Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma (240 op)

Perus- ja ammattiopinnot 183
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Jos opiskelijan koulusivistyskieli (A 1129/2014 § 7 ja Rehtorin päätös 1.10.2021 § 78) on
- suomi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DU51 Svenska för arbetslivet 3 op
- ruotsi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DT02 Suomen kieli ja viestintä 3 op
- muu kuin suomi tai ruotsi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DU55 Finnish Language 1: Survive! 3 cr
Jos opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi, mutta hänen äidinkielensä on suomi tai ruotsi, hänet vapautetaan toisen kotimaisen kielen vaatimuksista. Tässä tapauksessa opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määritellään ne kieli- tai muut opinnot (3 op), jotka opiskelija opiskelee vapautuksen takia puuttumaan jäävien kieliopintojen sijasta

Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Sähkö-ja automaatiotekniikan yhteiset perus- ja ammattiopinnot 63
Näytä/piilota kuvaus


Automaatio- ja sähkötekniikan perusteet 33
TW00EB31 Sähkötekniikan ja turvallisuuden perusteet 5                   5
TW00ED85 Johdatus automaatio-, sähkö- ja taloteknisiin järjestelmiin 10                   10
TY00DE60 Tekniikan matematiikka 1 5                   5
TY00DE62 Tekniikan fysiikka 1 5                   5
YY00DU47 Digi- ja tietotekniset taidot 3                   3
YY00DU46 Ammatillinen kehittyminen ja työelämätaidot 1 1   1 2           5
Johdanto automaatio- ja sähkötekniikan projektointiin 30
TW00CH91 Teollisuuselektroniikka ja vaihtovirtapiirit   5                 5
TY00DE61 Tekniikan matematiikka 2   5                 5
TY00DE63 Tekniikan fysiikka 2   5                 5
TW00EB32 Ohjaustekniikan projekti   9                 9
YY00DU50 Työelämän viestintätaidot 1 2                 3
YY00DU54 Let's Innovate Together   3                 3
Automaatiotekniikan suuntautumisvaihtoehto 117
Näytä/piilota kuvaus


Instrumentointi ja mittaustekniikka 30
TW00EB34 Instrumentointi ja mittaustekniikka     9               9
TW00CI03 Automaatiojärjestelmien perusteet     5               5
TW00DF19 Tekniikan matematiikka 3 - Sähkö- ja automaatiotekniikka     5               5
TW00DH46 Tekniikan fysiikka 3 - Sähkö- ja automaatiotekniikka     5               5
YY00DU51 Svenska för arbetslivet     3               3
YY00DU52 English for Working Life     3               3
Sähkötekniikka ja käynnissäpito 28
5W00BB55 Sähkötekniikka       10             10
TW00BQ09 Tuotannon käynnissäpito       10             10
TW00EB35 Automaation IoT-projekti       5             5
TW00EC71 English for Automation Engineering       3             3
Automaatiotekninen suunnittelu- ja palveluosaaminen 28
TW00EB38 Control Engineering         14           14
TW00EB39 Production Automation Project         14           14
Automaatiotekninen projektiosaaminen 31
TW00EB40 Automaatiotekniikan seminaari           4         4
YY00DU53 Viestintä tutkimus- ja kehittämistyössä           3         3
TW00EB41 Prosessiautomaation projekti           15         15
TW00EB42 Rakennusautomaation projekti           9         9
Sähkötekniikan suuntautumisvaihtoehto 120
Näytä/piilota kuvaus


Elektroniikan ja sähkötekniikan sovellukset 30
TW00CI82 Sovellettu elektroniikka     5               5
TW00EB36 Sähköenergian tuotanto     4               4
TW00CI35 Kolmivaihejärjestelmät     5               5
TW00DF19 Tekniikan matematiikka 3 - Sähkö- ja automaatiotekniikka     5               5
TW00DH46 Tekniikan fysiikka 3 - Sähkö- ja automaatiotekniikka     5               5
YY00DU51 Svenska för arbetslivet     3               3
YY00DU52 English for Working Life     3               3
Sähkötekniset järjestelmät 30
TW00BP98 Sähkökoneiden perusteet       5             5
TW00CI95 Lämmitys- ja valaistustekniikka       5             5
TW00CI96 Kiinteistön sähköverkot       5             5
TW00CI97 Rakennusten tietoverkot       5             5
TW00CI90 Älykkään sähkölaitteen projekti       5             5
TW00EB37 Älykkäät sähköjärjestelmät       5             5
Sähköteknisten järjestelmien suunnittelu 29
TW00BP83 Sähkömoottorikäytöt         5           5
TW00BQ01 Sähkösuunnitteluprojekti         10           10
T176205 Sähkönjakelutekniikka         5           5
TW00CJ02 Teollisuuden sähköverkot         5           5
TW00ED92 Laboratory Course in Electric Power Engineering         4           4
Sähköalan TKI- ja liiketoiminta 31
TW00DH54 Kunnossapito ja käyttöönotto           5         5
TW00DH53 Electrification Project Management           5         5
YY00DU53 Viestintä tutkimus- ja kehittämistyössä           3         3
TW00EB57 Suurjännitetekniikan perusteet ja sähköverkon suojaus           5         5
TW00EC70 English for Electrical Engineering           3         3
TW00EC73 R&D Project in Electrical Engineering           10         10
Vapaasti valittavat opinnot 15
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Automaatiotekniikan vapaasti valittavat ja vaihtoehtoiset opinnot  
Näytä/piilota kuvaus


TW00CJ13 Automaatiotekniikan erikoistyö             5       5
TW00CI90 Älykkään sähkölaitteen projekti             5       5
TW00DQ33 Laitesähköistyksen, ohjauskeskusten ja sähkökäyttöjen suunnittelu             5       5
TW00CP56 Tekoälysovellukset teollisuudessa             5       5
TW00CP93 Tuotantopainotteinen harjoittelu 1                     10
TW00CP94 Tuotantopainotteinen harjoittelu 2                     20
TW00CI91 Sähköenergian tuotanto             5       5
TW00CP55 Robotiikka             5       5
TW00CP57 Projektityö 1             5       5
TK00BP66 Production Automation                     10
TX00CG51 Kylmätekniikka                     5
TX00BO74 Rakennusten energiatalous                     5
TX00CG55 Kylmälaitosten rakentaminen                     5
TG00CG64 Ydintekniikka                     5
TW00DL38 Informaatioteknologia sähkö- ja automaatiotekniikassa             5       5
TW00DQ30 Käynnissäpidon tulevaisuuden teknologiat                     5
Sähkötekniikan vapaastivalittavat ja vaihtoehtoiset opinnot  
Näytä/piilota kuvaus


TW00CJ07 Sähköalan säädökset             5       5
TW00CP93 Tuotantopainotteinen harjoittelu 1                     10
TW00CP94 Tuotantopainotteinen harjoittelu 2                     20
TW00BS13 Verkostosuunnittelu             5       5
TW00DQ33 Laitesähköistyksen, ohjauskeskusten ja sähkökäyttöjen suunnittelu             5       5
TW00CJ16 Tehoelektroniikka             5       5
TW00CI37 Hybridijärjestelmät             5       5
TW00CI03 Automaatiojärjestelmien perusteet             5       5
TW00CI00 Instrumentointi ja mittaustekniikka             10       10
TW00CP57 Projektityö 1                     5
TG00CP72 Solar and Wind Power                     5
TX00CG51 Kylmätekniikka                     5
TX00BO74 Rakennusten energiatalous                     5
TX00CG55 Kylmälaitosten rakentaminen                     5
TG00CG64 Ydintekniikka                     5
TW00DQ31 Sähkömarkkinat             5       5
TW00DQ32 Uusiutuvan sähköenergiantuotannon teknologia             5       5
TW00DS24 Sustainable use of lithium batteries in transportation and energy storage                     5
T613103 Sähköasennukset                     3
Yhteiset vapaasti valittavat  
YY00DU48 Kulttuurin törmäyskurssi                     10
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     10
YY00DU59 Yrittäjyys                     3
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
TG00BV00 Harjoittelu                     30
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
T009015 Opinnäytetyö               15     15
Tiedot haettu 14.4.2024 12:47:08