Palvelun nimi Tukipyyntöjärjestelmä (Helpdesk)
Rekisterinpitäjä Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2509747-8
PL 222, 90101 OULU

http://www.oamk.fi
Yhteyshenkilö palvelua koskevissa asioissa Panu Jylhä, , 0401415008
Anna-Liisa Mattila, , 0505395012 (IT-palvelut)
Oamkin tietosuojavastaava Ulla Virranniemi,
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Tukipyntöjen vastaanottaminen, käsittely ja hallinta. Järjestelmässä henkilötietojen käsittely perustuu tukipyyntöihin vastaamiseen ja niiden ratkaisemiseen.
Automaattinen päätöksenteko tai profilointi Ei käytetä.
Palvelussa käytettävät henkilötiedot Sähköposti, nimi, käytäjätunnus, muut mahdolliset tiedot, jotka käyttäjä itse järjestelmälle antaa.
Tietolähteet Postijärjestelmä ja käyttäjä itse. Myös tukipalveluun kuuluva henkilö voi laatia tiketin käyttäjän puolesta, jos tukipyyntö tulee puhelimitse.
Henkilötietojen käsittelijät ja tarkastelijat Henkilöt, joiden työtehtäviin kuuluu käsitellä tukipyyntöjä. Tietojen käsittelijöiden oikeus käsittelyyn rajautuu tehtäväalueen mukaan.
Henkilötietojen siirrot muihin palveluihin Ei siirretä
Tietojen säilytysaika Tiedot säilytetään toistaiseksi.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisteröidyn oikeudet
  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen