Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


LM00DQ02 Bio- ja kiertotalouden kehittäminen (10 op)
Esitietovaatimukset Lähtötietoina Bio- ja kiertotalouden perusteet -opintojakso sekä prosessi- ja suunnitteluosaamisen valinnaiset kokonaisuudet, tai muu vastaava osaaminen.
Osaamistavoitteet Opiskelija kuvaa ja arvioi bio- ja kiertotalouden arvoketjuja, tuotantoprosesseja ja liiketoimintamahdollisuuksia. Hän kehittää pienen mittakaavan bio- ja kiertotalouskonseptin. Opiskelija vertailee ja pohtii kehitettyjen konseptien kannattavuutta sosio-ekonomisesta näkökulmasta. Hän ymmärtää bio- ja kiertotalouden innovaatioiden merkityksen tulevaisuuden haasteiden ratkaisuna. Opiskelija verkostoituu alan toimijoiden kanssa.
Sisältö Bio- ja kiertotalouden tki- ja yritystoiminnan mahdollisuudet
Bio- ja kiertotalouden tulevaisuuden visiot ja innovaatiot
Pienen mittakaavan konseptin kehittäminen
Mikro- ja pk–tason biojalostamoyritykset
Raaka-aineet, päätuotteet ja sivuvirtojen tuotteistamisvaihtoehdot
Tuoteprosessit ja teknologiat
Agroekologiset- ja teolliset symbioosit
Bio- ja kiertotalouden liiketoimintamallit ja yritysverkostot
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Ei käytössä
Arviointikriteerit

hyväksytty/hylätty
Osaat luetella bio- ja kiertotalouden arvoketjuja, tuotantoprosesseja ja liiketoimintamahdollisuuksia. Osallistut pienen mittakaavan bio- ja kiertotalouskonseptin kehittämiseen ja osaat havainnollistaa sitä.
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Toteutuskielenä tarvittaessa englanti.
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Ei toteutuksia.

Tiedot haettu 24.5.2024 08:39:13