Yhteiskehittämistä voidaan hyödyntää yritys-oppilaitosyhteistyössä esimerkiksi teemakohtaisten työpajojen muodossa. Työskentelyn tavoitteena on saada asiakaslähtöistä näkökulmaa ja uusia raikkaita ideoita yritysten toiminnan kehittämiseen. Opiskelijoille työpajat antavat todellista työelämälähtöistä kokemusta ja mahdollisuuden käyttää työpajan tuotosta referenssinään. Yhteiskehittämisen työpajat voidaan järjestää myös hybridi- ja verkkotapahtumina.

Kuvakaappaus julkaisun kannesta.Julkaisu on tuotettu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Euroopan maaseuturahaston rahoittamassa Made in Maaseutu – markkinointi- ja designosaamista maaseutuyrityksille -hankkeessa. Hankkeen päätoteuttajana toimi Oulun ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. Hanke toteutettiin 1.8.2019–30.6.2022.


Ålander Heidi, projektipäällikkö
Oulun ammattikorkeakoulu, Kulttuurialan yksikkö

Virkkula Minna, lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu, Liiketalouden yksikkö

Patrikka Nina, lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu, Kulttuurialan yksikkö

Tossavainen Anssi, aikuiskoulutusjohtaja
Raahen Porvari- ja Kauppakoulu

Paananen Anni, projektisuunnittelija
Oulun ammattikorkeakoulu, Kulttuurialan yksikkö


Hankkeen kaikki julkaisut Oamk Journalissa