Opiskelijatuutorit

Opiskelijatuutorointi on osa Oamkin opintojen ohjausta ja sen koordinoimisesta vastaa opiskelijakunta OSAKO. Tuutoritoiminnalla vaikutetaan opiskelijoiden viihtyvyyteen, ryhmäytymiseen ja opintoihin sitoutumiseen.

Mitä tuutorointi on?

Opiskelijatuutoroinnilla tarkoitetaan opiskelijoiden toimimista vertaisohjaajina toisille opiskelijoille. Tuutori on yleensä toisen vuoden opiskelija. Vertaistuutorit tuutoroivat suomenkielisiä tutkinto-opiskelijoita. Kansainväliset tuutorit tuutoroivat ulkomaalaisia vaihto-opiskelijoita ja englanninkielisten tutkinto-ohjelmien opiskelijoita. Tuutorina voi toimia useamman vuoden, jatkavia tuutoreita kutsutaan kokemustuutoreiksi.

Tuutorointi on aktiivisinta opiskelun alkuvaiheessa, jolloin tuutorit ovat vastaanottamassa uusia opiskelijoita heidän ensimmäisinä opiskelupäivinään. Tuutorit ovat aloittavien opiskelijoiden tukena heidän koko ensimmäisen opiskeluvuotensa ajan, vaihtareiden tuutorit vaihdon ajan. Opiskelijatuutorit toimivat omien kokemustensa tuoman osaamisen perusteella ja tuutorin vahvuutena on, että hän puhuu "samaa kieltä" opiskelijoiden kanssa. Tuutorit toimivat yhteistyössä muun opiskelijoiden ohjauksesta vastaavan henkilöstön kanssa ja he tuovat esille opiskelijoiden näkökulmaa ammattikorkeakouluopiskeluun.

Jokaisella ammattikorkeakoulun koulutusalalla toimii yksi tai useampi tuutorivastaava, jotka ovat yleensä koulutusalajärjestön toimijoita. Tuutorivastaavat toimivat koulutusalansa tuutoreiden yhteyshenkilöinä ja koordinoivat tuutoritoimintaa yhdessä opintojen ohjaajien kanssa. Tuutorivastaavat toimivat oman koulutusalansa edustajina OSAKOn tuutoritiimissä.

Tuutoriksi

Tuutoritoimintaan kaivataan vuosittain mukaan uusia toimijoita. Tuutoriksi voi alkaa jokainen Oulun ammattikorkeakoulun opiskelija, joka tuntee mielenkiintoa toisten opiskelijoiden ohjaamiseen. Tuutoreiden hakuaika on vuosittain helmi–maaliskuun aikana. Hausta ilmoitetaan OSAKOn opiskelijatiedotteessa, sosiaalisessa mediassa sekä kampuksille ilmestyvissä mainoksissa. Tuutoriksi valitut koulutetaan maalis–huhtikuun vaihteessa, jonka jälkeen allekirjoitetaan tuutorisopimukset.

Tuutorin toimikausi on yhden lukuvuoden mittainen. Palkkioksi työstään tuutorit saavat opintopisteitä (3 op/vuosi, 5 op/ kaksi vuotta), tuutoreiden haalarimerkin sekä ​​t-paidat, jotka toimivat samalla tuutoreiden tunnusmerkkinä uusille opiskelijoille. OSAKO järjestää tuutoreille joka vuosi omat pikkujoulut ja keväisen illanvieton kiitokseksi vuoden työstä.

Lisätietoa tuutoroinnista saat osoitteesta osakoweb.fi/tuutorointi.