Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Rakennusprojektin tehokas johtaminen tutkinto-ohjelma (60 op)

Syventävät ammattiopinnot 25
Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 17)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
TJ00DA08 Rakennusprojektin tehokas aikataulusuunnittelu   5                 5
TJ00DA09 Rakennusprojektin kustannussuunnittelu   5                 5
TJ00DA10 Rakennusprojektin hankintojen tehokas johtaminen   5                 5
TJ00DA11 Rakentamisen uudet yhteistoiminnalliset toimintatavat     5               5
TJ00DA12 Henkilöstön johtaminen rakennusprojekteissa     5               5
Vapaasti valittavat opinnot 5
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Opinnäytetyö 30
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa
tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien
erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan
asiantuntijatyöhön. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 17)
YY00BG33 Opinnäytetyö   15 15               30
Tiedot haettu 24.2.2024 19:02:31