Palvelun nimi Avoimen ammattikorkeakoulun ilmoittautumispalvelu
Rekisterinpitäjä Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2509747-8
PL 222, 90101 OULU

http://www.oamk.fi
Yhteyshenkilö palvelua koskevissa asioissa Henna Alakulju,
Yhteydenotot tulisi lähettää ensisijaisesti palvelun omaan tukijonoon
Oamkin tietosuojavastaava Ulla Virranniemi,
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Tietojärjestelmää käytetään avoimen ammattikorkeakoulun ilmoittautumisprosessin hallintaan. Järjestelmä on tarkoitettu avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaksi rekisteröitymiseen, opintojaksoilmoittautumisiin ja opintojen maksamiseen. 

Rekisterin käyttö perustuu ammattikorkeakoulua koskevaan lainsäädäntöön (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 ja Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014).
Automaattinen päätöksenteko tai profilointi Ei ole.
Palvelussa käytettävät henkilötiedot Opiskelijoiden henkilötietoja ja
ilmoittautumistietoja.
Opiskelijoiden henkilötiedot sisältävät mm.
seuraavat tiedot: nimi, syntymäaika, sukupuoli, lähiosoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, mahdollinen laskutusosoite, työtilanne ja
koulutustausta.
Tietolähteet Opiskelija syöttää itse henkilötietonsa rekisteriin webissä olevan henkilötietolomakkeen kautta.
Henkilötietojen käsittelijät ja tarkastelijat Avoimen ammattikorkeakoulun yhteyshenkilöt ja teknisen vian ilmentyessä järjestelmän ylläpitäjä.
Henkilötietojen siirrot muihin palveluihin Henkilötietoja käytetään vain ammattikorkeakoulun toiminnan
piirissä. Tietoja ei luovuteta Oamkin ulkopuolelle.
Tietojen säilytysaika
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisteröidyn oikeudet
  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Tietojen käsittelyperuste
  • Rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet