BioKaMa – Biokaasua ja biometaania maatiloilta

BioKaMa-hankkeen tavoitteena on edistää biokaasun tuotantoa, jalostusmahdollisuuksia ja käyttöä Pohjois-Pohjanmaalla. Biokaasua voidaan käyttää energiantuotantoon tai puhdistettuna liikenteessä erilaisten ajoneuvojen polttoaineena. Biokaasun mahdollisuuksien hyödyntäminen edistää ilmastonmuutoksen hidastamista ja luo keinoja siihen sopeutumiseen. Lisäksi biokaasu on kotimainen ja uusiutuva energianlähde.

 

 

 

Maatilat avainasemassa biokaasun tuotannossa

Etsimme Pohjois-Pohjanmaalta biokaasun yhteistuotannosta kiinnostuneita maatilaryhmiä tai yksittäisiä biokaasutuotantoa suunnittelevia tiloja ja autamme heitä edistämään suunnitelmiaan. Suomalaiset maatilat ovat avainasemassa biokaasun tuotannon kasvun moottoreina.

Maatiloilla on potentiaalia nykyistä paljon laajempaan biokaasun tuotantoon ja hyödyntämiseen. Etenkin kasvava biometaanin käyttö liikenteessä tuo mahdollisuuksia maaseudun yrityksille. Haluamme löytää ja tuoda esiin uusia maatilamittakaavaan soveltuvia biokaasun puhdistus-, jalostus- ja käyttötekniikoita. Päivitämme myös maatilojen tietoutta biokaasuasioista.

Hankkeen toiminta-alueena on koko Pohjois-Pohjanmaa. Kohderyhmäämme ovat pohjoispohjalaiset maatilat ja niiden yrittäjät, jotka ovat kiinnostuneita biokaasun tuotannosta, jalostamisesta tai käytöstä ja ovat motivoituneita osallistumaan hankkeeseen. Hankkeesta hyötyvät Pohjois-Pohjanmaan maaseutuyrittäjät, yrittäjien kanssa työskentelevät organisaatiot ja alueen kunnat.

Biokaasun käyttö liikenteessä kasvaa

Suomessa biokaasun liikennekäyttö on pitkään ollut pienimuotoista, mutta kuten alla olevasta taulukosta nähdään: kaasuautojen rekisteröinti on nousussa, ja kesäkuussa 2020 ylitettiin 12 000 kaasuajoneuvon määrä. Kaasukäyttöisiä ajoneuvoja oli liikenteessä kesäkuussa 2021 yli 14 000 kappaletta, vuoden 2021 lopussa 15 868 kappaletta, vuoden 2022 lopussa 17 287 kappaletta ja vuoden 2023 syyskuun lopulla 18 208 kappaletta. (Lähde: Traficom). Kaasukäyttöisten ajoneuvojen yleistymistä on vauhdittanut erityisesti biokaasun tankkausasemaverkoston laajeneminen: biokaasua voi tankata nyt lähes 84 asemalla. Suunnitteilla olevia kaasuasemia on lähes 75. Pohjoisin kaasutankkausasema on tällä hetkellä Keminmaassa ja rakenteilla on kaasutankkausasema Rovaniemelle. Suunnitelmissa on kaasutankkausasema myös Kemijärvelle. (Tiedot on päivitetty 30.9.2023 saatavilla olleiden tietojen mukaan).

Suurin osa kaasuajoneuvoista on henkilöautoja, mutta myös raskaassa liikenteessä kulkee jo kaasukäyttöisiä rekkoja, linja-autoja ja jäteautoja. Liikennekäytön lisäksi biokaasua voisi käyttää myös traktoreissa ja muissa työkoneissa.

Ympäristön kannalta biokaasun käyttöön siirtyminen liikenteessä ja energiantuotannossa öljyä korvaavana polttoaineena vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä. Bensiiniin verrattuna biokaasun päästöt ovat noin 85 % pienemmät. Biokaasun positiiviset ympäristövaikutukset eivät rajoitu pelkästään liikennekäyttöön, vaan biokaasun tuotanto itsessään on kiertotaloutta parhaimmillaan.

 

 

Hankkeen kesto ja toteuttajat

Hanke kestää 01.01.2020–31.12.2023.

BioKaMa-hanketta toteuttavat yhdessä Oulun Ammattikorkeakoulu Oy (Oamk), Koulutuskuntayhtymä OSAO ja Centria-ammattikorkeakoulu Oy (Centria).