Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikössä rakennettu opintokokonaisuus, Oamk Highway, on syksyllä 2021 ottanut ison harppauksen kiinnostavuudessa, kun jo yli 30 toisen asteen oppilaitosta on ottanut Oamk Highwayn tarjontaansa. Mukana ovat muun muassa kaikki Oulun kaupungin lukiot, Kempeleen, Muhoksen ja Iin lukiot sekä muutama lukio Lapin ja Kainuun alueilta. Ammattiopistoista mukana ovat Koulutuskuntayhtymä OSAO, Jokilaaksojen koulutusyhtymä Jedu ja Koulutusyhtymä Brahe. Tänä syksynä myös tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmat avasivat omat Oamk Highway -linjat.

Oamk Highwayn logo.

Oamk Highway parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia tutustua korkeakouluopintoihin ja helpottaa siirtymistä toiselta asteelta korkeakouluun vahvistamalla jatko-opintovalmiuksia, sujuvoittamalla opintopolkuja ja edistämällä osuvia koulutusvalintoja. Lisäksi sillä pyritään vähentämään opintojen keskeyttämistä. Oamk Highway vastaa samalla myös uuteen lukiolakiin, jonne on kirjattu velvoite lukioiden ja korkeakoulujen välisestä yhteistyötä. Toistaiseksi yhteistyö on perustunut enemmän yksittäisten henkilöiden kontakteihin kuin syvempään yhteistyöhön. Oamk Highwayn 15 opintopisteen opintokokonaisuuden suorittamalla opiskelupaikan voi saavuttaa kone-, talo-, sähkö-, automaatio-, energia- tai rakennustekniikan insinöörikoulutuksessa tai rakennusmestarikoulutuksessa.

Oamk Highway koostuu kolmesta 5 op:n opintojaksosta: tekniikan matematiikka, tekniikan fysiikka sekä alakohtainen opintojakso. Alakohtaisen opintojakson opiskelija voi valita mielenkiintonsa mukaan energia-, talo-, rakennus- tai konetekniikan tarjotuista vaihtoehdoista. Matematiikan opintojakson vaatimukset ovat Oamkin määrittelemät, mutta ne voi opiskella omassa toisen asteen oppilaitoksessa. Fysiikan opintojakso opiskellaan verkko-oppimisympäristössä hyödyntämällä opetusvideoita, tekemällä laskuharjoituksia sekä suorittamalla annettuja tehtäviä. Myös siinä voidaan hyödyntää toisen asteen omaa fysiikan opetusta. Alakohtaisissa opintojaksoissa tutustutaan eri tekniikan aloihin. Opiskelija suorittaa opinnot verkossa oman aikataulunsa mukaan.

Oamk Highway on toisen asteen opiskelijalle nopeampi ja suorempi reitti korkeakouluopintoihin. Opiskelupaikka on otettava vastaan kahden vuoden sisällä siitä, kun on valmistunut toiselta asteelta. Opiskelupaikkaa tulee hakea keväällä erillishaussa yhteishaun aikaan. Oamk Highway tarjoaa mahdollisuuden tutustua korkeakouluopintoihin ja nähdä korkeakouluvaatimukset. Se antaa myös mahdollisuuden edetä tulevissa korkeakouluopinnoissa nopeammin, kun suoritetut opinnot hyväksiluetaan opiskelijalle hänen tullessaan Oamkin tutkinto-opiskelijaksi. Tärkeä näkökohta on myös se, että opiskelija Highway-opintojen avulla toisella asteella voi huomata, etteivät korkeakouluopinnot ole hänelle oikea jatkoaskel.

Pilotissa toisen asteen ja Oamkin matematiikan ja fysiikan opettajien välinen viestintä ja yhteistyö on ollut tärkeää. Toisen asteen opettajat ovat nähneet korkeakoulutuksen vaatimustason ja saaneet kehittämisideoita opetukseensa. Lisäksi yhteistyö on nähty motivaationa opiskella matemaattisia aineita toisella asteella, koska niiden suorittamisella on vaikutus jatko-opintoihin. Toisen asteen LUMA-aineiden opettajille on myös pilot-vuoden palautteen perusteella rakennettu oma Moodle-sivusto, jonne on kerätty tietoa Oamkin matematiikan ja fysiikan opiskelusta, opetuksesta, harjoitustehtävistä ja kokeista.

Syyskuun alkuun 2021 mennessä Highway-opiskelijoita on jo yli 160, ja kiinnostus tuntuu kasvavan. Tämän syksyn aikana kaksi uutta oppilaitosta on liittymässä mukaan Oamk Highwaylle.

Oamkin Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikössä Oamk Highway nähdään yhtenä pääreittinä tekniikan opintoihin tulevaisuudessa. Tavoitteen mukaan jopa puolet Oamkiin viiden vuoden päästä tulevista opiskelijoista hakeutuisi opintoihin Oamk Highwayn kautta.


Kääriäinen Jouni, koulutuspäällikkö
Oulun ammattikorkeakoulu, Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikkö

Isoherranen Ville, yksikönjohtaja
Oulun ammattikorkeakoulu, Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikkö