Palliatiivisen hoidon asiantuntija –erikoistumiskoulutus, 30 opintopistettä

Hakuaika 26.2.–17.5.2024, hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15
Sähköinen hakulomake täytetään Opintopolku-palvelussa hakuaikana 
20 aloituspaikkaa

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä.

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen (2019:14) mukaan palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon järjestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille. 

 

Koulutuksen tavoite

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujan asiantuntijuutta kliinisen hoidon tai kuntoutuksen osaajana palliatiivisen hoidon asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa sekä näyttöön perustuvassa toiminnassa ja kehittämisessä.

Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältää kolme kaikille yhteistä moduulia sekä yhden vapaasti valittavan kokonaisuuden, joiden avulla opiskelija syventää omaa asiantuntijuuttaan.

Moduuli 1: Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi
Moduuli 2: Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito
Moduuli 3: Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö
Moduuli 4: Vapaasti valittava kokonaisuus

Hakukelpoisuus

Pohjakoulutusvaatimuksena on sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK), ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), toimintaterapeutti (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), geronomi (AMK) tai sosionomi (AMK) tai vastaava aiempi opistoasteen tutkinto. Tutkinto tulee olla suoritettu viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä.

Erikoistumiskoulutukseen osallistuvalta edellytetään työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä. Työkokemus tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen on 26.2.–17.5.2024. Hakuaika on päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Sähköinen hakulomake täytetään Opintopolku-palvelussa hakuaikana.

Valinnan pisteytys määräytyy seuraavien hakemuksessa olevien tehtävien (enintään 7 pistettä) sekä sosiaali- ja terveysalan työkokemuksen (enintään 3 pistettä) perusteella:

  • Miten voit työssäsi/työyhteisössäsi hyödyntää Palliatiivisen hoidon asiantuntija –erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista nyt ja tulevaisuudessa?
  • Kuvaa ja arvioi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista.
  • Kuvaa ja arvioi oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi.

Sosiaali- ja terveysalan työkokemus:

  • ei työkokemusta = 0 pistettä
  • alle 2 vuotta = 1 piste
  • 2–5 vuotta työkokemusta = 2 pistettä
  • 5 vuotta tai enemmän työkokemusta = 3 pistettä. 

Työkokemus tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä. Työkokemuksesta tulee saada vähintään 1 piste.

Valinnassa voi saada yhteensä enintään 10 pistettä.

Osallistumismaksu

Koulutuksen hinta on 1500 euroa (ALV 0 %). Erikoistumiskoulutukset ovat arvonlisäverottomia (Arvonlisäverolaki 1993/1501, Verohallinnon ohjeistus koulutuspalvelujen arvonlisäverotuksesta A81/200/2015).

Osallistumismaksu laskutetaan pääsääntöisesti kahdessa erässä; koulutuksen alussa ja vuoden 2025 alussa.

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen koulutukseen osallistuminen on sitova. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdystä koulutuksen perumisesta tai koulutuksen keskeyttämisestä laskutetaan koko hinta. Poikkeuksena edellä mainittuun ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairaudet, jotka estävät koulutuksen aloittamisen / jatkamisen. Maksettuja maksuja ei palauteta

Koulutuksen toteutus

Erikoistumiskoulutus toteutetaan noin kahdeksan kuukauden aikana monimuoto-opiskeluna, johon sisältyy 12 lähiopetuspäivää, itsenäistä työskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä, tehtäviä ja verkko-opiskelua.

Lähiopetuspäivät ovat vuonna 2024 viikoilla 39, 44 ja 48 sekä vuonna 2025 viikoilla 5, 11, 17 ja 22. Lähiopetusta on 1–2 päivää/vko.

Lue opiskelijatarina

Yhteyshenkilöt


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Terveysala
040 6309132Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Terveysala
040 1415725