Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


YY00DU46 Ammatillinen kehittyminen ja työelämätaidot (5 op)
Esitietovaatimukset -
Osaamistavoitteet Tunnen oppimisympäristön tarjoamat mahdollisuudet ja palvelut opiskelun tukena.
Tunnen tutkinnon sisällön ja vaatimukset sekä suunnittelen ja seuraan opintojeni edistymistä valmistuakseni tavoiteajassa.
Kehitän ja arvioin oppimis-, opiskelu- ja työskentelytaitojani.
Suunnittelen uraani, analysoin oman ammattialani erityispiirteitä ja työllistymismahdollisuuksia tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Hyödynnän jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia urasuunnittelussa.
Tunnistan omat vahvuuteni, ymmärrän niiden merkityksen ja hyödynnän niitä opiskelussa, työnhaussa sekä työelämässä. Tunnistan ja arvioin osaamistani ja kehityskohteitani.
Arvioin ja kehitän yhteisöllisen oppimisen ja ryhmätyötaitojani. Toimin rakentavasti ja vastuullisesti alani työyhteisöissä ja viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
Sovellan ja kehitän työelämätaitojani oman alan monialaisen ja monikulttuurisen työyhteisön ja verkostojen toiminnassa.
Edistän opiskelu- ja työhyvinvointia ja osaan toimia uusissa ja muuttuvissa tilanteissa.
Sisältö Oppimaan oppimisen tiedot ja taidot ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä. Opiskelu- ja hyvinvointipalvelut. Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet sekä opiskelua ohjaavat normit. Opiskelun ja työskentelyn suunnittelu ja hallinta, oppimisen ja osaamisen vahvuuksien ja kehittymiskohteiden tunnistaminen ja reflektointi. Henkilökohtaisen ammatillisen opinto- ja urasuunnitelman laatiminen. Urasuunnittelun työkalu. Työnhakutaidot. Kansainvälistymismahdollisuudet. Jatkuva oppiminen. Yhteisölliset opiskelu-, työskentely- sekä ongelmanratkaisutaidot opinnoissa ja työelämässä. Monialainen ja monikulttuurinen työyhteisön toiminta sekä verkostoyhteistyö. Opiskelu- ja työhyvinvointi ja motivaation merkitys oppimiselle ja työlle muuttuvissa tilanteissa.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat - Ammatillisen kehittymisen ja työelämätaitojen sisällöt kulkevat yhteisenä teemana läpi opintojakson. Opintojakso opiskellaan toteutussuunnitelman mukaisesti.
- Ammatillinen kehittyminen ja työelämätaitojen kehittyminen tuodaan näkyväksi pitkin opintoja 1., 2.-3. lukuvuoden aikana (HOPS:n ja Urasuunnittelun työkalun avulla).
- Osaamisperusteinen arviointi. Osaamisen todentamisessa opiskelija osoittaa, mitä opintojaksoon liittyvää osaamista hänellä on esitetyn dokumentaation pohjalta ja miten se vastaa tämän opintojakson osaamistavoitteita ja arviointikriteerejä.
Toteutustavat Toteutusmuotoina voidaan käyttää vaihtoehtoisia oppimis- ja opetustapoja.
(Esim. alkuorientointi, opettajan/kampusopon/opettajatuutorin toteuttamat opetus/ohjaustilanteet, Moodle -oppimisalustat, projektit, ura- ja työnhakutapahtumat, mentorointi ja alumnitoiminta, osaamismerkit)
Oppimateriaalit Kuvataan toteutussuunnitelmassa.
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty
Arviointikriteerit

hyväksytty/hylätty
Tiedän opiskelua koskevat ohjeet ja säännökset, oppimisympäristön palvelut ja mahdollisuudet ja hyödynnän niitä oppimisen tukena.
Laadin henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), suunnittelen ja seuraan sen avulla opintojeni edistymistä valmistuakseni tavoiteajassa.
Laadin henkilökohtaisen urasuunnitelman sekä huomioin jatkuvan oppimisen ja kansainvälisyyden mahdollisuudet urasuunnittelussa. Analysoin oman ammattialani erityispiirteitä ja työllistymismahdollisuuksia.
Tunnistan, arvioin ja kehitän oppimisen ja ammatillisen kehittymisen taitoja, vahvuuksia sekä työelämätaitoja opintojen aikana.
Huomioin kulttuurisen moninaisuuden ja toimin vastuullisesti, rakentavasti sekä yhteisöllisesti erilaisissa opiskelu-, työskentely- ja vuorovaikutustilanteissa.
Tunnistan muuttuvien tilanteiden vaikutukset ja motivaation merkityksen suhteessa opiskelu- ja työhyvinvointiin.
Arviointikehikot Ei käytössä
Lisätietoja opiskelijoille 1. lukuvuosi, 3 op
2. - 3. lukuvuosi, 2 op
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Ei käytössä

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
 • 01.08.2023 - 31.07.2024 (YY00DU46-3020 | FTK23SM)
 • 01.08.2023 - 31.07.2024 (YY00DU46-3039 | KTO23SP1)
 • 01.08.2023 - 31.07.2024 (YY00DU46-3017 | OHS23SM)
 • 01.08.2023 - 31.07.2024 (YY00DU46-3003 | SOS23SPA)
 • 01.08.2023 - 31.07.2024 (YY00DU46-3004 | SOS23SPB)
 • 01.08.2023 - 31.07.2024 (YY00DU46-3023 | TTK23SM)
 • 01.08.2023 - 31.12.2026 (YY00DU46-3006 | BIO23SP)
 • 01.08.2023 - 31.12.2026 (YY00DU46-3104 | LIK23SPJ)
 • 01.08.2023 - 31.12.2026 (YY00DU46-3013 | OPT23SP)
 • 01.08.2023 - 31.12.2026 (YY00DU46-3005 | RAD23SP)
 • 01.08.2023 - 31.12.2026 (YY00DU46-3019 | STH23SP)
 • 01.08.2023 - 31.07.2027 (YY00DU46-3043 | KTO23SP9)
 • 01.08.2023 - 31.07.2027 (YY00DU46-3041 | SAU23SP1)
 • 07.08.2023 - 09.06.2027 (YY00DU46-3044 | DME23SP)
 • 07.08.2023 - 31.12.2027 (YY00DU46-3042 | SAU23SP2)
 • 14.08.2023 - 31.07.2025 (YY00DU46-3050 | VIE23SPJO, VIE23SPVI)
 • 19.08.2023 - 04.05.2025 (YY00DU46-3045 | LIK23SME)
 • 21.08.2023 - 30.06.2024 (YY00DU46-3010 | TVT23SPO)
 • 21.08.2023 - 31.07.2024 (YY00DU46-3012 | ENS23SP)
 • 21.08.2023 - 31.12.2024 (YY00DU46-3052 | AVO23KSHSUOM)
 • 21.08.2023 - 29.05.2026 (YY00DU46-3011 | SAI23SP)
 • 21.08.2023 - 31.07.2026 (YY00DU46-3038 | ENK23SM, ENK23SMK, ENK23SME)
 • 21.08.2023 - 31.07.2026 (YY00DU46-3037 | ENK23SP)
 • 21.08.2023 - 31.07.2026 (YY00DU46-3022 | ENP23SP)
 • 21.08.2023 - 31.07.2026 (YY00DU46-3015 | KAT23SP)
 • 21.08.2023 - 31.07.2026 (YY00DU46-3036 | LVT23SP, LVT23SM)
 • 21.08.2023 - 31.07.2026 (YY00DU46-3034 | RYA23SP)
 • 21.08.2023 - 31.07.2026 (YY00DU46-3033 | RYI23SMY)
 • 21.08.2023 - 31.07.2026 (YY00DU46-3031 | RYI23SPTA)
 • 21.08.2023 - 31.07.2026 (YY00DU46-3032 | RYI23SPTB)
 • 21.08.2023 - 31.07.2026 (YY00DU46-3014 | TEH23SP)
 • 22.08.2023 - 31.07.2027 (YY00DU46-3040 | KTO23SP3)
 • 26.08.2023 - 30.06.2024 (YY00DU46-3008 | DIN23SP)
 • 28.08.2023 - 03.05.2024 (YY00DU46-3024 | LIK23SPA)
 • 28.08.2023 - 03.05.2024 (YY00DU46-3026 | LIK23SPB)
 • 28.08.2023 - 03.05.2024 (YY00DU46-3027 | LIK23SPC)
 • 28.08.2023 - 03.05.2024 (YY00DU46-3028 | LIK23SPD)
 • 28.08.2023 - 30.06.2024 (YY00DU46-3009 | TVT23SPL)
 • 28.08.2023 - 20.06.2025 (YY00DU46-3002 | TIK23SP)
 • 28.08.2023 - 31.05.2026 (YY00DU46-3030 | DIB23SP)
 • 28.08.2023 - 09.05.2027 (YY00DU46-3025 | MPE23SPPJ, MPE23SPKL, MPE23SPKLKA, MPE23SPMT, MPE23SPHA, TAN23SPKA, TAN23SPBA)
 • 23.10.2023 - 31.12.2023 (YY00DU46-3097 | MPE23SP)
 • 01.01.2024 - 31.07.2024 (YY00DU46-3051 | MAA24KM)
 • 01.01.2024 - 31.07.2024 (YY00DU46-3001 | SOS24KM)
 • 01.01.2024 - 30.08.2024 (YY00DU46-3018 | OHS24KM)
 • 01.01.2024 - 31.07.2026 (YY00DU46-3035 | RYM24KP)
 • 08.01.2024 - 30.04.2024 (YY00DU46-3048 | TVT24KMO)
 • 08.01.2024 - 31.07.2024 (YY00DU46-3021 | TEH24KM)
 • 08.01.2024 - 31.12.2025 (YY00DU46-3029 | TIK24KM)
 • 08.01.2024 - 05.05.2026 (YY00DU46-3047 | LIK24KMT)
 • 08.01.2024 - 31.07.2026 (YY00DU46-3016 | ENS24KM, SAI24KM)
 • 08.01.2024 - 31.12.2026 (YY00DU46-3046 | LIK24KPM)
 • 01.08.2024 - 01.08.2024 (YY00DU46-3007 | MAA23SP)
 • 01.08.2024 - 15.11.2024 (YY00DU46-3080 | OHS24SM)
 • 01.08.2024 - 31.12.2024 (YY00DU46-3099 | TTK24SM)
 • 01.08.2024 - 04.05.2025 (YY00DU46-3098 | MPE23SPPJ, MPE23SPKL, MPE23SPKLKA, MPE24SPMT, MPE23SP, MPE23SPMT, MPE24SP, MPE24SPPJ, MPE24SPHA, MPE24SPKLKA, MPE24SPKL)
 • 01.08.2024 - 11.05.2025 (YY00DU46-3058 | SOS23SPA, SOS23SPB)
 • 01.08.2024 - 31.05.2025 (YY00DU46-3115 | BIO24SME, BIO24SM)
 • 01.08.2024 - 31.07.2025 (YY00DU46-3078 | ENK24SM)
 • 01.08.2024 - 31.07.2025 (YY00DU46-3077 | ENK24SP)
 • 01.08.2024 - 31.07.2025 (YY00DU46-3105 | ENP24SP)
 • 01.08.2024 - 31.07.2025 (YY00DU46-3094 | FTK23SM)
 • 01.08.2024 - 31.07.2025 (YY00DU46-3117 | RYI24SMY)
 • 01.08.2024 - 31.07.2025 (YY00DU46-3072 | RYI24SPTA)
 • 01.08.2024 - 31.07.2025 (YY00DU46-3059 | SOS24KM)
 • 01.08.2024 - 31.07.2025 (YY00DU46-3053 | SOS24SPA)
 • 01.08.2024 - 31.07.2025 (YY00DU46-3114 | SOS24SPB)
 • 01.08.2024 - 31.12.2027 (YY00DU46-3095 | FTK24SM)
 • 01.08.2024 - 31.12.2027 (YY00DU46-3081 | OPT24SP)
 • 01.08.2024 - 31.12.2027 (YY00DU46-3079 | RAD24SM)
 • 01.08.2024 - 31.12.2027 (YY00DU46-3055 | STH24SP)
 • 01.08.2024 - 31.07.2028 (YY00DU46-3083 | SAU24SP1)
 • 05.08.2024 - 01.06.2025 (YY00DU46-3112 | SAI24SP)
 • 19.08.2024 - 18.10.2024 (YY00DU46-3057 | TIK24SP)
 • 19.08.2024 - 02.03.2025 (YY00DU46-3102 | LIK24SME)
 • 19.08.2024 - 02.03.2025 (YY00DU46-3064 | LIK24SPA)
 • 19.08.2024 - 02.03.2025 (YY00DU46-3065 | LIK24SPB)
 • 19.08.2024 - 02.03.2025 (YY00DU46-3066 | LIK24SPC)
 • 19.08.2024 - 02.03.2025 (YY00DU46-3101 | LIK24SPD)
 • 19.08.2024 - 04.05.2025 (YY00DU46-3103 | LIK23SPE)
 • 19.08.2024 - 04.05.2025 (YY00DU46-3070 | LIK23SPM)
 • 19.08.2024 - 04.05.2025 (YY00DU46-3071 | LIK23SPT)
 • 19.08.2024 - 04.05.2025 (YY00DU46-3096 | TAN24SP)
 • 19.08.2024 - 31.07.2025 (YY00DU46-3111 | ENS24SP)
 • 19.08.2024 - 31.07.2025 (YY00DU46-3109 | KAT24SP)
 • 19.08.2024 - 31.07.2025 (YY00DU46-3110 | TEH24SP)
 • 19.08.2024 - 31.07.2027 (YY00DU46-3106 | LVT24SM)
 • 19.08.2024 - 31.07.2027 (YY00DU46-3076 | LVT24SP)
 • 26.08.2024 - 04.05.2025 (YY00DU46-3060 | TVT24SPO)
 • 26.08.2024 - 31.07.2025 (YY00DU46-3062 | DIN24SP)
 • 01.01.2025 - 31.05.2025 (YY00DU46-3108 | TEH25KM)
 • 01.01.2025 - 08.06.2025 (YY00DU46-3113 | SAI25KM)
 • 01.01.2025 - 31.12.2025 (YY00DU46-3091 | SOS25KM)
Tiedot haettu 13.6.2024 19:00:01