Millä tavalla nuoret saataisiin motivoitua kesätyön hakuun ja käyttämään heille tarjotut kesätyösetelit? Nämä olivat ensimmäisiä aiheita, joita pohdimme POTKE-hankkeen käynnistyessä syksyllä 2019. Kehitimme hankkeessa mallin, jossa tradenomiopiskelijat käyvät pitämässä ysiluokkalaisille valmennuksia kesätöiden hakuun sekä työelämän pelisääntöihin liittyen.

Mietimme POTKE (Peruskoulunsa päättävien opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen) -hankkeen [1] hankkeen alussa, millaisia työelämävalmiuksia nuorilla on ja miten voisimme kehittää niitä. Halusimme rohkaista nuoria näkemään, että kaikenlainen kesätyö on tärkeää. Halusimme myös selvittää nuorille, mitä ovat työelämässä tarvittavat valmiudet eli asenne, työn arvostus, osaaminen ja sen kehittyminen.

Selvitimme ja kartoitimme nuoria askarruttavia aiheita, kuten mistä löytää työpaikka, millaisia ovat nykyaikaiset työnhakumenetelmät, miten tehdään työhakemus ja CV sekä miten työssä ja työyhteisössä ollaan.

Aloitimme näiden aihealueiden pohjalta luonnostelemaan nuorten työelämävalmiuksia kehittävää toimintamallia.

Työelämävalmiuksien kehittämisen treenipaketit

Ideoimme hanketiimin työpajoissa nuorten työelämään liittyviä aihekokonaisuuksia. Näihin paketteihin hahmottelimme muun muassa seuraavaa tietoa:

  • työelämän pelisäännöt
  • työyhteisöosaaminen
  • konkreettisia ideoita työnhakuun
  • aiheita itsetuntemuksesta, metataidot
  • miten työtä voi treenata.

Teimme aihekokonaisuuksien kuvauksien suunnittelutyötä useassa työpajassa. Nimesimme paketit treenipaketeiksi. Treenipaketit koottiin kuvalliseksi esitykseksi (kuvio 1).

Kuviossa on esitetty tilattavat treenipaketit. Niitä ovat: Innostu, uskalla, kehtaa. Minä työssä ja työyhteisössä. Itsetuntemus ja itsensä johtaminen. Treenaa työtä, digipaketti itseopiskeluun. Työn hakeminen. Ja työelämän pelisäännöt.
KUVIO 1. Tradenomiopiskelijoiden pitämät treenipaketit, joita yläkoulut voivat tilata (kuvio avautuu isommaksi klikkaamalla).

Lukuvuonna 2020–21 tradenomiopiskelijat suunnittelivat treenipaketteihin osallistavat, toiminnalliset sisällöt. Sisällöt koostuivat aihealueiden mukaan muun muassa ryhmätöistä, Kahoot-visailuista ja kyselyistä.

Treenipakettien julkaisualustaksi tehtiin verkkosivusto [2]. Sieltä treenipaketteja voivat käyttää myös opettajat ja opot ysiluokkaisten innoittamiseksi.

Treenipakettien pilotointi yläkouluissa

Ensimmäisellä pilotointikierroksella talvella 2021 mukana oli kolme yläkoulua, jotka saivat tilata mieleisensä treenipaketin.

Tradenomiopiskelijat toteuttivat nämä valmennustuokiot ysiluokkalaisille. Lisäksi tradenomiopiskelijat kertovat yseille omista työkokemuksista. Opiskelijoilta sai myös kysyä töihin liittyviä asioita. Korona-aikaan jouduimme siirtämään lähitapaamiset osittain verkkoon, joten vuorovaikutteisuus jäi silloin vähemmäksi. Opiskelijat ja treenipaketit saivat kuitenkin innostuneen vastaanoton ja ysiluokkalaiset olivat kiinnostuneita tradenomiopiskelijoiden vierailuista.

Lukuvuonna 2021–22 saimme mukaan uudet tradenomiopiskelijatiimit ja kolme uutta yläkoulua. Toisella pilotointikierroksella osa valmennuksista pidettiin kouluilla, osa etänä. Tällä kerralla todettiin selkeästi, että valmennusten vuorovaikutteisuutta on verkossa paljon haastavampaa toteuttaa, joten suosimme jatkossa kouluilla pidettäviä valmennuksia.

Yhteensä valmennuksiin osallistui 32 ysiluokkaa kuudessa yläkoulussa Oulussa ja Kempeleessä. Opojen mukaan tradenomiopiskelijoiden kertomina työelämäasiat tulevat lähemmäksi ysiluokkalaisten arkea ja elämää, ja kohtaamiset ovat sen vuoksi arvokkaita.

Valmennusten tarjoaminen jatkossa

Hanke on nyt päättymässä. Lukuvuodesta 2022–23 alkaen voimme tarjota alueemme yläkouluille treenipaketteja osana Liiketalouden yksikön toimintaa.

Hanketiiminä olemme kokeneet työmme erittäin merkitykselliseksi, kun voimme olla tukena nuorille kesätöiden löytämisessä ja työelämävalmiuksien kehittämisessä. Haluamme kiittää ELY-keskusta, joka on ESR-rahoituksen kautta mahdollistanut tämän toiminnan kehittämisen.


Kaakinen Päivikki, palvelukoordinaattori, POTKE-hankkeen hankeasiantuntija
Oulun ammattikorkeakoulu, Liiketalouden yksikkö

Rajakangas Eija, tutkintovastaava, POTKE-hankkeen projektipäällikkö
Oulun ammattikorkeakoulu, Liiketalouden yksikkö


Hankkeen kaikki julkaisut Oamk Journalissa

Lähteet

[1] Oulun ammattikorkeakoulu. 2022. POTKE-hanke. Hakupäivä 10.5.2022. https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tki-ja-hanketoiminta/hankkeet?pn=W445&hhaku=&tila=3&kv=0&fos=&isc=&hankehakusana=&hakutoiminto=HAE

[2] Oulun ammattikorkeakoulu. 2022. Potkua työelämään valmennuspaketit. POTKE-hanke. Hakupäivä 10.5.2022. https://potkuatyoelamaan.wordpress.com/