Opiskelija voi tarjota Oamk Journaliin julkaistavaksi kypsyysnäytteenä (maturiteettina) hyväksytyn asiantuntija-artikkelinsa tai blogitekstinsä. Sitä ennen hänen kannattaa tehdä tekstiin mahdolliset kielentarkastajan ja opinnäytetyötä ohjanneen opettajan esittämät muutokset (YAMK-tutkinnon kypsyysnäyte ei tarvitse kielentarkastajan hyväksyntää).

Oamk Journalissa julkaistaan etenkin sellaisia kypsyysnäytteitä, joiden tulokset ja/tai johtopäätökset herättävät laajempaa kiinnostusta tai joiden aihe taikka aineisto on merkittävä joko alueellisesti tai jopa valtakunnallisesti.

Artikkelin ja blogitekstin on oltava rakenteeltaan, sisällöltään ja tyyliltään eheä teksti, eikä sitä ole vielä julkaistu muualla. Kirjoittaja vastaa sen oikeellisuudesta ja siitä, että tekstiin liitettyjä kuvia on lupa käyttää ja julkaista.

Oamk Journaliin tarjottava artikkeli kirjoitetaan valmiiseen tekstipohjaan ja sen laatimisessa noudatetaan sekä Oamk Journalin yleisohjeita että artikkelia koskevia julkaisutyyppiohjeita.

Myös blogitekstin suhteen noudatetaan niin Oamk Journalin yleisohjeita kuin blogitekstiä koskevia julkaisutyyppiohjeita.

Huom!

Kypsyysnäyteartikkelit ja kypsyysnäyteblogitekstit lähetetään Oamk Journalin päätoimittajalle satu.koho(at)oamk.fi, joka päättää niiden julkaisemisesta.

Ks. myös ohje opiskelijan ja opettajan yhteiskirjoittamisesta. 

Yhteisjulkaisut julkaistaan Oamk Journalissa yksiköiden omissa kategorioissa, ja niiden lähettämisestä Oamk Journaliin vastaa aina asianomainen opettaja. Opiskelijan kirjoittamasta julkaisusta ei kerry julkaisupisteitä, toisin kuin opettajan ja opiskelijan yhteisjulkaisusta.