Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Talotekniikan tutkinto-ohjelma (240 op)

Perus- ja ammattiopinnot 180
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Jos opiskelijan koulusivistyskieli (A 1129/2014 § 7 ja Rehtorin päätös 1.10.2021 § 78) on
- suomi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DU51 Svenska för arbetslivet 3 op
- ruotsi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DT02 Suomen kieli ja viestintä 3 op
- muu kuin suomi tai ruotsi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DU55 Finnish Language 1: Survive! 3 cr
Jos opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi, mutta hänen äidinkielensä on suomi tai ruotsi, hänet vapautetaan toisen kotimaisen kielen vaatimuksista. Tässä tapauksessa opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määritellään ne kieli- tai muut opinnot (3 op), jotka opiskelija opiskelee vapautuksen takia puuttumaan jäävien kieliopintojen sijasta

Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Insinööriopintojen alkuun 63
YY00DU46 Ammatillinen kehittyminen ja työelämätaidot 2   1   1   1       5
YY00DU47 Digi- ja tietotekniset taidot 3                   3
YY00DU50 Työelämän viestintätaidot 3                   3
YY00DU51 Svenska för arbetslivet   3                 3
YY00DU52 English for Working Life     3               3
YY00DU53 Viestintä tutkimus- ja kehittämistyössä             3       3
YY00DU54 Let's Innovate Together   3                 3
TY00DE60 Tekniikan matematiikka 1 5                   5
TY00DE61 Tekniikan matematiikka 2   5                 5
TX00DG76 Tekniikan matematiikka 3 - Talotekniikka     5               5
TY00DE62 Tekniikan fysiikka 1 5                   5
TY00DE63 Tekniikan fysiikka 2   5                 5
TX00CW39 Rakennuksen LVIS-järjestelmät 5                   5
TX00DZ54 LVI-työmaatekniikka ja suunnitteluohjelmat 3 2                 5
TX00EB45 Mittaustekniikka 3 2                 5
LVI-järjestelmien suunnittelu 47
TX00DZ57 Pientalon lämmitys   5                 5
TX00ED61 Lämmönjakoverkostot     5               5
TX00ED77 Kattilat, lämpöpumput ja jäähdytysvesijärjestelmät       5             5
TX00CG49 Pumppaustekniikka     5               5
TX00CW40 Virtaustekniikka ja termodynamiikka       5             5
TX00EA06 Pientalon ilmanvaihto   5                 5
TX00ED64 Vaativan rakennuksen ilmastointijärjestelmät     5               5
TX00EE02 Ilmastointiprosessit       5             5
TX00DZ58 Vesi- ja viemäritekniikka     2 5             7
LVI-projektit 20
TX00DZ59 LVI-laitosten kunto ja korjaus         3           3
TX00DZ60 LVI-projektinhoito         8           8
TX00DZ55 Englanti LVI-tekniikassa         4           4
TX00EA08 LVI-laitosten laadunvarmistusmittaukset         5           5
Energiatehokkuus 20
TX00CG46 Lämmön- ja kosteudensiirto       5             5
TX00BO74 Rakennusten energiatalous             5       5
TX00ED62 Kylmätekniikka           3 4       7
TX00ED63 Energialaboraatiot             3       3
Suuntaavat opinnot 30
LVI-järjestelmien sunnittelu 30
TX00EA09 Design of Plumbing           10         10
TX00EA10 Design of Heating           10         10
TX00EA11 Design of Ventilation           10         10
Urakointiprojekti 30
TX00CY44 Urakkatarjouslaskenta           10         10
TX00CY45 Urakan toteutus           10         10
TX00CY46 Laadunvarmistus           10         10
Vapaasti valittavat opinnot 15
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Tutkinto-ohjelman suositeltavat vapaasti valittavat opinnot  
TX00CG54 Kaukolämmitys         5           5
TX00CG55 Kylmälaitosten rakentaminen               5     5
TX00ED81 LVI-järjestelmien tietomallinnus               3     5
TX00CG53 Kiinteistöautomaatio               5     5
TG00DZ56 Ammatillisen kasvun projektiopinnot                     10
Yhteiset vapaasti valittavat opinnot 31
YY00DU48 Kulttuurin törmäyskurssi                     10
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     10
KL00BW41 Johtamistaito                     5
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
TG00BV00 Harjoittelu   10   10   10         30
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
T009015 Opinnäytetyö             7,5 7,5     15
Tiedot haettu 16.4.2024 16:49:48