Onko sukupuolten tasa-arvolla ja teknologialla jotain kytköksiä toisiinsa? Miten tyttöjä saadaan innostumaan teknologia-aloista? Aurora-tapahtuma kokosi kiinnostavia puhujia pohtimaan tulevaisuuden kysymyksiä Leville. Teemana oli sukupuolten tasa-arvo, pääteema naiset ja teknologia.

Valokuvassa neljä tyttöä ja tekninen laite.
Yhä useamman tytön toivottaisiin pääsevän tutustumaan työelämään teknologia-alan työpaikoissa (kuva: DesignInspis)

Teknologia tarjoaa mahdollisuuksia lisätä yhdenvertaisuutta, mutta tuotekehityksessä suurin osa työntekijöistä on miehiä. Monet tuotteet soveltuvat paremmin miehille kuin naisille: auton turvavarusteet, äänen tunnistus ja kännykkä on suunniteltu ’keskiverto miehen mittojen’ mukaan. Käyttäjinä on kuitenkin kaikkien sukupuolien edustajia. Jos tuotekehityksessä olisi monimuotoisempia tiimejä, olisivat ne innovatiivisempia. Tuotteet olisivat tätä myötä parempia ja erilaisille käyttäjille sopivia.

TET-jaksot osa urasuunnittelua

Sinä osaat! – Tytöt ja teknologia -hanke on pureutunut juuri siihen, että teknologia-aloille tulisi saada enemmän tyttöjä. Opettajat ja ohjaajat voivat vaikuttaa siihen, millaisia mielikuvia tytöillä on teknologia-aloista. Hankkeessa on kehitetty kouluille materiaaleja, joiden avulla voi tutustua teknologian aloihin sekä työtehtäviin. Yläkoulun 9. luokkien tytöt ovat päässeet tutustumaan teknologia-aloihin myös käytännössä. Hankkeessa 133 oululaista tyttöä oli TeknologiaTET:ssä oululaisilla työpaikoilla.

Opetussuunnitelman mukaan peruskoulun ylimpien luokkien aikana oppilaille tulee järjestää työelämään tutustumisjaksoja (TET). Tavoitteena työelämään tutustumisessa on, että oppilaat tutustuvat TET-jakson aikana yrityksen tai työpaikan ja työyhteisön toimintaan ohjatusti. TET-jakson pituus vaihtelee kunnittain ja kouluittain. Oppilaan on helppoa mennä TET:iin tuttuun ympäristöön; lähikauppaan, kirjastoon, pikaruokapaikkaan tai huoltajan työpaikalle. Näissä TET-paikoissa voi kyllä tutustua työelämään.

TET-jakso voi tarjota myös paljon enemmän, jos nuori pääsee tutustumaan sellaiseen työpaikkaan, joka on lähellä hänen omia ammattihaaveitaan. Jos on kiinnostunut esimerkiksi hyvinvointiteknologiasta tai koodaamisesta, sopivien työnantajien ja heidän yhteystietojen löytäminen voi olla haasteellista.

Miten nuori löytää kiinnostavan TET-paikan?

Sinä osaat! -hankkeen tavoitteena on, että TeknologiaTET-käytänteet ja hankkeen aikana syntyneet kontaktit jäisivät elämään. Yhä useamman tytön toivottaisiin pääsevän tutustumaan työelämään teknologia-alan työpaikoissa. Miten nuoret ja heitä kiinnostavat tai heistä kiinnostuneet työnantajat saadaan kohtaamaan?

Koulutuskuntayhtymä OSAOn ja Oulun ammattikorkeakoulun Urahaku-hanke on ollut mukana Oulun kaupungin toimijoiden kanssa kehittämässä TET-verkkosivustoa, josta nuoret voivat etsiä työnantajien tarjoamia TET-paikkoja. Onko muissa kunnissa tällaista? Pitäisikö olla? Olisiko mahdollista järjestää sähköinen tapaamispaikka, TET-tori, jonne koulut ilmoittaisivat TET-viikkojensa ajankohdat? Työnantajat voisivat ilmoittaa sinne, milloin ja millaisia työtehtäviä tettiläisille on tarjolla.

Tarvitaan roolimalleja

Teknologiayhtiö TietoEVRY on ilmoittanut tavoitteekseen saada nostettua naisten osuuden työntekijöistään 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Jotta työnantajille löytyy osaavia naisia, tulee heidän osuutensa teknologia-alan koulutuksessa kasvaa. Tyttöjä tulee rohkaista ja kannustusta uravalinnoissa. He tarvitsevat myös roolimalleja.

Aurora – tulevaisuustapahtuma tunturissa on uusi vuosittainen huipputapaaminen, jossa pohditaan tulevaisuuden suuria yhteiskuntavastuun kysymyksiä. Ensimmäisen tapahtuman teema oli sukupuolten tasa-arvo. Pääpuhujana oli NASAn astronautti Karen Nyberg. Hän on insinööri, tekniikan tohtori ja myös äiti. Hän on osoittanut, ettei edes taivaan tarvitse olla kattona omille unelmille ja tavoitteille. Tekniikan ja teknologia-aloilla työskentelevien naisten uratarinoihin voi tutustua myös Sinä osaat -hankkeen sivuilla.

Win-win TET

Parhaimmillaan TET-jakso on win-win-tilanne. Nuori voi löytää oman unelma-ammattinsa. Työnantajalla taas on mahdollisuus tutustua nuoriin, vaikuttaa heidän asenteisiinsa ja saada nuorilta palautetta vaikkapa omista tuotteistaan.

Tyttöjä tulee kannustaa teknologia-aloille ja heidän tulee saada oikeanlaista tietoa alan työtehtävistä. Nuorten ja työnantajien kohtaamismahdollisuuksia tulee parantaa.


Viinikka Sinikka, lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu, Informaatioteknologian yksikkö


Sinä osaat! – Tytöt ja teknologia -hanke on EU:n rahoittama Oulun ammattikorkeakoulun ja KoulutusAvain Oy:n yhteishanke. https://www.sinaosaat.fi/


Kaikki hankkeen julkaisut Oamk Journalissa