Skip to content

Yhdessä muutamme maailmaa

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus lähtee arvoistamme

Oulun ammattikorkeakoulu on kansainvälinen ja monialainen korkeakouluyhteisö. Perustehtävämme on kouluttaa tulevaisuuden työelämän tekijöiksi valmistuvia opiskelijoita sekä tehdä aktiivista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyötä.

Perustehtävämme on meille keino vaikuttaa yhteiskuntaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Pohjoisen Suomen vetovoimainen korkeakoulu

Oamk on 10 000 hengen korkeakouluyhteisö, joka koostuu 9 500 opiskelijasta, joista 300 on kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita, sekä 500 työntekijästä.

73 %

opiskelijoista tulee Pohjois-Pohjanmaalta.

Lähes 80 %

jää töihin alueellemme.

Lähes 30 000 alumnia

Liikevaihto 61,5 M€

Valmistuneet 2023

1417 AMK-tutkintoa
380 YAMK-tutkintoa
239 opettajaksi pätevöitynyttä

Vetovoima

Vuoden 2023 yhteishakujen vetovoimaluku oli 2,65 ensisijaista hakijaa/aloituspaikka. Oamkin vetovoimaluku on Pohjois-Suomen korkeakouluista korkeimpia.

TKI-painopistealueet

Digitaaliset ratkaisut

Liiketoiminnan kehitys

Vähähiilisyys

Meillä otetut askeleet
muuttavat maailmaa

Oamkin
yhteiskunta­vastuu 2023

Oamkin yhteiskuntavastuullisuuden tavoitteena on, että koulutuksemme, TKI-toimintamme ja kampusarkemme ovat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia.

Varmistamme, että toimintamme vaikuttavuus Pohjois-Suomeen ja koko yhteiskuntaan on merkittävä.

Rakennamme kestävää tulevaisuutta askel kerrallaan. Huolehdimme, että muutkin pysyvät mukana matkalla. Näin myös tulevat sukupolvet pääsevät muuttamaan maailmaa kanssamme.

Ympäristö

Vaikutamme arjessamme luonnon ja rakennetun ympäristömme kestävyyteen, tavoitteenamme hiilineutraalius. Toiminnallamme autamme muita pääsemään samaan tavoitteeseen.

Lue kuinka toteutamme ympäristövastuutamme

Talous

Varmistamme, että Oamkin talous on kestävällä pohjalla. Sijoitamme ja sponsoroimme vastuullisesti. Investoinneillamme lisäämme ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista hyvinvointia ympärillämme.

Lue miten toteutamme taloudellista vastuutamme

Yhteisö

Huolehdimme toimintamme vastuullisuudesta kouluttajana, kehittäjänä ja yhteisönä. Istutamme hyvän toiminnan siemenen meillä opiskeleviin ja yhteistyökumppaneihimme.

Lue miten toteutamme sosiaalista ja kulttuurista vastuutamme