten kanssa tehtävän yhteistyön tehokkaimpana keinona saada osaavaa työvoimaa, tarkoittaa tämä meidän alueellamme 4 500 yritystä. Koska vaikuttaminen ja sitoutuminen yhteistyöhön nähtiin yrittäjäjärjestössä erittäin tärkeänä, esitimme vielä yhtiöittämisvaiheessa, että Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ovat halukkaita tulemaan ammattikorkeakouluun osakkaiksi.

Ilman osaamista ja sen kehittämistä yrityksemme eivät pärjää. On oikeastaan ihan sama, mitkä ovat yksittäisen yrityksen tai yrittäjän kasvutavoitteet, kaikki yritysten toiminta pohjaa kuitenkin osaamiseen. Osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen pitää olla jatkuvaa yrityksissä. Siksi Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjille on sekä oman oppilaitosyhteistyön että suoraan yritysten ja oppilaitosten välisen työelämäyhteistyön kehittäminen strateginen painopiste.

Oulun ammattikorkeakoulu on ollut meille luonteva ja tärkeä kumppani koko olemassaolonsa ajan. Alkuvuosien merkittäviä yhteistyön hedelmiä oli ennakointitutkimusten tekeminen. Yrittäjäjärjestön organisoiman kyselyn avulla voitiin ammattikorkeakoulussa suunnitella koulutuksen kehittämistä. Yhteistyö laajeni ja syventyi, kun pääsimme ammattikorkeakoulun hallitukseen mukaan. Tämä vastuu jatkui siihen asti, että ammattikorkeakoulu päätettiin yhtiöittää.

Koska vaikuttaminen ja sitoutuminen yhteistyöhön nähtiin yrittäjäjärjestössä erittäin tärkeänä, esitimme vielä yhtiöittämisvaiheessa, että Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät on halukas tulemaan ammattikorkeakouluun osakkaiksi. Tämä oli historiallinen päätös omassa järjestössämme. Osakkuus ei toteutunut, mutta osakkuuden harkitseminen ja siihen sitoutuminen olivat kuitenkin varmasti koko alueelle selkeä signaali, kuinka tärkeänä näemme oppilaitosyhteistyön.

Tänä päivänä tekeminen on aktiivista ja säännöllistä, ja mikä parasta, se on myös valtakunnallisestikin ainutlaatuisella tavalla sopimuspohjaista. Nykyään Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto ovat meidän pääyhteistyökumppaneitamme. Kumppanuus sitoo meidät tiiviimmin edistämään yrittäjyyttä yhdessä.

Yhteistyötä laajennettava ja syvennettävä

Haasteita yrittäjäkentässä riittää. Tällä hetkellä puute osaavasta työvoimasta on liian monelle yritykselle selkeä kasvun este. Tuntuu hurjalta, että yrityksellä on tuotteet kunnossa, asiakkaita jonossa ja tekijöitä ei löydy tekemään työtä. Keinoja edesauttaa osaavan työvoiman saamista on paljon. Kaikkeen me emme alueella voi vaikuttaa, mutta selkeitä tekemisen paikkoja on.

Viimeisimmässä pk-yritysbarometrissä tärkeimmäksi keinoksi turvata työvoiman saantia yrittäjät ilmoittivat halun panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Työntekijöiden ja yrittäjien osaamisen täydentämiseen tarvitaan nopeaa ja täsmällistä sekä kustannustehokasta koulutusta. Tarjonnan pitää vastata yrityksen tarpeita. Toisaalta mielenkiintoinen havainto saatiin omasta Kasvun suunta -kyselystämme tammikuussa 2022. Kyselyn mukaan tehokkain tapa palkata uusia työntekijöitä on hyödyntää omia verkostoja. mutta selkänä kakkosena tulivatkin oppilaitokset. Kyselyn mukaan toiseksi tehokkain tapa palkata uusi työntekijä on tehdä yhteistyötä oppilaitoksen kanssa.

Tässä onkin meidän seuraava kehittämisen paikka. Me teemme jo keskenämme hyvää yhteistyötä, mutta korkeakoulun kannattaa panostaa erityisesti yrityskohtaisen yhteistyön laajentamiseen ja syventämiseen. Havainnollistan hieman kyselymme tulosta: Jos kaikista alueemme yrittäjistä 27 prosenttia näkee oppilaitosten kanssa tehtävän yhteistyön tehokkaimpana keinona saada osaavaa työvoimaa, tarkoittaa tämä meidän alueellamme 4 500 yritystä. Vaikka yrityskontakteja on ammattikorkeakoululla paljon, potentiaalisia kumppaneita on mahdollisuus saada vielä enemmän. Meidän kannattaa ehdottomasti tehdä asioita, jotka yritykset kokevat tehokkaaksi tavaksi ratkaista ongelmia.

Unohtaa ei voi myös koulutuksen järjestäjien ja kehittäjien välistä alueellista yhteistyötä. Tarvitsemme alueellemme elinkeinoelämän tarpeisiin ja toimintaympäristön vahvuuksiin perustavan ekosysteemin, joka helpottaa yritysten toimintaa tarjoamalla joustavasti sekä koulutusta että helppoa kumppanuutta tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Alueen koko työvoimapotentiaali on saatava käyttöön. Samoin oppilaitosten kanavat tarjota kansainvälistä työvoimaa ovat tärkeitä.

Oulun ammattikorkeakoulu itsessään on alueellinen vetovoimatekijä, mutta hyvä ja hedelmällinen yhteistyö alueellamme parantavat yritysten mahdollisuuksia investoida, innovoida ja kasvaa. Yhteistyö on aina mahdollisuus. Vuonna 2012 Oulussa järjestettyjen Yrittäjäpäivien slogania lainatakseni ”Yhdessä ote on vahvin”.


Kolehmainen Marjo, puheenjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät


Blogiteksti on osa kokoomajulkaisua, joka ilmestyy myöhemmin keväällä Vieraskynä-palstalla.