Palvelun nimi Sähköisen tenttijärjestelmän videovalvonta
Rekisterinpitäjä Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2509747-8
PL 222, 90101 OULU

http://www.oamk.fi
Yhteyshenkilö palvelua koskevissa asioissa Johanna Liimatainen
Hanna Fagerholm,
Oamkin tietosuojavastaava Ulla Virranniemi,
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Sähköiseen tenttimiseen tarkoitetussa tilassa tehtävien tenttien tallentava videovalvonta sääntöjenmukaisuuden toteamiseksi. Henkilötietojen tallentaminen on välttämätöntä, jotta on mahdollista tarkistaa onko opiskelija käynyt tekemässä tentin henkilökohtaisesti sekä onko hän toiminut tenttitilanteessa annettujen ohjeiden mukaisesti.
Automaattinen päätöksenteko tai profilointi
Palvelussa käytettävät henkilötiedot Videotallenne (kuva, ääni) opiskelijan tekemästä tentistä. Tallenteita säilytetään arviointiprosessin ajan, tarvittaessa myös mahdollisen oikaisumenettelyn ajan, jonka jälkeen ne poistuvat palvelimelta.
Tietolähteet Tenttivaraukset tallenteiden valvontaa varten.
Henkilötietojen käsittelijät ja tarkastelijat
Henkilötietojen siirrot muihin palveluihin Rekisteriin tallennettuja tietoja pääsevät katsomaan vain Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n/Oulun yliopiston nimeämät henkilöt, palvelimen ylläpitäjät sekä tarvittaessa tentin arvioinnista vastaavat opettajat edellä mainittujen henkilöiden kanssa.
Tietojen säilytysaika
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisteröidyn oikeudet
  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen