MedSim

MedSimin hoitotyön ja lääketieteen simulaatiostudiot tarjoavat potilasturvallisen, tehokkaan ja monipuolisen oppimis-, testaus- ja tuotekehitysympäristön yrityksille ja yhteisöille.

Hoidettavat eri-ikäiset potilaat ovat tietokoneohjattuja potilassimulaattoreita, joiden elintoimintoja ohjataan tietokoneella. Niillä voidaan simuloida ihmisen peruselintoimintoja ja hoitovasteita erilaisissa sairaus- ja traumatilanteissa sekä tutkia ja tehdä hoitotoimenpiteitä.

Kliinisten osa-alueiden lisäksi voidaan testata ja kehittää moniammatillisia tiimityötaitoja, kommunikointia, tilannetietoisuutta ja johtajuutta hoitotilanteissa.

Palvelun hinta sovitaan ympäristön käytön ja asiantuntijapalvelun sisällön mukaan.

Tilat ja varustus

MedSimissä on

  • seitsemän simulaatiostudiota kuva- ja ääniyhteyksillä ja ohjaajan kontrollihuoneilla
  • kahdeksan eri-ikäistä uuden sukupolven potilassimulaattoria (synnyttävä äiti, vastasyntynyt vauva, leikki-ikäinen lapsi ja aikuinen)
  • viisi ryhmätilaa harjoituksen samanaikaiseen seurantaan ja jälkipuintiin.

Studioita voi muutella joustavasti erilaisiksi harjoittelutiloiksi yksittäisestä potilastilanteesta aina onnettomuus- ja katastrofiharjoitukseen. Harjoitteluympäristönä voi olla koti, sairaala, terveyskeskus tai vaikka kolaritilanne. Ympäristön simulaatiossa voi käyttää esimerkiksi sairaalaseinäelementtejä kolariautosimulaatiota ja ympäristövideoita.

MedSim koulutuskäytössä

MedSim-studiot ovat tehokkaita ja turvallisia oppimisympäristöjä lääketieteen sekä terveys- ja sosiaalialan perus-, jatko- ja täydennyskoulutukseen. Oppimistilanne rakentuu todellisuuteen pohjautuvaan potilas-, asiakas- tai onnettomuustilanteeseen. Harjoittelulle asetetaan sekä kliinisiä että ryhmän toimintaan liittyviä tavoitteita. Simulaatiossa opitaan ja kehitetään kliinisten taitojen lisäksi moniammatillisia tiimityötaitoja, kommunikaatiota ja johtajuutta. Harjoittelutilanne on luottamuksellinen, positiivinen ja avoin.

Toiminta simulaatioharjoituksessa

Opiskelijat valmistautuvat harjoitukseen esimerkiksi verkkoympäristössä ennakkomateriaalin ja testien avulla. Harjoittelutilanteessa ryhmä jakaantuu toimivaan ryhmään ja havainnoijiin. Kaikki ovat aktiivisia oppijoita. Harjoittelevan ryhmän koko on yleensä 4–6 henkilöä. Ryhmä toimii kuten todellisessa tilanteessa, jokainen oman roolinsa mukaisesti. Havainnointi tapahtuu debriefing-tilassa videoyhteyden välityksellä annettujen ohjeiden mukaan. Harjoitus päättyy jälkipuintiin eli debriefingiin, jossa jokainen arvioi toimintaansa ja onnistumisen kokemuksiaan. Keskustelu etenee ohjaavan opettajan johdolla teorian ja käytännön reflektoinnista tavoitteiden saavuttamiseen ja kehittämistarpeiden tunnistamiseen.

MedSim on oppimisympäristönä sekä perus- että jatkokoulutuksessa. Harjoitustilanteet voivat olla yhden ammattialan opintoja tai moniammatillisia tiimiharjoituksia. Simulaation hyödyntämistä perus- ja jatkokoulutuksessa kehitetään yhdessä terveys- ja sosiaalialan sekä lääketieteen koulutusten kanssa.

Työelämän täydennyskoulutukseen simulaatio tarjoaa aktiivisen ja tehokkaan vaihtoehdon. Koulutus suunnitellaan yhteistyössä työelämän organisaation kanssa perustuen työyhteisön ajankohtaisiin osaamis- ja kehittämistarpeisiin. Työelämän simulaatioharjoituksissa tavoitteet painottuvat kliinisten tavoitteiden lisäksi sujuvaan johtamiseen ja tiimityöskentelyyn. Jokaisen osaamista opitaan hyödyntämään, jolloin tiimin toiminta ja hoidon laatu tehostuvat. Simulaation avulla voidaan testata ja kehittää akuuttitilanteiden hoitoprotokollia.

Noelle ja New Born Hal

ABCD-muistisääntö hoitotyössä

 

Simulaatio- ja virtuaaliympäristöt

 

 

 

Yritysyhteistyö, kehittäminen ja testaus

MedSim tarjoaa yrityksille ja organisaatioille kehittämis- ja tuotetestausympäristön. Tuotetestaus voi liittyä erikoissairaanhoidon tuotteista peruspalveluihin ja itsehoitotuotteisiin. Testauksessa voidaan hyödyntää eri koulutusten opiskelijoiden työpanosta. Erityisesti prototyyppivaiheessa olevia tuotteita voidaan turvallisesti testata simulaatioympäristössä.

Tuotteet voivat olla esimerkiksi vitaalitoimintojen mittauslaitteita, potilastietojen sähköistä kirjaamista tai koti- ja hoitoympäristön turvallisuuden varmistamista. Testaukseen ei tarvita eettisiä lupia.

MedSim on kehittyvä ympäristö. Yhteistyö simulaattoreiden valmistajan ja maahantuojan kanssa on tiivistä. Kehittämistyöhön liittyvää tutkimusta tehdään systemaattisesti muun muassa oppimistulosten seuraamisessa.

Referenssit

Annala Mirja, pro gradu
INNOPI-loppuraportti
DiCoMa
Simulaatio-ohjauksen peruskurssi
OYS, lastenklininkan traumatiimin täydennyskoulutus
Baxter, anestesialääkäreiden täydennyskoulutus
Oulunkaaren elvytysvastaavien täydennyskoulutus
Akuuttitilanteet vanhustenhuollossa täydennyskoulutus

360-esittely

 

 

Ota yhteyttä


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä: