Kastelli-talot on Suomen johtava talopakettien toimittaja. Sen toiminta on laajentunut viime vuosien aikana entisestään, kun valikoima on laajentunut hirsitaloihin ja aluerakennuskohteisiin. Tämän vuoksi uusia työntekijöitä tarvitaan säännöllisesti lisää. Onnistuneen rakennusprojektin takaamiseksi uudet työntekijät tulee perehdyttää hyvin töihinsä.

Rakennusprojekteissa on useita eri tahoja, joista kaikkia asiakas eli talon ostaja ei aina näe. Asiakkaiden kanssa suoraan asioivat rakennusprojektin tahot ovat yleensä kohteita myyvät talokauppiaat, rakennusprojektista vastaava projektivastaava sekä työpäällikkö. Muita projektin tahoja ovat suunnittelijat ja laskijat. Suunnittelijoita ovat arkkitehti, joka piirtää pääkuvat, LVI- ja sähkösuunnittelijat sekä rakenteet suunnitteleva rakennesuunnittelija. Laskijoita ovat tarjouslaskija, joka tekee kohteesta tarjouksen asiakkaalle ja määrälaskija, joka laskee lopulliset määrät kohteeseen tilaajalle. Kaikilla osastoilla rekrytointi on ollut viime vuosina vilkasta.

Määrälaskennan uusien työntekijöiden perehdytys on vaikeutunut koronan myötä

Määrälaskennassa on aloittanut jo muutaman vuoden ajan joka kevät vähintään neljä uutta työntekijää. Jatkuva kiire, korona ja etätyöt ovat kuitenkin vaikeuttaneet uusien työntekijöiden perehdyttämistä. Jokaisella työntekijällä on omat työnsä ja työjonot ovat pitkiä, joten perehdytys on jaettu useille henkilöille.

Uudet työntekijät on sijoitettu pidempään töissä olleiden työpisteiden välittömään läheisyyteen, niin että vieressä olevalta konkarilta on helppo kysyä neuvoa ja seurata myös hänen työtään ja oppia silläkin tavalla. Kuitenkin koronan tullessa kuvioihin ja etätyösuositusten astuessa voimaan konkarilaskijat jäivät etätöihin ja uudet työntekijät jäivät toimistolle töihin yhden laskijan ohjattavaksi. Tällöin ohjeiden tärkeys korostui merkittävästi.

Määrälaskentaan perehdyttämiseen voidaan käyttää apuna helppikuvia

Määrälaskenta käsittää laaja-alaisesti rakennesuunnitelmiin perehtymisen ja niiden pohjalta materiaalien ja asennusurakoiden määrien laskennan. Rakennuspiirustusten tulkitseminen ei aina ole helppoa ja siinä helppikuvat voivat olla suureksi avuksi. Helppikuvat ovat Kastellin myymistä taloista poimittuja rakennesuunnittelun kuvia, joissa on ohjeistettu tavallisimmin laskennassa tarvittavien kaavojen käyttö sekä laskettavat rakenteet.

Jotkut helppikuvat sisältävät laskentakaavoja, ja joissain on vain kerrottu, mitä kuvasta lasketaan. Helppikuvat auttavat helpottamaan laskijoiden muistinvaraisia asioita ja näin ollen vähentävät laskentavirheiden mahdollisuutta. Helppikuvien päivittämisellä pyritään saamaan selkeät ohjeet laskentaan. Tavoite on, että helppikuvaa katsomalla tietää heti, mitä tulee pystyä laskemaan mistäkin kuvasta ja mihin pääryhmään mitäkin lasketaan (kuva 1).

Piirretty kuva talon rakenteista.
KUVA 1. Helppikuva korkoleikkaus.

Rakentamisen vauhti pysyy edelleen vilkkaana

Valtionvarainministeriön raportin mukaan rakentaminen voi kasvaa tänä vuonna jopa kolme prosenttia, mihin osasyynä on korona ja lisääntyneet etätyöt ja niiden myötä omakotitaloasumisen suosion kasvu. Voidaan siis todeta, että uusien työntekijöiden tarve kasvaa edelleen. Siksi onkin tärkeää kehittää uusien työntekijöiden perehdyttämiskeinoja jatkuvasti, jotta kasvavassa yrityksessä voidaan edelleenkin tarjota laadukkaita rakentamisen ratkaisuja.Post Pauliina, opiskelija
Oulun ammattikorkeakoulu, rakennustekniikan tutkinto-ohjelma

Pitsinki Vesa, lehtori (rakentamistalous)
Oulun ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikköLähteet

Kastelli-talot Oy. 2022. Verkkosivut. Hakupäivä 29.3.2022. https://www.kastelli.fi/

Valtiovarainministeriö. 2022. Rakennusalan suhdanneryhmä: Rakentamisen suhdannehuippu jäämässä taakse. Tiedote 3.3. Hakupäivä 29.3.2022. https://vm.fi/-/rakentamisen-suhdannehuippu-jaamassa-taakse