Oamkissa vietetään digipedagogiikan teemavuotta, jonka aikana luodaan valmiuksia muutoksen kohtaamiseen. Digipeda-kolumnisarjaa jatkaa kirjoituksellaan lehtori Jukka Kurttila.

Digipeda-kolumnisarja logo.

Digitaalisuus on arkea opetuksessa ja oppimisessa ja näkyy monella tavalla Oulun ammattikorkeakoulun oppimisen ja osaamisen ekosysteemissä. Digioppiminen ja sitä tukeva TKI-toiminta on monialaista ja koskee kaikkia koulutusyksiköitä. Digipedagogiikka mahdollistaa monipuoliset tavat edistää oppimista. Parhaimmillaan se parantaa koulutuksen laatua sekä tuloksellisuutta. Tätä tukee Oamkin digitaalisessa ympäristössä tapahtuvan opetuksen ja digipedagogiikan kehitystyön koordinointi.

Toukokuussa 2021 pidettiin Oamkin yhteinen Strategian painoalat -työpaja. Digipedagogiikan osalta nousi esiin ammattikorkeakoulussamme pitkään tehty verkko-opetuksen kehittämistyö ja sen kautta syntynyt osaaminen. Tästä huolimatta nähtiin tärkeäksi kehittää koko opetushenkilöstön sekä opiskelijoiden osaamista.

Koordinoinnin tehtävänä onkin tukea ja kehittää jatkuvasti uudistuvaa digipedagogiikkaa yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten toimijoiden kanssa. Samalla ennakoidaan opetushenkilöstön osaamistarpeita ja uudistetaan digipedagogiikkaa havaittujen tarpeiden pohjalta tiiviissä yhteistyössä opetushenkilöstön ja koulutusjohtoryhmän kanssa. Vertaistukimallistaan hyvää palautetta saanutta digimentoritoimintaa kehitetään edelleen.  Koulutuksen puolelle on sovittu säännöllisesti pedagogiset foorumit lukukausittain.

Oamkissa starttasi monia digipedagogiikkaan liittyviä kehittämistoimia keväällä 2021. Oamk on esimerkiksi mukana kansallisessa Digivisio2030-hankkeessa, ja koordinoinnin näkökulmasta seurataan koko Suomessa tapahtuvaa kehittämistyötä ja erityisesti digipedagogiikka-työpakettia (TP4). Yhteistyötä Digivisio2030-hankkeen osalta tehdään koko Oulun korkeakouluyhteisön kanssa eli säännöllistä keskustelua käydään Oulun yliopiston ohjausryhmän kanssa.

Digipedagogiikkaa ja digitaalisessa ympäristössä tapahtuvaa opetusta kehitetään Oamkissa parhaillaan, onhan lukuvuosi 2021–2022 nimetty digipedagogiikan teemavuodeksi. Tavoitteena on muun muassa koota yhteen ajankohtaisia ja keskeisiä teemoja, jotka liittyvät oppimisen digitaalisen ekosysteemin kehittämiseen. Niitä ovat esimerkiksi osaamistarpeiden kehittäminen, oppimisympäristöjen suunnittelu, pedagogiset mahdollisuudet sekä oppimista tukevat uudet ja nousevat teknologiat. Mukana ovat myös opetuksen erilaiset digitaaliset oppimisympäristöt sekä verkko-, monimuoto- ja hybridiopetuksen toteuttamiseen liittyvät teemat, kuten opettajan toimintaympäristön analysointi, pedagoginen suunnittelu, sisällönsuunnittelu, tekninen suunnittelu sekä jatkokehitys. 

Opetuksen palveluiden sekä Opetuksen IT-palveluiden kanssa kehitetään opetusteknologiapalveluita ja -prosesseja, joiden tarkoituksena on tukea Oamkin opetushenkilöstöä esimerkiksi verkkopedagogisiin ratkaisuihin liittyvissä kysymyksissä. Tässä työssä ovat mukana myös Oamkin digimentorit.

Oamkissa on tehty pitkäjänteistä TKI-työtä ja kehitetty digipedagogista osaamista sekä edistyneitä teknologioita. Kehitystyön koordinointiin liittyy myös digipedagogiikkaa kehittävien hankkeiden seuraaminen ja tukeminen sekä koulutuksen alakohtaisten opetusinnovaatioiden ja hyvien käytänteiden sekä toimintamallien jalkauttamisen edistäminen.

5. marraskuuta Oamkissa järjestetään digipedagogiikkaan ja digitaalisessa ympäristössä tapahtuvaan oppimiseen liittyvä Tori-tapahtuma, jonka järjestävät HOBEDI-hanke ja SmartCampus-hanke.

Digipedagogiikan teemavuoden aikana pääsemme kuulemaan tuoreimpia kuulumisia digitaalisessa ympäristössä tapahtuvan opetuksen ja digipedagogiikan kehityksestä. Teemavuoden tehtävänä on myös tarjota erilaisia näkökulmia ja vertaistukea sekä mahdollistaa oppiminen muilta ja kokemuksen kautta.


Jukka Kurttila

Valokuva Jukka Kurttilasta.
Jukka Kurttila (kuva: Oulun ammattikorkeakoulu)


Kirjoittaja on tietotekniikan lehtori ja vastaa digipedagogiikan kehitystyön koordinoinnista Oamkissa.

Kolumnisarjan seuraava kirjoittaja on Ammatillisen opettajakoulutuksen yksikönjohtaja Asko Karjalainen.

Kolumnisarjan aiemmat julkaisut:
Laitinen Jyrki: Vanhassa pitäytyminen ei ole kestävä ratkaisu