Skip to content

Tulevaisuuden toivon polulla

Yhteiskuntavastuu­raportti 2022

Meille Oulun ammattikorkeakoulussa on tärkeää tehdä vastuullisia tekoja, joilla on mahdollisimman suuri yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Vuonna 2022 vastuullisuustoimintamme päätavoitteena oli ottaa ensimmäiset askeleet tulevaisuuden toivon rakentamisen polulla. 

Tässä yhteiskuntavastuuraportissa jaamme vuoden 2022 toimenpiteet kolmeen osa-alueeseen; ekologiseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen sekä taloudelliseen vastuullisuuteen. Lue alta miten tätä vastuullisuuttamme toteutimme.

Meillä otetut askeleet muuttavat maailmaa

Vuoden 2021 jälkeen moni todennäköisesti oletti, että pandemian taittuessa lähitulevaisuudesta tulee seesteisempää. Kriisit ovat kuitenkin jatkuneet ja meidänkin resilienssiämme on koeteltu.

Vastuullisuus on tärkeä arvomme. Päätöksiä tehdessämme vastuullisuus on mielessämme ja vastuullisuus luo hyvinvointia paitsi Oamkin, Oulun seudun ja Pohjois-Pohjanmaan yhteisölle, myös koko maailmalle ja tulevaisuuden sukupolville.

Kun mietimme vastuullisuustekojamme, kiinnitämme huomiota siihen, että ne ovat vaikuttavia ja aikaa kestäviä. Meille on tärkeää, että koulutuksemme ja TKI-toimintamme ovat vaikuttavia. Niiden avulla luomme kestävyysosaamista ja kehitämme innovaatioita, joilla rakennamme tulevaisuuden maailmaa. Huolehdimme myös oman hiilijalanjälkemme pienentämisestä.

Näemme vastuullisuuden myös laaja-alaisena asiana. Se tarkoittaa yhdenvertaisuutta, yhteisön hyvinvointia, taloutemme tasapainoa ja tekoja ympäristövastuun edistämiseksi. Yhdessä muutamme maailmaa!

Heidi Fagerholm
Rehtori, toimitusjohtaja

Mitä saimme aikaan vuonna 2022

Ympäristövastuullisuus:
Ekologisuutta teknologiasta

Vuonna 2022 ympäristövastuullisuuden päätavoitteenamme oli löytää teknologisia ratkaisuja ekologisen kestävyyden kehittämiseksi.

TKI-toimintamme painopisteiden mukaisesti suuntasimme toimintaamme vähähiilisten, teknologisten ratkaisujen kehittämiseksi ja kehitimme koulutustoimintaamme myös ympäristökysymykset huomioiden.

Koulutuksen ja TKI-toiminnan välinen yhteistyö konkretisoitui energia- ja ympäristötekniikan uuden tutkinto-ohjelman kautta, jossa korostuu Oamkin vahva kiertotalousosaaminen.

Syksyllä 2022 käynnistyi myös kansainvälinen konetekniikan tutkinto-ohjelman yhteishaku, jossa opiskellaan kestävän kehityksen osaajaksi teollisuuteen ja tuotekehitykseen.

Huomioimme verkostoitumisen tärkeyden ja liityimmekin korkeakoulujen Climate University -verkostoon, jonka kautta opiskelijamme voivat osallistua ajankohtaisille ilmasto- ja kestävyysaiheisille kursseille.

Keskeisimmät toimenpiteet

NUVE-LAB – autonomisten, nollapäästöisten työkoneiden tutkimus- ja kehitysympäristö käynnistyi syyskuussa 2022​

LEVITOI-hanke käynnistyi ratkaisemaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia logistiikkaongelmia

Konetekniikan tutkinto-ohjelman Sustainable Product Development ensimmäinen opiskelijahaku käynnistyi syksyllä 2022

Liityimme kansalliseen korkeakoulujen Climate University -verkostoon

sosiaalinen ja kulttuurinen vastuu:
Oppimisen tulevaisuuden askeleet

Vuonna 2022 päätavoitteemme oli kehittää koulutustamme muuttuvan maailman tarpeisiin. Otimme keskeisen roolin oppimisen tulevaisuutta edistävässä Digivisio2030-hankkeessa. Pystymme näin kehittämään toimintaamme kansallisessa eturintamassa ja siten tarjoamaan tulevinakin vuosina parasta mahdollista koulutusta opiskelijoillemme.

Uudistimme opetussuunnitelmamme, jotka tulevat käyttöön vuonna 2023. Jatkuva oppiminen, joustavuus sekä ajasta ja paikasta riippumattomuus ovat keskeisiä asioita koulutuksissamme.

OPStart tulevaisuuteen -kilpailussa innostimme opettajiamme ajattelemaan opintojakson tai osaamiskokonaisuuden toteuttamista uudella tavalla. Tarjoamme uudenlaisia koulutuskokonaisuuksia myös osana jatkuvan oppimisen tarjontaa. 

Koronapandemian, Ukrainan sodan ja näistä johtuvien geopoliittisten ja sosio-kulttuuristen seurausten myötä vuosi 2022 korosti vastuutamme reagoida muuttuviin tilanteisiin.

Loimme lisää tulevaisuuden mahdollisuuksia erityisesti heikommassa asemassa oleville. Tarjosimme suomen kielen verkko-opetusta maahanmuuttaneille ja tukea, neuvontaa ja opiskelumahdollisuuksia Suomessa asuville ukrainalaisille. Lisäsimme kampusopojemme määrää, minkä lisäksi NAU-hankkeessamme edistettiin korkeakoulutettujen naisten tasa-arvoa työelämässä.

Keskeisimmät toimenpiteet

Simhe Oamk oli mukana Help Center Ukrainessa, joka palkittiin Vuoden oululainen -palkinnolla

Lisäsimme kahdeksannen kampusopon opiskelijoiden tueksi

Jatkuvaan osaamisen kehittämiseen liittyvän tarjonnan kokoava Oamk BOOST -palvelu käynnistyi 2022

Käynnistimme kansainvälisen sairaanhoitajatutkinto-ohjelman haun syksyllä 2022

Taloudellinen vastuullisuus:
Investointeja tulevaisuuteen

Vuoden 2021 tilinpäätöksemme oli budjetoitua suurempi. Tulos syntyi pääasiassa suuremmista toiminnan tuloista, kuten opetus- ja kulttuuriministeriön miljoonan euron rahoituksesta, kilpaillun rahoituksen hankemäärän kasvusta sekä liiketoimintamme ja lukuvuosimaksujen budjetoitua paremmasta kehityksestä. 

Päätavoitteemme vuonna 2022 oli ohjata nämä voitot tulevaisuuden investoinneiksi, jotta myös tulevat sukupolvet pääsevät muuttamaan maailmaa kanssamme. 

Kannoimme taloudellisen vastuumme ohjaamalla tuloksen vastuullisiin sijoituksiin ja toimintamme kehittämiseen. Näin voimme paremmin vastata tulevaisuuden osaamistarpeisiin niin koulutuksessa kuin TKI-toiminnassa. 

Keskeisimmät toimenpiteet

Onnistuimme kasvattamaan kilpaillun rahoituksen hankkeita​

Business Finland myönsi 4,5 miljoonan euron rahoituksen Oamkin koordinoimalle LEVITOI-hankkeelle

Investoimme tulevaisuuden osaamiseen ja kestäviin ratkaisuihin, kuten NUVE-LAB tutkimus- ja kehitysympäristöön

Yhteiskuntavastuu 2022 lukuina

CO2e-päästöt vuosittain (2022 luvut päivitetään 5/23)

Opiskelijakyselymme mukaan opintoihinsa tyytyväisiä ovat

Vuosittain valmistuvia asiantuntijoita

1 300 AMK-tutkintoa
300 YAMK-tutkintoa
240 opettajaksi pätevöitynyttä

Vetovoima

Vuoden 2022 yhteishakujen vetovoimaluku oli 2,5 ensisijaista hakijaa/aloituspaikka. Oamkin vetovoimaluku on Pohjois-Suomen korkeakouluista korkein.

Lähes 30 000 alumnia

Liikevaihto 56 M€

TKI-toiminnan rahoituslähteet vuonna 2022

Merkittävimpiä tapahtumia vuonna 2022

Oamk Boost

Jatkuvan oppimisen tarjotin täynnä innostavia ja kehittäviä vaihtoehtoja! Oamk Boost on paikka, josta löydät sen, mitä itsesi kehittämiseen tarvitset: yksittäiset kurssit, laajemmat kokonaisuudet ja jopa tutkinnot. Boostaa osaamistasi!

Kyberturvallisuus ja hybridivaikuttaminen -webinaari

Ukrainan sota ja koronapandemia lisäsivät kyberturvallisuusuhkia vuonna 2022. Reagoimme tilanteeseen järjestämällä aiheesta webinaarin, jossa keskusteluun osallistui aiheen kansallisia ja kansainvälisiä huippuasiantuntijoita. 

OPStart-palkinnot jaettiin

OPStart tulevaisuuteen -kilpailu innosti monia Oamkin opettajia ideoimaan opintojakson tai osaamiskokonaisuuden toteuttamista uudella tavalla. Kilpailuun osallistui 30 opettajaa, jotka kehittivät 11 ideaa. Oamkin koulutuksen johtoryhmä myönsi ensimmäisen palkinnon ja kunniamaininnan joulukuun keskustelutilaisuudessa.

Ilmastokahvit

Canemure-hankkeen organisoimilla ilmastokahvihetkillä olemme vuoden mittaan on käsitelleet muun muassa aurinkosähköä ja teollisuuden ilmastotekoja. Ilmastokahveilla on ollut vaihtuvia teemoja ja vaihtuvia isäntiä.

Likis-lähiruokatapahtuma

Kaksipäiväinen, yleisön suosion saavuttanut Likis-lähiruokatapahtuma järjestettiin syyskuussa 2022 Linnanmaan kampuksen pihalla. Mukana oli laaja kattaus lähiruokatoimijoita sekä mukavaa, koko perheelle sopivaa ohjelmaa. Tapahtuma järjestetään jälleen vuonna 2023.

Billy Elliot -näytelmä

Oamkin musiikin ja tanssin pedagogiikkaopiskelijat toimivat opettajina Billy-koulussa, jossa Oulun teatterin Billy Elliot -musikaalin 30 lapsiesiintyjää pääsivät harjoittelemaan tavoitteellisesti tanssia, laulua ja näyttelijäntyötä. Näytelmä sai ensi-iltansa Oulun teatterin suurella näyttämöllä 4.3.2022.