Palvelun nimi Sähköinen tenttijärjestelmä (Exam)
Rekisterinpitäjä Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2509747-8
PL 222, 90101 OULU

http://www.oamk.fi
Yhteyshenkilö palvelua koskevissa asioissa Johanna Liimatainen
Hanna Fagerholm,
Oamkin tietosuojavastaava Ulla Virranniemi,
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Sähköiseen tenttimiseen tarkoitetussa tilassa tehtävien tenttien suunnittelu, varaaminen, tekeminen ja arviointi.


Tenttejä voivat suorittaa Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n opiskelijat sekä ammattikorkeakoulun opetusyhteistyöhön kuuluvat yhteistyökorkeakoulujen opiskelijat.
Automaattinen päätöksenteko tai profilointi Ei käytetä
Palvelussa käytettävät henkilötiedot Kaikkien käyttäjien perustiedot.

Tenttiin osallistuvien käyttäjien: nimi, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus, käyttäjälle järjestelmään määritellyt käyttöoikeudet, loki tenttialueella tapahtuvasta toiminnasta kahdentoista kuukauden ajalta.

Opiskelijan tenttimiseen liittyvät tiedot: tentittävän opintojakson tiedot, tenttivarauksen tiedot (aika, paikka, tenttiin käytettävä tietokone), tenttivastaukset (säilytettävä vähintään 6kk tentin suorittamisesta), tenttivastausten arviointitiedot ja arvosanat, tieto järjestelmän automaattisesti opiskelijalle lähettämästä tenttivarauksen sähköposti-ilmoituksesta ja tieto järjestelmän automaattisesti opiskelijalle lähettämästä tentin arvioinnin sähköposti-ilmoituksesta.
Tietolähteet Kaikkien opiskelijoiden tiedot haetaan korkeakoulun rekisteristä käyttäen korkeakoulujen yhteistä HAKA-käyttäjätunnistusjärjestelmä. Tentteihin liittyvät opintojaksotiedot haetaan korkeakoulun opiskelijatietorekisteristä.
Henkilötietojen käsittelijät ja tarkastelijat Opettajat, tietohallinto
Henkilötietojen siirrot muihin palveluihin Käyttäjän tiedot näkyvät tenttipalvelussa tenttejä järjestäville ja ylläpitäjille. Opiskelijoiden opiskelijanumerot näkyvät tenttipalvelua käyttäville tenttejä järjestäville ja ylläpitäjille.

Muuten henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Tietojen säilytysaika
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisteröidyn oikeudet
  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Tietojen käsittelyperuste
  • Rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet
  • Yleinen etu/julkisen vallan käyttö