Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Taiteen tekijän ja kehittäjän tutkinto-ohjelma (60 op)

Syventävät ammattiopinnot ja vapaasti valittavat opinnot 30
Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. (Vararehtorin päätös 2.5.2014 § 21)

Kulttuurialan syventävät opinnot (20op) ovat pakollisia. Opiskelija valitsee monialaisista vaihtoehtoisista opinnoista loput 10 op.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Kulttuurialan syventävät opinnot 20
MT00CR10 Taiteenalojen tekemisen yhteinen perusta 5                   5
MT00CR11 Taiteen tekemisen uudet tuulet   5                 5
MT00CR12 Taiteellisen ja/tai pedagogisen osaamisen syventäminen 5                   5
MT00CR13 Taiteellisen ja/tai pedagogisen osaamisen soveltaminen   5                 5
Johtamisosaaminen  
YY00CS57 Strateginen henkilöstöjohtaminen 5                   5
YY00BL15 Projektin johtaminen   5                 5
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen  
YY00BL16 Palvelumuotoilu 2,5 2,5                 5
MP00BW18 Service Design 2,5 2,5                 5
YY00DE81 Yhteiskehittämisen menetelmät 5                   5
Liiketoimintaosaaminen  
YY00BG36 Myynti- ja asiakasosaaminen   5                 5
YY00BL14 Yrittäjyys   5                 5
YY00BG37 Hankintaosaaminen   5                 5
TY00CH39 Virtual Business Simulation and Management 5                   5
Vaihtoehtoiset vapaasti valittavat opinnot  
Y00050F Sosiaalinen media työyhteisöjen työvälineenä                     5
YY00CG21 Pilvipalvelut modernissa tieto- ja tiimityössä                     5
YY00CG25 Videot ja digitarinat osaamisen osoittamisen välineinä                     5
Kulttuurialan vapaasti valittavat  
2K00BL55 Kulttuurialan asiantuntijuuden syventäminen                     5
MT00DE77 Kulttuurialan asiantuntijuuden soveltaminen                     5
Opinnäytetyö 30
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa
tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien
erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan
asiantuntijatyöhön. (Vararehtorin päätös 2.5.2014 § 21)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
YY00BG33 Opinnäytetyö 15 15                 30
Tiedot haettu 28.2.2024 18:56:20