Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


OU00CV35 Terveys- ja hyvinvointiteknologia ja palvelunohjaus digitaalisessa ympäristössä (5 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet 1. Opiskelija tunnistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden integraation, digitalisaation ja asiakaskeskeiset palvelut omassa työssään.
2. Opiskelija ymmärtää sekä sairaala- ja etäterveydenhuollon sisäisten sekä ulkoisten prosessien digitalisointia, että palveluiden sähköistämistä palveluohjauksessa.
3. Opiskelija hyödyntää terveys- ja hyvinvointisovellusten mahdollisuuksia asiakkaan palveluprosesseissa sekä osaa ohjata asiakasta terveys- ja hyvinvointisovellusten käyttöön omahoidon tukena.
4. Opiskelija työskentelee monialaisen työryhmän jäsenenä ja toteuttaa yksilöllistä palveluohjausta eri asiakasryhmien palveluntarpeet huomioiden.
5. Opiskelija käyttää hyväkseen palveluohjauksesta saatua informaatiota terveys- ja hyvinvointisovellusten kehityksessä.
Sisältö Palvelunohjaus, terveys- ja hyvinvointiteknologia, langattomat sensorit, puettavat- ja kiinteät sensorit, etämonitorointi, omaseuranta ja omahoito, eHealth ja mHealth, sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset arkistot ja palvelut (terveysportaali)
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Opintojakso voidaan toteuttaa yhteistyössä yritysten, kolmannen sektorin ja julkisen sektorin kanssa.
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit tyydyttävä (1-2)
Opiskelija määrittelee sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden integraation, digitalisaation ja asiakaskeskeisten palvelujen merkityksen ja niiden käsitteitä.
Opiskelija tarkastelee keskeisiä terveys- ja hyvinvointisovelluksia sekä osaa kertoa niiden käyttötarkoituksia.
Opiskelija osaa hyödyntää palvelunohjauksen menetelmiä sosiaali- ja terevysalan ympäristöissä.
Opiskelija pystyy toimimaan sosiaali- ja terveysalan monialaisen työryhmän jäsenenä.

hyvä (3-4)
Opiskelija tarkastelee ja määrittelee palveluiden integraation, digitalisaation ja asiakaskeskeisten palvelujen merkityksen käsitteitä.
Opiskelija soveltaa ja hyödyntää keskeisiä terveys- ja hyvinvointisovelluksia asiakkaan palveluprosessissa ja osaa ohjata asiakasta sovellusten käyttöön.
Opiskelija pystyy toimimaan monialaisen työryhmän aktiivisena jäsenenä ja toteuttaa yksilöllistä palveluohjausta eri asiakasryhmien palvelutarpeet huomioiden.

kiitettävä (5)
Opiskelija tarkastelee kriittisesti ja monipuolisesti palveluiden integraation, digitalisaation ja asiakaskeskeisten palvelujen vaikutuksia työhönsä.
Opiskelija reflektoi monipuolisesti ja kriittisesti palveluohjauksesta saatua informaatiota terveys- ja hyvinvointisovellusten kehityksessä.
Opiskelija pystyy toimimaan monialaisen työryhmän johtavassa roolissa. Hän pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja johtamaan palvelunohjausprosessia eri asiakasryhmien palvelutarpeet huomioiden.
Opiskelija analysoi, arvioi ja käyttää tuotekehityksen ketteriä työvälineitä työssään. Opiskelija osallistuu oleellisesti teknologian jalkauttamiseen omaan työympäristöönsä tai tuottaa opintojakson toteutuksesta julkaisuja tai raportteja oman ammattialan julkaisufoorumeilla.
Arviointikehikot Ei käytössä
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Ei käytössä

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 08.02.2024 - 09.06.2024 (OU00CV35-3006 | HYD23SYSOTE)
Tiedot haettu 18.6.2024 10:31:16