Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


LM00DP72 Bio- ja kiertotalouden perusteet (5 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet Opiskelija muodostaa kokonaiskuvan ja edistää bio- ja kiertotaloutta. Hän ymmärtää hiilen- ja ravinnekierrot ja nykyisen resurssien kulutuksen ongelmat. Opiskelija tunnistaa keinoja ratkaista haasteita kiertotalouden avulla. Opiskelija arvioi Suomen energiajärjestelmää huoltovarmuuden ja ekologisen kestävyyden näkökulmasta.
Sisältö Ilmastonmuutos, kasvihuonekaasut
Hiilenkierto, hiilineutraalisuus, hiilensidonta
Ravinnekierrot
Mineraalien kierto
Energiatalouden peruskäsitteet ja energianlähteet
Bioenergian tuotanto ja käyttö Suomessa
Biomassat
Agroekologiset ja teolliset symbioosit
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Ei käytössä
Arviointikriteerit

hyväksytty/hylätty
Tunnistat bio- ja kiertotalouden peruskäsitteet. Yhdistät hiilen- ja ravinnekiertojen käsitteet nykyiseen resurssien kulutuksen ongelmaan. Luettelet Suomelle keskeisimmät energiantuotantotavat.
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.01.2024 - 30.04.2024 (LM00DP72-3002 | MAA23SP)
  • 01.08.2024 - 01.01.2025 (LM00DP72-3003 | MAA24KM)
  • 01.01.2025 - 11.05.2025 (LM00DP72-3004 | MAA24SP)
Tiedot haettu 24.5.2024 10:42:05