Vietämme Oamkissa Vastuullisia valintoja – kestävän kehityksen teemavuotta 2022–2023. Tuomme kestävän kehityksen kolumnisarjassa esille erilaisia näkökulmia vastuullisuudesta ja kestävyydestä sekä jaamme osaamistamme. Kolumnisarjan aloittaa kirjoituksellaan rehtori Heidi Fagerholm.

Kuvituskuva kestävän kehityksen teemoista. Kuvassa jalanjälkiä, maapallo, kierrätysmerkki, kädenjälki, polkupyörä, rakennus ja kasviksia.

Meillä Oamkissa on alkanut kestävän kehityksen teemavuosi Vastuullisia valintoja. Olemme sitoutuneet vastuullisuuteen vahvasti sekä yksilöinä että korkeakouluyhteisönä. Lähtökohtana on, että jokainen oamkilainen tunnistaa oman vastuunsa ja osaa arvioida toimintansa vaikutuksia taloudellisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja ekologisen kestävyyden näkökulmasta.

Oamkissa haluamme vahvistaa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Mukaan ottava ja positiivinen ilmapiiri luo edellytykset hyvinvoiville yksilöille ja yhteisöille. Yhdenvertaiset-podcastsarjassa tuomme esille näkökulmia tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta sekä opiskelua ja työelämää koskevista laeista ja säännöistä. Me kannamme sosiaalista vastuuta ja haluamme olla arvostettu työnantaja, yhteistyökumppani sekä koulutuksen tarjoaja.

Kuvassa seitsemän opiskelijaa istuu portailla.
KUVA: Oulun ammattikorkeakoulu

Vastuullisuus on meille arvo, ja sen merkitys kasvaa koko ajan nopeasti muuttuvassa maailmassa. Kun teemme valintojamme vastuullisuuden näkökulmasta, ne ovat väistämättä oikeita ja hyviä tekoja oman yhteisömme, Oulun seudun ja Pohjois-Pohjanmaan sekä koko maailman hyvinvoinnin ja tulevaisuuden näkökulmasta.

Haluamme luoda kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskeluun sukupuolesta, iästä ja etnisestä taustasta riippumatta. Hyvän ja toimivan pedagogiikan avulla opiskelu ja osaamisen kehittäminen onnistuvat mistä vain. Mahdollistamalla laadukkaan opiskelun ajasta ja paikasta riippumatta lisäämme yhdenvertaisuutta. Samalla tarjoamme lähiopetusta sitä tarvitseville.

Luomme ratkaisuja koulutuksen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä taiteellisen toiminnan avulla yhdessä työelämän kanssa. TKI-toiminnassa painoalojamme ovat vähähiiliset ja digitaaliset ratkaisut sekä digipedagogiikka. Erilaisten kehityshankkeiden avulla autamme soveltamaan uusia ekologisempia teknologioita ja siten teemme kestävämpää huomista tuleville sukupolville. Näkökulmina ovat esimerkiksi uudet energialähteet, etäteknologiat ja robotiikka.

Kampusarjessamme olemme sitoutuneet pienentämään hiilijalanjälkeämme 50 prosenttia vuoteen 2025 mennessä ja laskemme sen yhteisesti ammattikorkeakoulujen kesken sovitulla mallilla. Hiilijalanjäljen laskeminen tekee näkyväksi kiinteistöjen, matkustamisen, hankintojen ja ravintolapalveluiden merkitystä ja auttaa meitä pohtimaan valintojamme.

Vastuullisuuden synonyymeja ovat luotettavuus, järkevyys ja käytännöllisyys. Nämä kaikki ovat sanoja, jotka voidaan liittää Oulun ammattikorkeakouluun. Olemme luotettava, järkevä ja käytännöllinen kumppani, tartumme haasteisiin ja etsimme niihin ratkaisuja. Kestävyyshaasteiden edessä valitsemme sekä arjessamme että ydintoiminnoissamme toimimisen yhteiseksi hyväksi. Uskomme, että yhdessä olemme enemmän.

Tämä kirjoitus on ensimmäinen kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvässä kolumnisarjassamme, joka ilmestyy osana teemavuotta. Haluamme näin nostaa esille erilaisia vastuullisuuden näkökulmia ja osallistua tätä kautta yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tämäkin on yksi tärkeä näkökulma: haluamme olla mukana yhteisessä keskustelussa ja vaikuttaa sitäkin kautta.

Heidi Fagerholm, rehtori
Oulun ammattikorkeakoulu

Valokuvassa Heidi Fagerholm.
Heidi Fagerholm (kuva: Antti J. Leinonen)

Kolumnisarjan seuraavat kirjoittajat ovat viestintä- ja markkinointipäällikkö Anu Skog ja lakimies Ulla Virranniemi. Kolumni käsittelee inklusiivista viestintää.